Hutnictwo, górnictwo i kruszywa:
wyższa wydajność przy uboższych zasobach

Pomagamy osiągać założone cele, zwłaszcza, w obliczu wyczerpywania się bogatych złóż minerałów i rud oraz malejącego zatrudnienia

Wybór właściwych partnerów w zakresie działań modernizacyjnych jeszcze nigdy nie był tak ważny jak dziś. Endress+Hauser dysponujący ponad 60-letnim doświadczeniem w zakresie opomiarowania w hutnictwie stali i metali nieżelaznych, produkcji cementu i przetwórstwa minerałów, dostarcza rozwiązania pozwalające zwiększyć wydajność i konkurencyjność Państwa przedsiębiorstwa.

Twoje wyzwania są naszą inspiracją

Obserwujemy, jak pogarszająca się dostępność złóż surowców i jednocześnie, znaczące zubożenie rud, stwarzają potrzebę coraz bardziej zaawansowanego przetwarzania wydobytego urobku. Pociąga to za sobą konieczność coraz pełniejszej automatyzacji i opomiarowania zastosowanych technologii.
Zauważalny jest również deficyt wykwalifikowanych specjalistów dostępnych na rynku, co tym bardziej powoduje konieczność starannego wyboru partnera dla zadań związanych z doborem i wdrażaniem systemów kontrolno – pomiarowych.

Jednocześnie, rosną koszty energii zużywanej w procesach przetwórczych, a także wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska.