Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

System monitoringu instalacji pary zwraca się po mniej niż 2 latach

Systematyczna obniżka kosztów energii w firmie ArcelorMittal Zenica

Od ręcznych obliczeń do pomiarów automatycznych: rozwiązanie "pod klucz" do monitorowania ilości pary umożliwia systematyczną obniżkę kosztów energii.

System monitoringu instalacji pary zwraca się po mniej niż 2 latach ©ArcelorMittal Zenica

Wyniki

  • Dokładne dane dotyczące wielkości wytwarzanej pary, dystrybucji i zużycia

  • Kontrola zużycia pary dzięki precyzyjnemu pomiarowi dla każdego odbiornika

  • Pomiar efektywności przesyłu i alokacja strat w sieci przesyłu pary

  • Raporty o zużyciu dostosowane do potrzeb użytkownika

Dzięki dostarczonym rozwiązaniom i usługom kierownictwo firmy ArcelorMittal Zenica może teraz podejmować właściwe decyzje

Dzięki dostarczonym rozwiązaniom i usługom kierownictwo firmy ArcelorMittal Zenica może teraz podejmować właściwe decyzje, pozwalające na redukcję kosztów energii.

Emir Krgo, Kierownik Działu Produkcji
Wydział Energii Zakładowej, ArcelorMittal Zenica, Bośnia i Hercegowina

Opis problemu

Mimo że zużycie pary w dużym stopniu wpływa na rentowność firmy, wielkości zużycia przez wewnętrzne odbiorniki obliczano jedynie metodami empirycznymi. Warunkiem wstępnym działań zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej kotłowni było:

  • Monitorowanie wielkości produkcji i zużycia pary w czasie rzeczywistym

  • Centralny dostęp do istotnych danych

Nasze rozwiązanie

Zintegrowaliśmy gotowe rozwiązanie kontroli pary z istniejącym już w firmie systemem monitoringu energii. Rozwiązanie obejmuje:

  • Aparaturę pomiarową i komputerowe przeliczniki energii

  • Odczyt i wizualizację danych

  • Montaż mechaniczny

Ponadto wykonaliśmy wszystkie niezbędne instalacje.

Komponenty rozwiązania