Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Czujniki poziomu osadu i przetworniki pomiarowe

Produkty umożliwiające niezawodny pomiar poziomu osadu w zbiornikach sedymentacyjnych

Przetworniki i czujniki poziomu osadu i ułatwiają rozpoznanie i pompowanie osadu zamiast wody. Urządzenia te nieustannie monitorują strefy separacji i przejścia faz klaryfikacji i osiadania, umożliwiając wydajne zarządzanie procesem. Typowe zastosowania obejmują instalację we wstępnym i wtórnym osadniku w oczyszczalniach ścieków w celu pomiaru poziomu osadu / poziomu kożucha osadu. Kliknij przycisk poniżej, aby poznać naszą ofertę czujników poziomu osadu i przetworników do zbiorników sedymentacyjnych.

Dobór czujników poziomu osadu

Nasze czujniki poziomu osadu i przetworniki stosowane są w wielu gałęziach przemysłu takich jak branża wodociągowa, kanalizacyjna, chemiczna, górnictwo i przetwórstwo rud metali. Wybór odpowiedniego czujnika zależy od jego przeznaczenia. Do pomiaru poziomu osadu, tam gdzie występuje ryzyko zapchania lub zanieczyszczenia (wstępny i wtórny osadnik, zbiorniki osadu, zagęszczacze itp.) zalecamy stosowanie czujników z wycieraczką. Do pomiaru poziomu osadu w osadniki wtórnym wyposażonym w zgarniacz powierzchniowy lub w zbiornikach sedymentacyjnych wody czystej stosować można standardowy czujnik poziomu osadu.

Czujniki poziomu osadu i przetworniki pomiarowe ©Endress+Hauser

Pomiar poziomu osadu czujnikami ultradźwiękowymi

Ultradźwiękowe czujniki poziomu osadu posiadają piezoelektryczny kryształ zamknięty w odpornej, polimerowej obudowie. Po wzbudzeniu kryształu napięciem generuje on sygnał sonarowy. W procesie tym fale ultradźwiękowe emitowane są w celu wykrycia stref separacji. Mierzonym parametrem jest czas jaki wyemitowany sygnał ultradźwiękowy potrzebuje na dotarcie do cząsteczek stałych w strefie separacji i powrót do odbiornika. Jest to metoda sprawdzona, która umożliwia długotrwały i stabilny pomiar poziomu osadu.

Zasada pomiaru poziomu osadu z wykorzystaniem ultradźwięków ©Endress+Hauser

Korzyści

  • Sprawdzona technologia stosowana w naszych czujnikach poziomu osadu i przetwornikach umożliwia stabilny i niezawodny pomiar wartości poprzez eliminację zakłóceń pochodzących np. od unoszącego się osadu, pęcherzyków gazu lub ruchomych zgarniaczy.

  • Czujniki poziomu osadu z i bez wycieraczki umożliwiają optymalne dostosowanie pomiaru do zbiornika sedymentacyjnego, zbiornika osadu, zagęszczacza itp.

  • Predefiniowane modele obliczeń ułatwiają uruchamianie naszych czujników poziomu osadu.

  • W ofercie mamy również uchwyty i elementy mocujące do urządzeń pomiaru poziomu osadu we wszelkich typach zbiorników sedymentacyjnych, takich jak osadniki wstępne i wtórne.

  • Nasze wielokanałowe, wieloparametrowe przetworniki Liquiline umożliwiają jednoczesne podłączenie czujników poziomu zawiesiny / poziomu kożucha osadu oraz wielu innych czujników z technologią Memosens i nie tylko.