Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Czujniki i przetworniki pH

Produkty przeznaczone do wysokiej jakości pomiaru pH we wszystkich gałęziach przemysłu

Ponad 30% wszystkich pomiarów jakościowych w liniach procesowych opiera się na pomiarze wartości pH. Z tego względu niezawodne czujniki i przetworniki pH są niezwykle istotne z punktu widzenia optymalizacji instalacji i bezpieczeństwa procesu. Oferujemy bogaty wybór urządzeń do wszystkich warunków, np. dla stabilnych procesów, układów z szybko zmieniającym się składem medium, instalacji z lepkim medium, obszarów niebezpiecznych lub instalacjach higienicznych. Odkryj nasze elektrody ISFET, pokrywane emalią jonoczułą lub szklane czujniki, przetworniki oraz zestawy i roztwory kalibracyjne, klikając w poniższy przycisk.

Dobór elektrod pH

Czujniki i przetworniki pH są stosowane w wielu gałęziach przemysłu, np. w przemyśle chemicznym, zakładach wodociągowych i oczyszczalniach ścieków, przemyśle spożywczym, przemyśle farmaceutycznym, elektrowniach, przemyśle wydobywczym oraz petrochemicznym. Dobór czujnika zależy od jego zastosowania. Membranę szklanego czujnika oraz układ odniesienia należy dobierać według potrzeb. Z czujników IFSET należy korzystać, gdy uszkodzenie elementu szklanego jest niepożądane lub medium może zawierać duże ilości rozpuszczalników organicznych. Czujniki emaliowane należy stosować, gdy wymagane są niskie koszty konserwacji oraz długoterminowa stabilność.

Wartość pH cieczy można obliczyć z wykorzystaniem potencjometrycznej metody pomiaru. Film przedstawia tę metodę.

Pomiar pH za pomocą elektrod szklanych i pokrywanych emalią

Wartość pH jest miarą kwasowości lub zasadowości cieczy. Elementem odpowiadającym za pomiar pH w elektrodach szklanych jest szklana bańka, na której generowany jest potencjał elektrochemiczny zależny od wartości pH medium. Potencjał powstaje w wyniku penetracji niewielkich jonów H+ przez zewnętrzną warstwę membrany, podczas gdy naładowane ujemnie jony pozostają w roztworze.

Szklane sensory pH zawierają zintegrowany układ odniesienia Ag/AgCl, który pełni rolę elektrody porównawczej. Wartość pH jest obliczana na podstawie różnicy potencjałów między układem odniesienia oraz układem pomiarowym z wykorzystaniem równania Nernsta. Nasze czujniki i przetworniki pH cechują się doskonałą charakterystyką liniową w szerokim zakresie pH!

Zasada pomiaru w przypadku pokrywanych emalią elektrod pH przypomina metodę pomiaru właściwą dla szklanych czujników pH. Różnicą jest fakt, że element służący do pomiaru pH jest emaliowany.

Zasada pomiaru za pomocą szklanego czujnika pH ©Endress+Hauser

Pomiar pH za pomocą elektrod ISFET

Wartość pH jest mierzona za pomocą czułego na jony tranzystora polowego (ISFET). Jest to prosty tranzystor z kanałami źródła oraz odpływu odseparowanymi od bazy za pomocą półprzewodnika. W tym miejscu mogą gromadzić się jony wodoru z medium. Ładunek dodatni powstały na stronie zewnętrznej jest przekształcany („odbicie lustrzane”) na wewnętrznej stronie podstawy, na której generowany jest ładunek ujemny. Dzięki temu kanał półprzewodnika może przewodzić prąd. Im więcej jonów H+ gromadzi się na podstawie, tym większe jest natężenia prądu przepływającego między źródłem a odpływem.

Zasada pomiaru pH za pomocą elektrody IFSET ©Endress+Hauser

Korzyści

  • Nasze czujniki i przetworniki pH spełniają wszystkie wymagania — od podstawowych funkcji po pomiary wielokanałowe i wieloparametrowe.

  • Oferujemy także roztwory pH oraz wzorce pH zapewniające wyjątkową precyzję pomiarów. Substancje te są wytwarzane w naszym własnym laboratorium, które może pochwalić się akredytacją DAkkS (niemieckiej jednostki akredytacyjnej).

  • W ramach poszczególnych typów elektrod dostępne są wszystkie rodzaje membran i układów odniesienia — od pyłoodpornych membran PTFE, ceramicznych o wysokiej czułości po układy z dużymi szczelinami odpornymi na niedrożności.

  • Oferujemy zestawy do pomiaru pH przeznaczone do wszystkich rodzajów zastosowań: zestawy do montażu stacjonarnego, zestawy zanurzeniowe, zestawy pływakowe oraz zestawy z armaturami procesowymi.

  • Zautomatyzowane systemy do kalibrowania, regulacji i czyszczenia zapewniają optymalne działanie czujników i przetworników pH w procesach chemicznych, instalacjach higienicznych oraz przemyśle farmaceutycznym.

Do pobrania