Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Bramy i modemy

Bramy i modemy — szybki i prosty dostęp do danych z urządzeń przemysłowych i sieci

Szybki i prosty dostęp do danych z urządzeń przemysłowych i sieci

Bramy i modemy to elementy systemu zapewniające łatwy dostęp do danych z urządzeń przemysłowych i sieci. Modem realizuje konwersję protokołu, np. HART/USB lub FF/Bluetooth, i stosowany jest z programatorem ręcznym lub komputerem. Brama stanowi równoległy punkt dostępu do sieci na potrzeby np. oprogramowania do konfiguracji urządzeń (FieldCare). Oprócz konwertowania protokołu bramka zapewnia również inne funkcje, takie jak monitorowanie statusu sieci i urządzeń, z których można korzystać za pomocą standardowej przeglądarki internetowej.

6 Produkty
Filtr

You've viewed 8 of 32 products

Bramy i modemy

Wyszukiwarka produktowa pomaga znaleźć urządzenia, oprogramowanie, komponenty systemowe, w oparciu o charakterystykę produktu. Applicator to narzędzie prowadzące użytkownika indywidualną ścieżką doboru, biorące pod uwagę parametry aplikacji.

Zasada działania

Modemy i bramy realizują konwersję protokołów, umożliwiając bezpośrednią komunikację oprogramowania komputerowego i urządzeń przenośnych z urządzeniami przemysłowymi. Modem zapewnia połączenie typu punkt-punkt: po jednej stronie urządzenie przemysłowe, a po drugiej, zależnie od modemu, port USB komputera lub bezprzewodowy interfejs Bluetooth. Bramka jest elementem systemu i umożliwia połączenie z dowolnym urządzeniem Fieldbus w sieci za pośrednictwem portu Ethernet komputera. Dostęp do urządzeń kontroluje oprogramowanie do konfiguracji urządzeń lub przeglądarka internetowa zainstalowana na komputerze.

Korzyści

  • Proste połączenie z urządzeniami przemysłowymi
  • Szybkie i proste uruchamianie urządzeń przemysłowych
  • Monitorowanie stanu sieci i urządzeń (bramy)
  • Zwięzła diagnostyka urządzeń zgodnie z normami NAMUR NE 107 (bramy)
  • Zdalne monitorowanie i konserwacja z wykorzystaniem przeglądarki internetowej (bramy)