Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Czujniki i przetworniki przewodności

Produkty przeznaczone do precyzyjnych pomiarów przewodności we wszystkich gałęziach przemysłu

W wielu instalacjach pomiar przewodności ma kluczowe znaczenie w układach sterowania procesem, monitorowania przepływu wody i produktu oraz wykrywaniu wycieków. Dostarczamy niezawodne i precyzyjne przyrządy dla wszystkich warunków i zakresów pomiarowych, np. do pomiarów w ultraczystej wodzie, cyklach CIP, obszarach niebezpiecznych lub procesach higienicznych. Zapoznaj się z naszą bogatą ofertą konduktometrycznych i indukcyjnych czujników i przetworników przewodności oraz innych pomocnych narzędzi kalibracyjnych. W tym celu kliknij poniższy przycisk.

Jak dobrać czujniki przewodności?

Czujniki i przetworniki przewodności są stosowane w wielu gałęziach przemysłu, np. w przemyśle spożywczym, przemyśle chemicznym, naukach przyrodniczych, przemyśle farmaceutycznym, instalacjach wodnych i elektrowniach. Dobór czujnika zależy od zastosowania oraz zakresu przewodności. Do pomiaru niskich przewodności w czystej i ultraczystej wodzie należy stosować czujniki konduktometryczne. Czujniki indukcyjne należy stosować w mediach o wysokiej przewodności (np. mleku, piwie, zasadach, kwasach, solance), natomiast czujniki 4-elektrodowe — w sytuacjach, gdy wymagany jest szeroki zakres pomiarowy (np. w układach z separacją faz).

Przewodność cieczy można mierzyć metodami konduktometryczną lub indukcyjną. Na filmie pokazano te metody pomiarowe.

Czteroelektrodowy pomiar przewodności sprawdza się przy szerokich zakresach pomiarowych lub przy bardzo wysokich stężeniach jonów w cieczy. Film przedstawia tę zasadę pomiaru.

Pomiar przewodności czujnikami przewodności

Sondy konduktometryczne są wyposażone w dwie elektrody rozmieszczone na przeciwko siebie. Do elektrod przykładane jest napięcie zmienne. W ten sposób wywoływany jest przepływ prądu w medium. Natężenie prądu zależy od liczby swobodnych anionów i kationów w medium, które przemieszcza się między elektrodami. Im więcej anionów i kationów zawiera ciecz, tym większe są przewodność elektryczna i przepływ prądu. Jednostką przewodności jest Siemens na metr.

©Endress+Hauser

Pomiar przewodności 4-elektrodowymi czujnikami

Wysokie stężenie jonów w medium prowadzi wzajemnego ich odpychania się, a tym samym do redukcji natężenia prądu — jest to tzw. zjawisko polaryzacji. Może ono wpływać na dokładność pomiarową sond konduktometrycznych. 4-elektrodowe czujniki posiadają dwie elektrody bezprądowe, na które nie ma wpływu zjawisko polaryzacji. Mierzą one różnicę potencjałów w medium. Podłączony przetwornik wykorzystuje zmierzoną różnicę potencjałów oraz natężenie prądu do obliczenia wartości przewodności.

Zasada pomiaru przewodności (metoda konduktometryczna czteroelektrodowa) ©Endress+Hauser

Pomiar przewodności pierścieniowymi / indukcyjnymi czujnikami

Sondy indukcyjne składające się z cewki transmisyjnej i odbiorczej mierzą przewodność w kilku etapach:

  1. Oscylator generuje zmienne pole magnetyczne w cewce transmisyjnej, wytwarzając napięcie w medium.

  2. Kationy i aniony w medium zaczynają przepływać, wytwarzając prąd przemienny.

  3. W ten sposób indukowane jest zmienne pole magnetyczne oraz przepływ prądu do cewki odbiorczej.

Natężenie prądu oraz przewodność rosną wraz ze wzrostem liczby swobodnych jonów w medium.

Zasada pomiaru przewodności metodą indukcyjną ©Endress+Hauser

Korzyści

  • Oferujemy przydatne rozwiązania w zakresie wzorcowania przewodności, a także wzorce przewodności zapewniające wysoką precyzję pomiarów.

  • Stała celki czujników konduktometrycznych jest mierzona fabrycznie i potwierdzana certyfikatem.

  • Nasza oferta czujników i przetworników przewodności obejmuje wszystkie zakresy pomiarowe przewodności oraz wszystkie powszechnie stosowane przyłącza procesowe.

  • Kompaktowe urządzenia zawierające czujnik i przetwornik przewodności doskonale nadają się do stosowania w przemyśle spożywczym.

Do pobrania