Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
Czujniki i przetworniki przewodności dla wszystkich branż

Czujniki i przetworniki przewodności

Produkty przeznaczone do precyzyjnych pomiarów przewodności we wszystkich gałęziach przemysłu

W wielu instalacjach pomiar przewodności ma kluczowe znaczenie w układach sterowania procesem, monitorowania przepływu wody i produktu oraz wykrywaniu wycieków. Dostarczamy niezawodne i precyzyjne przyrządy dla wszystkich warunków i zakresów pomiarowych, np. do pomiarów w ultraczystej wodzie, cyklach CIP, obszarach niebezpiecznych lub procesach higienicznych. Zapoznaj się z naszą bogatą ofertą konduktometrycznych i indukcyjnych czujników i przetworników przewodności oraz innych pomocnych narzędzi kalibracyjnych. W tym celu kliknij poniższy przycisk.

Czujniki i przetworniki przewodności

Wyszukiwarka produktowa pomaga znaleźć urządzenia, oprogramowanie, komponenty systemowe, w oparciu o charakterystykę produktu. Applicator to narzędzie prowadzące użytkownika indywidualną ścieżką doboru, biorące pod uwagę parametry aplikacji.

Applicator

Jak dobrać czujniki przewodności?

Czujniki i przetworniki przewodności są stosowane w wielu gałęziach przemysłu, np. w przemyśle spożywczym, przemyśle chemicznym, naukach przyrodniczych, przemyśle farmaceutycznym, instalacjach wodnych i elektrowniach. Dobór czujnika zależy od zastosowania oraz zakresu przewodności. Do pomiaru niskich przewodności w czystej i ultraczystej wodzie należy stosować czujniki konduktometryczne. Czujniki indukcyjne należy stosować w mediach o wysokiej przewodności (np. mleku, piwie, zasadach, kwasach, solance), natomiast czujniki 4-elektrodowe — w sytuacjach, gdy wymagany jest szeroki zakres pomiarowy (np. w układach z separacją faz).

  • Przewodność cieczy można mierzyć metodami konduktometryczną lub indukcyjną. Na filmie pokazano te metody pomiarowe.

  • Czteroelektrodowy pomiar przewodności sprawdza się przy szerokich zakresach pomiarowych lub przy bardzo wysokich stężeniach jonów w cieczy. Film przedstawia tę zasadę pomiaru.

Pomiar przewodności czujnikami przewodności

Sondy konduktometryczne są wyposażone w dwie elektrody rozmieszczone na przeciwko siebie. Do elektrod przykładane jest napięcie zmienne. W ten sposób wywoływany jest przepływ prądu w medium. Natężenie prądu zależy od liczby swobodnych anionów i kationów w medium, które przemieszcza się między elektrodami. Im więcej anionów i kationów zawiera ciecz, tym większe są przewodność elektryczna i przepływ prądu. Jednostką przewodności jest Siemens na metr.

Pomiar przewodności 4-elektrodowymi czujnikami

Wysokie stężenie jonów w medium prowadzi wzajemnego ich odpychania się, a tym samym do redukcji natężenia prądu — jest to tzw. zjawisko polaryzacji. Może ono wpływać na dokładność pomiarową sond konduktometrycznych. 4-elektrodowe czujniki posiadają dwie elektrody bezprądowe, na które nie ma wpływu zjawisko polaryzacji. Mierzą one różnicę potencjałów w medium. Podłączony przetwornik wykorzystuje zmierzoną różnicę potencjałów oraz natężenie prądu do obliczenia wartości przewodności.

Pomiar przewodności pierścieniowymi / indukcyjnymi czujnikami

Sondy indukcyjne składające się z cewki transmisyjnej i odbiorczej mierzą przewodność w kilku etapach:

  1. Oscylator generuje zmienne pole magnetyczne w cewce transmisyjnej, wytwarzając napięcie w medium.

  2. Kationy i aniony w medium zaczynają przepływać, wytwarzając prąd przemienny.

  3. W ten sposób indukowane jest zmienne pole magnetyczne oraz przepływ prądu do cewki odbiorczej.

Natężenie prądu oraz przewodność rosną wraz ze wzrostem liczby swobodnych jonów w medium.

Korzyści

  • Oferujemy przydatne rozwiązania w zakresie wzorcowania przewodności, a także wzorce przewodności zapewniające wysoką precyzję pomiarów.

  • Stała celki czujników konduktometrycznych jest mierzona fabrycznie i potwierdzana certyfikatem.

  • Nasza oferta czujników i przetworników przewodności obejmuje wszystkie zakresy pomiarowe przewodności oraz wszystkie powszechnie stosowane przyłącza procesowe.

  • Kompaktowe urządzenia zawierające czujnik i przetwornik przewodności doskonale nadają się do stosowania w przemyśle spożywczym.

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Dowiedz się więcej zamknij