Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Czujniki tlenu i przetworniki

Rozwiązania przeznaczone do bardzo dokładnych pomiarów tlenu we wszystkich gałęziach przemysłu

Pomiar tlenu rozpuszczonego jest niezwykle ważny w kontekście kontroli jakości i procesów we wielu zastosowaniach, takich jak sterowanie napowietrzaniem, fermentacja lub inertyzacja. Dostarczamy aparaturę umożliwiającą niezawodną i dokładną analizę tlenu w różnych zakresach pomiarowych, od śladowych ilości do wysokiego stężenia tlenu i we wszystkich warunkach, takich jak obszary zagrożone lub procesy wymagające wysokiego poziomu higieny. Kliknij przycisk poniżej, aby poznać naszą bogatą ofertę czujników tlenu rozpuszczonego i przetworników.

Dobór czujników tlenu

Czujniki tlenu i przetworniki są stosowane w wielu gałęziach przemysłu, np. w instalacjach wodnych, kanalizacyjnych, w branży chemicznej, energetycznej, biomedycznej, farmaceutycznej, spożywczej i hodowli ryb. Wybór odpowiedniego czujnika zależy od jego przeznaczenia: amperometryczne czujniki tlenu zapewniają dokładny i liniowy pomiar w zakresie od ilości śladowych do wysokich stężeń. Wymagają one jednak okresowych przeglądów. Zaletą optycznych czujników tlenu jest szybkie uzyskanie stabilnych wyników pomiaru i niezwykle niskie wymagania w zakresie częstotliwości obsługi i przeglądów.

Stężenie tlenu rozpuszczonego w cieczy można zmierzyć z wykorzystaniem metody amperometrycznej lub optycznej. Na filmie pokazano zasadę i sposób pomiaru tymi metodami.

Pomiar tlenu czujnikami amperometrycznymi

Amperometryczne sondy tlenu zbudowane są z elektrody pracującej i przeciwelektrody. Są one zanurzone w jednej komorze, w cieczy elektrolitycznej i do obu przyłożone jest napięcie bezpośrednie. Tlen przenika z medium do elektrolitu przez membranę i jest przekształcany w prąd na elektrodzie pracującej. Przeciwelektroda podtrzymuje pracę układu z wykorzystaniem reakcji zapewniającej równowagę chemiczną. Wytwarzany w ten sposób prąd jest proporcjonalny do ciśnienia cząstkowego tlenu w medium.

Zasada amperometrycznego pomiaru tlenu ©Endress+Hauser

Pomiar tlenu czujnikami optycznymi

Optyczne sondy tlenu korzystają z metody gaszenia fluorescencji i posiadają diodę LED, fotodiodę i element rozdzielający od medium pokryty warstwą, przez którą może przenikać tlen. Warstwa ta posiada cząsteczki znacznikowe, które wzbudzone przez pomarańczowe światło emitują ciemno czerwone światło fluorescencyjne. Cząsteczki tlenu doczepiają się do cząsteczek znacznikowych i tłumią (gaszą) światło fluorescencyjne. Fotodioda wykrywa intensywność światła, która jest zależna od ciśnienia cząstkowego tlenu w medium.

Zasada optycznego pomiaru tlenu ©Endress+Hauser

Kompensacja starzenia elektrody lub LED

Wraz z upływem czasu każdy czujnik tlenu ulega starzeniu, co skutkuje dryftem:

  • Przeciwelektroda sond amperometrycznych może pokryć się warstwą bromku srebra, która redukuje skuteczne napięcie.

  • Intensywność pomiarowej diody LED sond optycznych może ulec zmniejszeniu.

Aby skompensować te zjawiska oferujemy czujniki amperometryczne z dodatkową elektrodą porównawczą i czujnikami optycznymi z porównawczą diodą LED. Dzięki temu nasze czujniki zapewniają dokładne i niezawodne wyniki pomiaru przez długi czas.

Zasada amperometrycznego pomiaru tlenu z elektrodą porównawczą ©Endress+Hauser
Zasada optycznego pomiaru tlenu z porównawczą diodą LED ©Endress+Hauser

Korzyści

  • Nasze czujniki tlenu i przetworniki spełniają wszystkie wymagania — od podstawowych funkcji po pomiary wielokanałowe i wieloparametrowe.

  • Nasze przetworniki tlenu przetwarzają sygnał pomiarowy każdego czujnika tlenu i wyświetlają go w preferowanym przez użytkownika formacie: jako ciśnienie cząstkowe tlenu, stężenie tlenu lub procentowe nasycenie tlenem.

  • W celu zapewnienia naszym klientom pełnej swobody, nasze sondy tlenu rozpuszczonego zaprojektowane są w sposób umożliwiający instalację w kanałach i otwartych zbiornikach oraz w rurach i zamkniętych zbiornikach.

  • Duży wybór armatur do pomiaru tlenu dla wszystkich zastosowań: armatury do montażu stacjonarnego, armatury zanurzeniowe, armatury pływakowe oraz armatury chowane.

  • Łatwe w użyciu wzorce kalibracyjne do pomiaru tlenu umożliwiają niezawodną regulację, kalibrację i weryfikację czujników oraz ustalenie punktu zerowego każdego czujnika tlenu.