Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Bariera mikrofalowa

Soliwave, Solimotion

Bariera mikrofalowa

Znajduje ona zastosowanie, gdy istnieje konieczność sygnalizacji obecności produktu lub jego ruchu w sposób bezkontaktowy bądź z minimalną ingerencją do wnętrza zbiornika lub rurociągu. Zaletą Soliwave jest brak części ruchomych, ulegających zużyciu. Bariera mikrofalowa jest rozwiązaniem komplementarnym do wibracyjnych i pojemnościowych sygnalizatorów poziomu. Opcjonalne wyjście prądowe umożliwia wykrywanie stopniowego oblepiania czujników bądź wskazywanie trendu zmian przepływu materiału sypkiego lub kruszywa. Typowe materiały mierzalne to: klinkier, cement, żużel, koks, węgiel, surowy urobek skalny, kamień wapienny, popiół, pył drzewny itd.

6 Produkty
Filtr

You've viewed 8 of 32 products

Bariera mikrofalowa

Wyszukiwarka produktowa pomaga wybrać urządzenia pomiarowe, oprogramowanie, komponenty systemu automatyki, w oparciu o indywidualne kryteria. Applicator to narzędzie on-line, prowadzące użytkownika ścieżką doboru urządzenia pomiarowego, biorące pod uwagę wprowadzone przez niego parametry aplikacji przemysłowej.

Soliwave to atrakcyjna alternatywa dla sygnalizatorów izotopowych. Jeżeli wykorzystasz funkcję sygnalizacji przepływu lub przesypu, to otrzymasz również możliwość obserwacji trendu zmian masy materiału sypkiego lub kruszywa, transportowanego pneumatycznie lub kierowanego przez grawitacyjny kanał zrzutowy.

Zasada pomiaru

Sygnalizacja poziomu materiału sypkiego: sygnał mikrofalowy jest kierowany od nadajnika do odbiornika prostopadle do osi pionowej zbiornika lub rurociągu na takiej jego wysokości, na której należy wykrywać obecność medium. Jest to możliwe dzięki obserwacji
tłumienia amplitudy sygnału.

Sygnalizacja ruchu materiału sypkiego: sygnał mikrofalowy jest kierowany prostopadle do osi ruchu medium w zbiorniku, rurociągu lub w miejscu przesypu. Wykrywanie tego ruchu opiera się na obserwacji efektu Dopplera.

Korzyści

  • Swobodny wybór sposobu montażu - licowanie ze ścianką wewnętrzną lub zabudowa bezinwazyjna
  • Wysoka odporność na wycieranie i dużą granulację medium
  • Opcjonalnie, wykrywanie oblepienia czujnika lub wskazanie trendu zmian przepływu medium mierzonego
  • Płynna regulacja czułości sygnalizacji poziomu lub przepływu
  • Atrakcyjna alternatywa dla sygnalizatorów izotopowych