Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Endress+Hauser w Polsce

Informacje na temat firmy

NIP: 521-10-21-786

REGON: 011213925

Nr rejestrowy BDO:  000045820

KRS nr 0000118795 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy: 260.000 PLN

Endress+Hauser w Polsce ©Endress+Hauser

Siedziba Endress+Hauser Polska

 • Dyrektor zarządzający

  Maciej Sieczka

 • Rok powstania

  1995

 • Liczba pracowników

  108 osób

Oferujemy:

 • Urządzenia i kompletne systemy do pomiaru poziomu, przepływu, ciśnienia, temperatury, analityki cieczy i gazów, a także komponenty AKP i rejestratory danych procesowych.

 • Doradztwo, usługi projektowe, montaże i uruchomienia produkowanej aparatury pomiarowej, przeglądy okresowe oraz pełne wsparcie techniczne, gwarancyjne i pogwarancyjne.

 • Kompleksowe opomiarowanie zbiorników legalizowanych oraz rozliczeniowe instalacje do dynamicznego pomiaru cieczy innych niż woda, zgodne z dyrektywą MID i wymaganiami Głównego Urzędu Miar.

 • Szkolenia z zakresu doboru, obsługi i serwisu urządzeń i systemów pomiarowych.

 • Legalizacje oraz kalibracje urządzeń i systemów pomiarowych - usługi wyjazdowe i laboratoryjne.

 • Sprzedaż

Kontakt

 • Endress+Hauser Polska sp. z o.o.

  Endress+Hauser Polska sp. z o.o.

  ul. Wołowska 11

  51-116 Wrocław, Polska