Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Sonda przewodnościowa

Liquipoint

Sonda przewodnościowa

Sondy Liquipoint zapewniają niezawodną i ekonomiczną sygnalizację poziomu cieczy przewodzących. Doskonale sprawdzają się w aplikacjach jedno- lub wieloprogowej sygnalizacji poziomu napełnienia zbiorników otwartych, zamkniętych, basenów i kanałów przelewowych, jako zabezpieczenie przed przepełnieniem zbiornika, ochrona pomp przed suchobiegiem, jak również w układach regulacji dwu- i wielopołożeniowej (dotyczy FTW31/32, np. sterowanie pracą pomp). Wybrane wersje są przystosowane do sygnalizacji obecności w instalacji higienicznej cieczy gęstych, lepkich, tłustych i/lub z zawartością części stałych.

3 Produkty
Filtr

You've viewed 8 of 32 products

Sonda przewodnościowa

Wyszukiwarka produktowa pomaga znaleźć urządzenia, oprogramowanie, komponenty systemowe, w oparciu o charakterystykę produktu. Applicator to narzędzie prowadzące użytkownika indywidualną ścieżką doboru, biorące pod uwagę parametry aplikacji.

Zaletą sond przewodnościowych Liquicap jest unikatowo łatwe uruchomienie i bezobsługowość. Stanowią one rozwiązanie komplementarne dla wibracyjnych sygnalizatorów poziomu Liquiphant, gdy priorytetem jest możliwie niski koszt inwestycji.

Zasada pomiaru

Opiera się ona na wykrywaniu zmiany rezystancji obwodu elektrycznego w chwili pojawienia się przewodzącej cieczy pomiędzy elektrodami pomiarowymi. W przypadku sondy jednoprętowej elektrodą odniesienia jest metalowa ściana zbiornika. Rezystancja pomiędzy odkrytą elektrodą i ścianą jest bardzo duża. Gdy sonda ulega zalaniu, to rezystancja przyjmuje określoną, skończoną wartość. W obwodzie pojawia się mały prąd elektryczny, przetwarzany na sygnał, powodujący zmianę stanu wyjścia binarnego urządzenia.

Korzyści

  • Wieloprogowa sygnalizacja poziomu jedną sondą
  • Bezpośrednie sterowanie włączaniem i wyłączaniem pompy (regulacja dwupołożeniowa)
  • Wysoka odporność na oblepienie i krystalizację na czujniku oraz na pigowanie rurociągu