Świat potrzebuje niezawodnych dostaw energii

Wytwórcy energii pełnią kluczową rolę w gospodarce. Pomagamy zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo pracy bloków energetycznych.

Odbiorcy wytwarzanej przez Państwa energii elektrycznej i cieplnej potrzebują pewnego dostawcy, a praca Waszego zakładu musi mieścić się w opłacalnym rachunku ekonomicznym. Jako Endress+Hauser, pomagamy zapewnić niezawodność i bezpieczeństwo pracy obiektom energetycznym na całym świecie - elektrowniom i elektrociepłowniom zawodowym i przemysłowym.

Aby uruchomić moc ukrytą w Waszym zakładzie,

potrzebujecie Państwo kompetentnego partnera, któremu możecie zaufać.

Potrzebujecie sprawdzonych rozwiązań, które spełniają wymagania Waszych standardów jakościowych. Często potrzebujecie również rewitalizować Waszą instalację do stanu technicznego odpowiadającego najnowszym wymaganiom w zakresie niezawodności i opłacalności produkcji.

W obliczu zmian wynikających ze wzrastającego udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych, naszą misją jest zapewnienie Państwu profesjonalnego wsparcia i podzielenie się zgromadzonym przez nas doświadczeniem.

Obejmuje to również techniczne standardy bezpieczeństwa, a także zdolność sprostania wciąż rosnącym wymaganiom w zakresie technologii oczyszczania spalin z zanieczyszczeń gazowych (SCR, IMOS) i pyłowych (elektrofiltry, kompaktowe instalacje odpylające)

Wybierając Endress+Hauser wybierasz, efektywność, bezpieczeństwo i wiedzę.

Nowości produktowe