Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Siłownia parowa z wodą chłodzącą

Skład chemiczny wody w siłowniach ma kluczowe znaczenie dla ich funkcjonowania

Woda to medium niezbędne do funkcjonowania siłowni parowej, a jej jakość zależy od dokładnego monitorowania

Niezależnie od tego, skąd pochodzi woda w Twojej instalacji, musi być uzdatniana, aby jej jakość umożliwiała jest wykorzystywanie. Sprawdzenie, czy skład chemicznego wody w siłowni i jej przepływ jest odpowiedni, wymaga stosowania najlepszych narzędzi. Aby zachować zgodność z przepisami, a także gwarancje producenta na wbudowane części, musisz być w stanie to udowodnić, przedstawiając odpowiednie odczyty danych i dokumentację. Przede wszystkim dokładne i wiarygodne dane oznaczają możliwość bezpiecznego recyklingu wody dla zapewnienia jak najbardziej efektywnej pracy zakładu.

W czym możemy pomóc?

Cyfrowy odczyt, zapis danych, raportowanie – cyfrowe narzędzia eliminują problemy związane ze sprawdzaniem zgodności z przepisami i wymaganiami gwarancyjnymi dla aparatury. Nasze czujniki i narzędzia pomiarowe zaspokajają wszelkie potrzeby Twojego zakładu, a dane uzyskiwane za ich pomocą ułatwiają życie Wam, a także współpracującym laboratoriom. Mają one wbudowaną funkcję autodiagnostyki i automatycznego czyszczenia, mają minimalne wymagania konserwacyjne i ostrzegają, gdy zajdzie konieczność ich wymiany. Od najmniejszego czujnika po panele SWAS, oferujemy kompletne, cyfrowe rozwiązanie do monitorowania wody.

 • Aparatura do wiarygodnych pomiarów przepływu i analizy cieczy dla zapewnienia optymalnego składu chemicznego wody

 • Wyższa dyspozycyjność zakładu dzięki konserwacji prognozowanej

 • Bezkontaktowa transmisja danych pozwala uniknąć błędów pomiaru wskutek wilgoci, korozji i mostków solnych

Aplikacje pomiarowe

Wiarygodny pomiar przepływu wody demineralizowanej

Pomiary czystej, dejonizowanej i demineralizowanej woda w obiegu wody / pary muszą być wykonywane dokładnie i w sposób wiarygodny. Najczęściej stosowane w tej aplikacji są przepływomierze oparte na zasadzie pomiaru różnicy ciśnień z wykorzystaniem elementów spiętrzających, np. kryz. Cechą układów opartych o pomiar różnicy ciśnień jest jednak pełzanie charakterystyki w miarę upływu czasu i konieczność ponownego wzorcowania. Istnieją alternatywne, wolumetryczne metody pomiaru przepływu, o większej dokładności, większej liczbie zmiennych i krótszych odcinkach dolotowych i wylotowych: wirowe, ultradźwiękowe i termiczne masowe.

Przepływomierz Prowirl F200
Nasza wiedza ekspercka

Proline Prowirl to przepływomierz wirowy o liniowej charakterystyce, mierzący bezpośrednio strumień objętości niezależnie od wielkości przepływu, z dokładnością do 0.65%. Proline Prosonic wykorzystuje metodą ultradźwiękową - czujniki są zamontowane na zewnątrz rurociągu, więc przyrząd nie wprowadza żadnych oporów przepływu. Zapewnia wyjątkowo wysoką dokładność do 0.3%, zajmuje minimalną ilość miejsca i wymaga jedynie krótkich odcinków dolotowych i wylotowych. Proline t-mass T to opcja ekonomiczna. Charakteryzuje się dużą zakresowością, małym spadkiem ciśnienia i dokładnością do 5%.

 • Wszystkie przepływomierze mają wbudowaną Heartbeat Technology, obejmującą funkcje diagnostyki, weryfikacji i monitoringu

 • Łatwa integracja z najczęściej stosowanymi protokołami komunikacyjnymi

 • Bezterminowa kalibracja

Niezawodna analiza krzemionki - czyszczenie kondensatu na wylocie układu

Para wchodząca do turbin siłowni powinna zawierać jak najmniej krzemionki. Krzemionka jest łatwo rozpuszczalna w wodzie i wewnątrz turbiny tworzy osad na jej powierzchniach, utrudniając wymianę ciepła i obniżając sprawność całkowitą. Aby produkować wodę o jak najniższej zawartości krzemionki, a tym samym uniknąć nieplanowanych przestojów, trzeba być w stanie precyzyjnie wykrywać i mierzyć jej zawartość.

Analizator krzemionki Liquiline produkcji Endress+Hauser
Nasza wiedza ekspercka

Analizator krzemionki Liquiline System CA80SI to kolorymetryczny system służący do monitorowania wody zasilającej kocioł, pary, kondensatu i wymienników jonowych. Analizator ma maksymalnie sześć kanałów pomiarowych, dzięki czemu może pobierać próbki ze wszystkich niezbędnych punktów instalacji procesowej. Do analizatora można podłączyć maksymalnie 4 cyfrowe elektrody Memosens i rozbudować go do kompletnej stacji pomiarowej. Można go zintegrować ze wszystkimi najczęściej stosowanymi systemami sterowania procesem.

 • Zdalny dostęp do zaawansowanych funkcji diagnostycznych umożliwia szybkie usuwanie błędów

 • Niskie zużycie chemikaliów

 • Konstrukcja zapewnia minimalne wymagania konserwacyjne i minimum przestojów

Optymalizacja pomiaru przewodności w stacjach odsalania

Woda pozyskiwana z lokalnych źródeł, służąca do produkcji energii, ma różną jakość. Przewodność jest ważną miarą zasolenia i jakości wody. Znając wcześniej przewodność wody, można zdecydować o tym, do czego można ją wykorzystać i w jaki sposób, oraz w jakim stopniu powinna być odsolona. Niezależnie od tego, czy wykorzystujesz proces termicznego odparowania, techniki membranowe, jak np. proces odwróconej osmowy, czy pobierasz wodę morską czy zasoloną, dokładny pomiar przewodności jest kluczowy dla zmniejszenia zużycia energii i kosztów eksploatacyjnych.

Pracownik Endress+Hauser - w tle widoczny analizator przewodności
Nasza wiedza ekspercka

Condumax CLS15D, Indumax CLS50D i Memosens CLS82D to cyfrowe czujniki przewodności, które działają niezawodnie nawet w obszarach zagrożonych wybuchem. Mają one małe wymagania konserwacyjne, długą trwałość eksploatacyjną, są odporne na korozję i wilgoć. Wykorzystują one cyfrową technologię Memosens co oznacza, że nie tylko przechowują dane pomiarowe, ale rejestrują dane o swym stanie funkcjonalnym, co ułatwia realizację strategii konserwacji prognozowanej. Technologia Memosens umożliwia także wykonanie kalibracji w warunkach laboratoryjnych.

 • Doskonała powtarzalność zapewnia dokładne odwzorowanie procesów

 • Możliwość ustawienia zakresu pomiarowego odpowiednio do potrzeb zakładu

 • Oszczędność kosztów dzięki planowaniu konserwacji z wykorzystaniem Heartbeat Technology

Wiarygodne pomiary pH w chłodniach kominowych

Aby chronić chłodnie kominowe, należy utrzymywać pod kontrolą wartość pH wody chłodzącej, w przeciwnym razie istnieje ryzyko korozji. Problem ten można rozwiązać, utrzymując, za pomocą kwasów lub zasad wartość pH ograniczającą do minimum korozję instalacji. Jednak woda w chłodniach kominowych jest rozdeszczowana i przenika do wszystkich połączeń konwencjonalnego okablowania, nawet do połączeń krytycznych czujników i powoduje stopniową zmianę wartości mierzonych.

Chłodnia kominowa
Nasza wiedza ekspercka

Nie stanowi to jednak problemu w czujnikach Memosens, które nie posiadają metalowych części i są całkowicie wodoodporne. Działają one niezawodnie w 100%, ponieważ transmisja danych odbywa się poprzez nieulegające korozji złącze bagnetowe ze sprzężeniem indukcyjnym. Montaż czujnika jest łatwy, zarówno w armaturze zanurzeniowej w basenie zbiorczym chłodni kominowej, jak i w armaturze przepływowej w rurach z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym.

 • Brak wpływu wilgoci, korozji i mostków solnych dzięki bezkontaktowej, cyfrowej transmisji danych

 • 100% niezawodność: cyfrowa transmisja danych nieulegające korozji złącze bagnetowe ze sprzężeniem indukcyjnym, gwarantowane bezpieczeństwo EMC

 • Planowanie konserwacji dzięki fabrycznie kalibrowanym czujnikom "plug & play", które mogą być wymieniane przez personel bez specjalistycznego przygotowania

Dokładne, bezobsługowe pomiary dostaw wody

Gdy niezbędne są dodatkowe ilości wody w układzie chłodzenia siłowni lub wody zasilającej w obiegu pary, potrzebujesz przepływomierza mogącego wykonywać pomiary przepływu wody z różnych źródeł – z rzek, ze studni, z morza lub z innego źródła. Przepływomierz powinien być samooczyszczający się, aby przez cały czas utrzymać dokładność pomiarów oraz mierzyć duże ilości wody zawierającej różnego rodzaju zanieczyszczenia.

Przepływomierze elektromagnetyczne w przepompowni stacji uzdatniania wody
Nasza wiedza ekspercka

Kompaktowy przepływomierz elektromagnetyczny Proline Promag jest specjalnie przeznaczony do pomiaru przepływu wody surowej, dostępny zakres średnic: od 0.08 do 90 cali. (2 mm do 2400 mm). Proste w eksploatacji, łatwe w konfiguracji i obsłudze, z wyjściem impulsowym, analogowym i przekaźnikowym, bezobsługowe urządzenie, działające niezawodnie w przypadku montażu na głównym rurociągu.

 • Zdalne uruchomienie, prosta weryfikacja dzięki Heartbeat Technology – nie ma potrzeby demontażu urządzenia z rurociągu

 • Układ automatycznego czyszczenia elektrod z osadów

 • Pomiar nie wymagający prostych odcinków dolotowych i wylotowych, ani nie powodujący spadku ciśnienia w rurociągu

 • Dostępne wersje do montażu zaciskowego na rurociągu: montaż bez przerywania procesu

Ponowne wykorzystanie wody przemysłowej, celem zmniejszenia zużycia i kosztów

Woda to zasób, którego zasoby mogą być ograniczone lub może istnieć konieczność jej transportowania na miejsce. Innym kosztownym problemem może być oczyszczanie ścieków. Najlepszym sposobem na obniżenie kosztów zakładu i zmniejszenie jego wpływu na środowisko jest oczyszczanie ścieków i ponowne wykorzystanie ich do chłodzenia, jako wody technologicznej lub zasilającej kocioł. Ważne jest zapewnienie, aby w procesach produkcji energii była wykorzystywana jedynie woda uzdatniona i o wysokiej jakości, więc musisz mieć całkowitą pewność co do dokładności urządzeń kontrolno-pomiarowych.

Oczyszczalnia ścieków
Nasza wiedza ekspercka

Możesz mieć pełne zaufanie do całego asortymentu przetworników, analizatorów i stacji poboru próbek Liquiline, ponieważ są to urządzenia w pełni zautomatyzowane, mogą kontrolować swój stan funkcjonalny (dzięki Heartbeat Technology) i są łatwe w konserwacji. Produkty wyposażone w cyfrową technologię Memosens mogą być stosowane do monitorowania i analizy wszystkich etapów uzdatniania wody, dzięki czemu możesz zmniejszyć wpływ swojego zakładu na środowisko i emisję CO2, i mieć swój wkład w rozwój oparty na trosce o środowisko naturalne.

 • Platforma Memosens/Liquiline umożliwia zapis wszystkich wartości parametrów jakościowych za pomocą oprogramowania Memobase, zapewniającego pełną identyfikowalność dla potwierdzenia zgodności z przepisami ochrony środowiska

 • Wszystkie czujniki wykorzystują tę samą platformę Memosens/Liquiline, co zmniejsza całkowity koszt inwestycji

 • Platforma Memosens/Liquiline wykorzystuje ten sam interfejs użytkownika (HMI) i identyczne części zamienne, dzięki czemu obsługa wszystkich urządzeń jest prosta i prawie identyczna

Cykl obiegu wody w siłowniach

Schemat procesu dostaw wody i uzdatniania wody technologicznej do celów wytwarzania energii ©Endress+Hauser

Dla uzyskania odpowiedniej jakości, woda uzyskiwana z różnych źródeł musi być w różny sposób uzdatniana.

Schemat procesu uzdatniania wody technologicznej do celów wytwarzania energii ©Endress+Hauser

Uzdatnianie wody przemysłowej wymaga różnych działań zależnych od stopnia zanieczyszczenia wody.

Korzyści

Dzięki naszemu doświadczeniu m.in. w energetyce i gospodarce wodnej, jesteśmy ekspertami w zakresie uzdatniania wody wykorzystywanej do celów wytwarzania energii. Od wody przemysłowej po ścieki - Endress+Hauser oferuje szeroką gamę urządzeń pomiarowych i indywidualnych rozwiązań służących do monitorowania składu chemicznego wody w siłowniach. Nowatorskie technologie czujników, jak np. Memosens pozwalają na bardziej niezawodną kontrolę procesu, a jednocześnie oszczędność kosztów i czasu.

 • Ponad 65

  tyle lat mamy doświadczenia w zakresie technologii procesów przemysłowych

 • Ponad 8 000

  uzyskanych patentów i złożonych wniosków patentowych

 • 40%

  o tyle większy jest okres eksploatacji cyfrowych czujników Memosens

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu