Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Radarowa sonda poziomu

Micropilot

Radarowa sonda poziomu

Pomiar jest bezkontaktowy, sonda nie posiada części ruchomych i ulegających zużyciu, co gwarantuje komfortową eksploatację i wysoką trwałość. Niezależność pomiaru od gęstości, lepkości i przewodności cieczy zapewnia wysoką dokładność i powtarzalność pomiaru. Brak konieczności kalibracji po każdej zmianie rodzaju substancji mierzonej oznacza bezobsługowość i spokojną pracę. Niezależność pomiaru od charakteru oparów w zbiorniku, ich ciśnienia i temperatury oraz zapylenia to wysokie bezpieczeństwo, jak również szeroki zakres realizowanych zadań pomiarowych. Poznaj ofertę sond Micropilot - kliknij przycisk poniżej.

23 Produkty
Filtr

You've viewed 8 of 32 products

Radarowa sonda poziomu

Wyszukiwarka produktowa pomaga wybrać urządzenia pomiarowe, oprogramowanie, komponenty systemu automatyki, w oparciu o indywidualne kryteria. Applicator to narzędzie on-line, prowadzące użytkownika ścieżką doboru urządzenia pomiarowego, biorące pod uwagę wprowadzone przez niego parametry aplikacji przemysłowej.

Sondy radarowe Micropilot są przeznaczone do zbiorników magazynowych, buforowych oraz procesowych z mieszadłami i nagrzewnicami, wzburzoną cieczą, zapyleniem i wysoką temperaturą. Większość z nich wyróżnia się Heartbeat Technology - innowacyjną funkcjonalnością do weryfikacji stanu i do rozszerzonej diagnostyki bez demontażu ze zbiornika. Dzięki temu możliwe jest m.in. automatyczne czyszczenie, suszenie lub chłodzenie anteny oraz wykrywanie i gaszenie piany. Znajdziesz tu również małe, ekonomiczne sondy radarowe dla gospodarki wodno-ściekowej i do zbiorników magazynowych w zakładach każdej branży przemysłu.

Zasada pomiaru

Radar Micropilot wysyła w kierunku powierzchni substancji w zbiorniku sygnał - impulsy mikrofalowe lub modulowaną wiązkę ciągłą wysokiej częstotliwości. Sygnał ulega od niej odbiciu i wraca do sondy. Czas przelotu impulsów lub przesunięcie częstotliwości sygnału powrotnego są proporcjonalne do odległości, jaka dzieli sondę od powierzchni cieczy. Znajomość wysokości zbiornika pozwala sondzie obliczyć poziom, a w razie konieczności również dostępną lub zajętą objętość zbiornika bądź masę cieczy w nim znajdującą się.

Korzyści

  • Pomiar bezkontaktowy, wygodny w użyciu i bezobsługowy
  • Odporność na zmiany gęstości i przewodności, dzięki czemu pomiar jest dokładny i powtarzalny
  • Wysoka odporność chemiczna, mechaniczna i na oblepianie - Micropilot to innowacyjna alternatywa dla sond hydrostatycznych i elektromechanicznych
  • Niezależność od temperatury, ciśnienia i kompozycji gazów
  • Heartbeat Technology zapewnia oszczędności i bezpieczeństwo operacji w zakładzie przemysłowym