Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Wielopunktowe czujniki temperatury

Wielopunktowe czujniki temperatury dla wielu gałęzi przemysłu

Wielopunktowe zestawy termometryczne z czujnikami rezystancyjnymi (RTD) i termoparami pozwalają na niezawodny pomiar temperatury i bezpieczną pracę w krytycznych zastosowaniach od niskociśnieniowych do wysokociśnieniowych reaktorów procesowych, a także w zbiornikach magazynowych. Nasze standardowe oraz inzynierskie rozwiązania do pomiaru temperatury są zaprojektowane zgodnie ze specyfikacjami klienta i zapewniają szczegółowe profile temperatur w celu zoptymalizowanego sterowania procesem, zwiększenia dyspozycyjności instalacji, wydajności i bezpieczeństwa.

Dobór materiału, konstrukcja mechaniczna, obróbka cieplna i metody konstrukcji spełniają najnowsze wymagania w zakresie optymalizacji produktu.

Opis oferty

Endress+Hauser oferuje zarówno produkty standardowe oraz całkowicie konfigurowalne modułowe rozwiązania inżynierskie wielopunktowych zespołów termometrycznych do wielu zastosowań. Nasza oferta termometrów wielopunktowych to:

  • MultiSens Flex - konfigurowalne termometry do profilowania 3D, giętkie czujniki z osłoną lub bez

  • MultiSens Linear - termometry do liniowego profilu temperatury (z osłoną główną lub bez)

  • MultiSens Slim - niskoinwazyjne czujniki temperatury o małej średnicy

  • MultiSens Bundle - Czujniki temperatury spięte razem do liniowego profillu temperatury (na linie nośnej lub w osłonie tworzywowej

W zależności od specyfikacji konstrukcji termometry wielopunktowe można zamówić:

  • z przetwornikami lub bez

  • z komorą diagnostyczną lub bez

  • z czujnikami rezystancyjnymi lub z termoparami

Wielopunktowe czujniki temperatury dla wszystkich branż - iTHERM MultiSens Flex TMS02 ©Endress+Hauser
iTHERM MultiSens Linear TMS12: trwały termometr wielopunktowy dla zastosowań w rafineriach, petrochemi, nafcie i gazie ©Endress+Hauser
iTHERM MultiSens Slim TMS21: 
mało inwazyjny termometr wielopunktowy do zastosowańw branży chemicznej ©Endress+Hauser
iTHERM MultiSens TMS31 do silosów magazynowych i olejowych, zbiorników do przechowywania paliwa ©Endress+Hauser

Możliwości diagnostyczne

Zespoły wielopunktowych temperatur iTHERM MultiSens Flex, Linear i Bundle są dostępne z unikalną i innowacyjną komorą diagnostyczną, zapewniając dodatkowe bezpieczeństwo i cenne informacje o procesie, aby umożliwić konserwację predykcyjną. Jest dostępny w trzech konfiguracjach: podstawowej, zaawansowanej lub zaawansowanej i modułowej.

Wyższe bezpieczeństwo, większa elastyczność, dłuższy czas pracy

Oprócz potencjalnego i niebezpiecznego wycieku z procesu, komory diagnostyczne są wyposażone w dostarczanie cennych dodatkowych danych procesowych, które można wykorzystać do analizy zdarzeń wycieku i zaplanowania terminowych środków zaradczych lub przewidywania konserwacji i działań w całym cyklu życia. Elastyczna konstrukcja z wymiennymi częściami (zaawansowane, modułowe) do konfiguracji z osłonami termometrycznymi lub bez zwiększa elastyczność konserwacji i ostatecznie skraca czas przestoju instalacji.

Korzyści

  • Systemy pomiarowe zaprojektowane dla konkretnych zastosowań

  • Pomiar według prostego lub 3-wymiarowego profilu temperatury dla reaktorów i zbiorników

  • Konstrukcja i dobór materiałów pod kątem wysokich temperatur i ciśnień pracy, a także żrących mediów