Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Analizatory kolorymetryczne do pomiarów twardości, glinu, żelaza, sodu, chromu

Produkty do dokładnej analizy w branży wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej

Dostawcy wody pitnej i mineralnej, użytkownicy wody procesowej lub kierownicy oczyszczalni ścieków potrzebują dokładnych informacji o substancjach rozpuszczonych w wodzie, aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia konsumentów, zapewnić bezpieczeństwo procesów i zoptymalizować ochronę środowiska. Nasze analizatory do pomiarów twardości, zawartości krzemionki, żelaza, chromianu i aluminium monitorują jakość wody we wszystkich zastosowaniach. Aby uzyskać więcej informacji o naszej bogatej ofercie analizatorów metali, kliknij przycisk poniżej.

Woda pitna

Woda pitna, woda mineralna, woda źródlana i butelkowana musi być nie tylko sterylna i niezanieczyszczona, ale musi być również smaczna i mieć atrakcyjny wygląd. Dlatego międzynarodowe organy regulujące wyznaczyły ścisłe wartości graniczne substancji szkodliwych dla zdrowia, takich jak chrom i aluminium, oraz dla substancji mających negatywny wpływ na smak wody, takich jak żelazo i mangan. Przyrządy analityczne dostarczają informacji potrzebnych do uzyskania wody o wysokiej jakości.

Woda procesowa

Woda procesowa to około jedna czwarta zużywanej wody. Woda procesowa stosowana jest w galwanizacji, przetwarzaniu metali, wytwarzaniu pary i nie tylko. Woda twarda, zanieczyszczona krzemionką i sodem może uszkodzić wyposażenie zakładu lub powodować odkładanie kamienia na ważnych podzespołach. Związki chromu VI są bardzo toksyczne i w żadnych okolicznościach nie mogą być odprowadzane do wód powierzchniowych. Dlatego niezbędne jest skuteczne monitorowanie i oczyszczanie wody wykorzystywanej w produkcji uzdatnionej wody kotłowej i chłodzącej.

Stężenie metali w cieczy można mierzyć za pomocą metody kolorymetrycznej. Film przedstawia zasadę działania tej metody.

Nasza oferta analizatorów metali

 • Analizator zawartości żelaza

 • Analizator twardości

 • Analizator zawartości chromianu

 • Analizator zawartości aluminium

 • Analizator zawartości manganu

Analiza zawartości metali z wykorzystaniem analizatorów kolorymetrycznych

Analiza kolorymetryczna opiera się na fakcie, że metale absorbują lub tłumią światło o konkretnej długości fali. Do próbki wody dodawane są odczynniki „zabarwiające” analizowany metal. Intensywność koloru jest następnie mierzona fotometrycznie. Czujniki ustalają różnicę między intensywnością wyemitowanego i odebranego światła. Stopień absorpcji jest proporcjonalny do stężenia zabarwionego metalu i jest ustalany z wykorzystaniem wstępnie ustawionych krzywych kalibracyjnych.

©Endress+Hauser

Korzyści

 • Nasze produkty do analizy twardości, zawartości żelaza, chromianu i aluminium wykorzystują znormalizowane metody kolorymetryczne. Wyniki pomiarów są porównywalne z wynikami badań laboratoryjnych.

 • Oferujemy wszelki chemikalia i odczynniki dla dostarczanych analizatorów:
  - pomiar zawartości krzemionki: metoda heteropoli-błękitu
  - pomiar twardości: metoda kompleksometryczna
  - pomiar zawartości żelaza: metoda z ferrozyną
  - pomiar zawartości chromianu: metoda z wykorzystaniem difenylokarbazydu
  - itp.

 • Wszystkie odczynniki potrzebne do analizy zawartości metali dostarczane są w postaci gotowej do sporządzenia, co zapewnia odpowiednio długi okres trwałości. Są one dostarczane razem z wszystkimi wymaganymi kartami charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS).

 • Nasze systemy poboru i przygotowywania próbek umożliwiają niezawodny pobór i kondycjonowanie próbki we wszystkich zastosowaniach: Wyposażone są w automatyczny system czyszczenia zwrotnego powietrzem, wodą lub środkiem czyszczącym.

 • Nasze analizatory Liquiline System CA80 są łatwe w obsłudze i serwisowaniu. Dodatkowo można do nich podłączyć maksymalnie cztery czujniki analityczne w technologii Memosens zapewniające jeszcze bardziej szczegółowy obraz procesu bez konieczności stosowania dodatkowej aparatury pomiarowej.