Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
Analizatory metali do pomiarów twardości, zawartości krzemionki, żelaza, chromianu dla branży wodno-kanalizacyjnej i energetycznej

Analizatory metali do pomiarów twardości, aluminium,, żelaza, sodu, chromianu

Produkty do dokładnej analizy w branży wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej

Dostawcy wody pitnej i mineralnej, użytkownicy wody procesowej lub kierownicy oczyszczalni ścieków potrzebują dokładnych informacji o substancjach rozpuszczonych w wodzie, aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia konsumentów, zapewnić bezpieczeństwo procesów i zoptymalizować ochronę środowiska. Nasze analizatory do pomiarów twardości, zawartości krzemionki, żelaza, chromianu i aluminium monitorują jakość wody we wszystkich zastosowaniach. Aby uzyskać więcej informacji o naszej bogatej ofercie analizatorów metali, kliknij przycisk poniżej.

Analizatory do pomiarów twardości, krzemionki, żelaza, chromianu

Wyszukiwarka produktowa pomaga znaleźć urządzenia, oprogramowanie, komponenty systemowe, w oparciu o charakterystykę produktu. Applicator to narzędzie prowadzące użytkownika indywidualną ścieżką doboru, biorące pod uwagę parametry aplikacji.

Applicator

Woda pitna

Woda pitna, woda mineralna, woda źródlana i butelkowana musi być nie tylko sterylna i niezanieczyszczona, ale musi być również smaczna i mieć atrakcyjny wygląd. Dlatego międzynarodowe organy regulujące wyznaczyły ścisłe wartości graniczne substancji szkodliwych dla zdrowia, takich jak chrom i aluminium, oraz dla substancji mających negatywny wpływ na smak wody, takich jak żelazo i mangan. Przyrządy analityczne dostarczają informacji potrzebnych do uzyskania wody o wysokiej jakości.

Woda procesowa

Woda procesowa to około jedna czwarta zużywanej wody. Woda procesowa stosowana jest w galwanizacji, przetwarzaniu metali, wytwarzaniu pary i nie tylko. Woda twarda, zanieczyszczona krzemionką i sodem może uszkodzić wyposażenie zakładu lub powodować odkładanie kamienia na ważnych podzespołach. Związki chromu VI są bardzo toksyczne i w żadnych okolicznościach nie mogą być odprowadzane do wód powierzchniowych. Dlatego niezbędne jest skuteczne monitorowanie i oczyszczanie wody wykorzystywanej w produkcji uzdatnionej wody kotłowej i chłodzącej.

 • Stężenie metali w cieczy można mierzyć za pomocą metody kolorymetrycznej. Film przedstawia zasadę działania tej metody.

Nasza oferta analizatorów metali

 • Analizator zawartości żelaza

 • Analizator twardości

 • Analizator zawartości chromianu

 • Analizator zawartości aluminium

 • Analizator zawartości manganu

Analiza zawartości metali z wykorzystaniem analizatorów kolorymetrycznych

Analiza kolorymetryczna opiera się na fakcie, że metale absorbują lub tłumią światło o konkretnej długości fali. Do próbki wody dodawane są odczynniki „zabarwiające” analizowany metal. Intensywność koloru jest następnie mierzona fotometrycznie. Czujniki ustalają różnicę między intensywnością wyemitowanego i odebranego światła. Stopień absorpcji jest proporcjonalny do stężenia zabarwionego metalu i jest ustalany z wykorzystaniem wstępnie ustawionych krzywych kalibracyjnych.

Korzyści

 • Nasze produkty do analizy twardości, zawartości żelaza, chromianu i aluminium wykorzystują znormalizowane metody kolorymetryczne. Wyniki pomiarów są porównywalne z wynikami badań laboratoryjnych.

 • Oferujemy wszelki chemikalia i odczynniki dla dostarczanych analizatorów:
  - pomiar zawartości krzemionki: metoda heteropoli-błękitu
  - pomiar twardości: metoda kompleksometryczna
  - pomiar zawartości żelaza: metoda z ferrozyną
  - pomiar zawartości chromianu: metoda z wykorzystaniem difenylokarbazydu
  - itp.

 • Wszystkie odczynniki potrzebne do analizy zawartości metali dostarczane są w postaci gotowej do sporządzenia, co zapewnia odpowiednio długi okres trwałości. Są one dostarczane razem z wszystkimi wymaganymi kartami charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS).

 • Nasze systemy poboru i przygotowywania próbek umożliwiają niezawodny pobór i kondycjonowanie próbki we wszystkich zastosowaniach: Wyposażone są w automatyczny system czyszczenia zwrotnego powietrzem, wodą lub środkiem czyszczącym.

 • Nasze analizatory Liquiline System CA80 są łatwe w obsłudze i serwisowaniu. Dodatkowo można do nich podłączyć maksymalnie cztery czujniki analityczne w technologii Memosens zapewniające jeszcze bardziej szczegółowy obraz procesu bez konieczności stosowania dodatkowej aparatury pomiarowej.

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail