Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Przenośne konfiguratory urządzeń

Przenośne konfiguratory do uruchamiania i konserwacji urządzeń obiektowych

Przenośne konfiguratory urządzeń

Field Xpert to konfiguratory urządzeń będące wzmocnionymi komputerami przenośnymi umożliwiającymi łatwy lokalny dostęp do urządzeń obiektowych z wykorzystaniem interfejsu Bluetooth lub WiFi. Te zaprojektowane do stosowania z urządzeniami HART i FOUNDATION Fieldbus komputery można używać do konfigurowania, diagnozowania i analizowania stanu ich pracy. W zależności od wersji możliwe jest również odczytywanie bezprzewodowych etykiet identyfikacyjnych urządzeń RFID NFC. Konfiguratory Field Xpert łączą się również z bazą danych urządzeń Endress+Hauser, umożliwiając pobranie instrukcji obsługi, certyfikatów i danych kalibracyjnych urządzeń.

3 Produkty
Filtr

You've viewed 8 of 32 products

Przenośne konfiguratory urządzeń

Wyszukiwarka produktowa pomaga znaleźć urządzenia, oprogramowanie, komponenty systemowe, w oparciu o charakterystykę produktu. Applicator to narzędzie prowadzące użytkownika indywidualną ścieżką doboru, biorące pod uwagę parametry aplikacji.

Zasada działania: połączenie z urządzeniami obiektowymi

Field Xpert może uzyskać dostęp do urządzeń polowych na różne sposoby. Wykonaj połączenie punkt-punkt, bezpośrednio na urządzeniu lub z szafy sterowniczej, za pomocą odpowiedniego interfejsu USB lub Bluetooth. Ponadto możliwy jest dostęp do określonej bramy, w celu ustanowienia połączenia punkt-magistrala, a tym samym dostęp do kilku urządzeń za pośrednictwem jednego punktu wejścia. Aby uzyskać dostęp do urządzeń bezprzewodowo, w systemie wymagany jest punkt dostępu Wi-Fi lub możliwy jest również dostęp do poszczególnych urządzeń za pośrednictwem bezprzewodowego punktu dostępowego.

Oprogramowanie konfiguracyjne Field Xpert

Field Xperts to otwarte tablety z systemem Windows, wyposażone w oprogramowanie konfigurujące urządzenia terenowe z komunikacją cyfrową. Jest wyposażony w bibliotekę DTM z ponad 2700 DTM - Endress+Hauser i sterowniki innych firm, które zapewniają wyjątkowe doświadczenie na rynku. Oprócz konfiguracji urządzenia umożliwia to diagnostykę urządzenia zgodnie ze standardem NAMUR NE107. Istnieje również bezpłatna comiesięczna aktualizacja DTM, ponieważ Endress+Hauser wydaje nowe DTM.

Połączenie z usługami Netilion

Proste połączenie z naszymi usługami cyfrowymi Netilion Analytics i Netilion Library umożliwia automatyczną digitalizację systemu i przechowywanie raportów konfiguracji urządzeń w centralnej lokalizacji.

Korzyści

  • Oszczędź czas dzięki prostemu w obsłudze, zoptymalizowanemu pod względem dotyku, nowoczesnym interfejsowi
  • Zmniejsz koszty, dzięki pojedynczemu urządzeniu do specyficznych interfejsów serwisowych HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus i Endress+Hauser
  • Szybkie połączenie z urządzeniami za pomocą jednego kliknięcia, dzięki automatycznemu wykrywaniu sprzętu
  • Poprawa zgodności: tworzenie raportów konfiguracji i raportów weryfikacji pulsu, wyświetlanie krzywej echa i więcej
  • Zwiększ wydajność, dzięki wstępnie zainstalowanym bibliotekom sterowników urządzeń, dla wszystkich ważnych protokołów przemysłowych i automatycznej aktualizacji nowych sterowników Endress+Hauser