Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Elektromechaniczna sonda poziomu

Silopilot

Elektromechaniczna sonda poziomu

Badanie głębokości dna morskiego za pomocą ciężarka zawieszonego na lince to klasyczna metoda, stosowana dawniej przez żeglarzy. Dziś pomysł ten jest wciąż wykorzystywany w pomiarach napełnienia zbiorników magazynowych z materiałami sypkimi sondą elektromechaniczną z ciężarkiem sondującym. Zdarza się to w przypadkach, w których użycie innych technik jest z różnych przyczyn niemożliwe. Funkcje dodane w Silopilot, w tym m.in. 2 lub 4 zestyki programowalne, timer do cyklicznego sterowania pomiarem, wejście binarne do kontroli zdalnej, grzałka z termostatem (opcja) i automatyczne wykrywanie zerwania ciężarka, zwiększają komfort pracy.

2 Produkty
Filtr

You've viewed 8 of 32 products

Elektromechaniczna sonda poziomu

Wyszukiwarka produktowa pomaga wybrać urządzenia pomiarowe, oprogramowanie, komponenty systemu automatyki, w oparciu o indywidualne kryteria. Applicator to narzędzie on-line, prowadzące użytkownika ścieżką doboru urządzenia pomiarowego, biorące pod uwagę wprowadzone przez niego parametry aplikacji przemysłowej.

Elektromechaniczna sonda poziomu jest stosowana do pylących, drobno- lub gruboziarnistych substancji sypkich w zakresie aż do 70 metrów. Przekładnia, rolki prowadzące taśmę z obciążnikiem i bęben pomiarowy, wykonane ze stali galwanizowanej i aluminium, zapewniają wieloletnią trwałość sondy Silopilot. Przyrząd ten umożliwia również wykrywanie sedymentacji pod lustrem cieczy.

Zasada pomiaru

Obciążnik jest opuszczany do zbiornika na taśmie pomiarowej. Gdy dotrze do powierzchni materiału sypkiego, to zmniejsza się moment obrotowy bębna. Zmiana jest wykrywana, a urządzenie odwraca kierunek pracy silnika i nawija taśmę na bęben. Czujniki optyczne umożliwiają zliczanie obrotów bębna. Dzięki temu możliwe jest określenie, jaka była długość taśmy, opuszczonej do zbiornika. Wiedza o wysokości zbiornika pozwala obliczyć poziom materiału sypkiego, który się w nim znajduje. Sekwencja pomiaru jest wykonywania cyklicznie i/lub na każde żądanie użytkownika.

Korzyści

  • Zawsze stabilny pomiar w warunkach skrajnie dużego zapylenia
  • Odporność na zakłócenia wewnątrz zbiornika i nierówny usyp powierzchni materiału
  • Funkcje sygnalizacji poziomów granicznych i pomiaru sedymentacji pod cieczą