Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Czujniki chloru i przetworniki

Produkty do niezawodnego pomiaru chloru, chloru ogólnego i dwutlenku chloru

Ilość wolnego chloru, dwutlenku chloru lub chloru ogólnego (w tym chloramin) jest zazwyczaj mierzona w celu monitorowania i kontroli wody pitnej, wody oczyszczonej i wody basenowej. Nasze czujniki są więc używane w instalacjach wodnych, wieżach chłodniczych, zakładach czyszczenia butelek itp., gdzie zapewniają bezproblemowy proces oczyszczania wody w granicach wartości wyznaczonych w przepisach. Kliknij przycisk poniżej i dowiedz się, jakie korzyści zapewniają nasze czujniki chloru, dwutlenku chloru i chloru ogólnego oraz przetworniki.

Dobór czujników chloru

Nasze czujniki chloru oraz przetworniki stosowane są w instalacjach wodnych i kanalizacyjnych oraz komunalnych w takich gałęziach przemysłu, jak energetyka lub branża spożywcza. Wybór odpowiedniego czujnika zależy od jego przeznaczenia: czujniki wolnego chloru stosowane są głównie do pomiaru wody pitnej i basenowej, podczas gdy czujniki dwutlenku chloru są często instalowane w instalacjach wody pitnej, w branży spożywczej i instalacjach wody procesowej. Czujniki chloru ogólnego są często stosowane w oczyszczalniach ścieków do pomiaru stanu dezynfekcji ścieków.

Zawartość chloru w cieczy można określić stosując amperometryczną zasadę pomiaru. Ten film pokazuje, o co chodzi i jak działa ta zasada pomiaru.

Pomiar chloru, chloru ogólnego i dwutlenku chloru

Czujniki do pomiaru dwutlenku chloru posiadają metalową katodę, która jest oddzielona od medium cienką membraną. Dwutlenek chloru z medium przenika przez membranę i ulega redukcji na złotej katodzie. Obwód zamyka srebrna anoda i elektrolit. Stopień redukcji elektronów na katodzie jest proporcjonalny do stężenia dwutlenku chloru w medium. Ten proces działa w szerokim zakresie wartości pH i temperatury.

Zasada amperometrycznego pomiaru chloru ©Endress+Hauser

Pomiar wolnego chloru przebiega inaczej. W tym przypadku kwas podchlorawy przenika przez membranę i wywołuje reakcję chemiczną. Obecność kwasu podchlorawego w medium zależy od wartości pH. Ta zależność jest skompensowana poprzez pomiar pH w armaturze przepływowej i zrównoważenie przez przetwornik. W przypadku pomiaru chloru ogólnego kwas podchlorawy i dodatkowe chloraminy odgrywają rolę w złożonym układzie reakcji.

Korzyści

  • Dostarczamy pełen zakres aparatury do instalacji dezynfekcji wody: czujniki wolnego chloru, czujniki chloru ogólnego, czujniki bromu i czujniki dwutlenku chloru z odpowiednimi przetwornikami i wyposażeniem dodatkowym.

  • Nasze czujniki chloru, bromu i przetworniki spełniają wszystkie wymagania — od podstawowych funkcji po pomiary wielokanałowe i wieloparametrowe.

  • W celu zapewnienia pełnej swobody zastosowań nasze sondy chloru zaprojektowane są w sposób umożliwiający instalację w kanałach i otwartych zbiornikach, jak również w armaturze przepływowej.

  • Sprawdź nasze gotowe do użycia panele pomiarowe chloru. Są one dostarczane z czujnikiem, przetwornikiem, zespołem, filtrem, zaworem zwrotnym, otworem do próbkowania itp., które razem tworzą kompletny i kompaktowy punkt pomiaru chloru.