Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Fotometry procesowe

Produkty do pomiaru inline absorpcji światła UV i NIR / VIS we wszystkich gałęziach przemysłu

Fotometry procesowe do pomiaru światła UV, NIR i VIS zapewniają dokładny i zgodny z przepisami pomiar in-line stężenia, koloru i mętności. Dzięki swojej higienicznej konstrukcji są one idealne do stosowania w procesach chromatografii, fermentacji, filtracji, separacji faz i krystalizacji. Stabilność w wysokiej temperaturze i ciśnieniu zapewnia bezpieczeństwo w czasie monitorowania kondensatów lub wykrywania wycieków z wymienników ciepła. Aby uzyskać więcej informacji o naszej bogatej ofercie fotometrów procesowych, kliknij przycisk poniżej.

Dobór fotometrów procesowych

Nasze fotometry procesowe stosowane są we wielu gałęziach przemysłu, np. branży biomedycznej, farmaceutycznej, spożywczej, chemicznej i paliwowej. Dobór czujnika zależy od zastosowania. Długość fali czujnika optycznego należy dobrać z uwzględnieniem potrzeb. Na przykład absorbancja NIR do pomiaru wzrostu komórek lub podwójna długość fali do pomiaru koloru. Czujniki zmętnienia korzystające z metody światła rozproszonego należy stosować do kontroli filtrów, pamiętając o stosowaniu atestowanych fotometrów procesowych w obszarach zagrożonych wybuchem.

Fotometry procesowe do pomiaru absorpcji światła UV, NIR, VIS ©Endress+Hauser

Pomiar absorbancji

Pomiar absorbancji wykorzystuje interakcję wprowadzonego światła z medium zgodnie z prawem Lamberta-Beera. Źródło światła emituje promieniowanie przez medium, a ilość przechodzącego promieniowania jest mierzona po stronie czujnika. Po przejściu filtra wykrywającego długość fali, fotodioda ustala intensywność światła i konwertuje ją na prąd fotoelektryczny.

Intensywność padającego światła jest proporcjonalna do stężenia mierzonych substancji. Przetwornik wykonuje ostateczne przeliczenie na jednostki absorpcji (AU) lub gęstość optyczną (OD).

©Endress+Hauser

Absorbancja = pomiar tłumienia światła względem wprowadzonego światła

Pomiar zmętnienia z wykorzystaniem metody światła rozproszonego

W pomiarze zmętnienia źródło światła wprowadza skupioną wiązkę do medium. Wiązka ta odbija się od cząsteczek w medium co powoduje jej rozproszenie. Rozproszone światło jest mierzone przez odbiorniki i na tej podstawie ustalane jest zmętnienie. Pomiar rozproszenia w przód pod kątem 11° jest odpowiednią metodą pomiaru dla mediów o niskim zmętnieniu. Mniejsze cząsteczki powodują słabe rozproszenia, a duże cząsteczki większe rozproszenie. Pozwala to natychmiast wykryć usterkę filtrów, dzięki czemu jest to metoda doskonała do monitorowania filtracji.

©Endress+Hauser

Korzyści

  • Pomiary inline z wykorzystaniem naszych fotometrów procesowych do pomiaru absorpcji promieniowania UV, NIR, VIS i zmętnienia eliminuje stratę czasu na pobieranie próbek i pomiar w laboratorium, zapobiegając jednocześnie zanieczyszczeniu produktu.

  • Nasze fotometry procesowe można łatwo połączyć z czujnikami pH, przewodności lub tlenu z wykorzystaniem tylko jednego przetwornika Liquiline CM44P. Stanowią one doskonałe pakiety do monitorowania jakości procesowej.

  • Dzięki prostej, optycznej zasadzie pomiaru nasze spektrofotometry działają bez konieczności stosowania odczynników i nie są podatne na inne oddziaływania.

  • Oferujemy zgodne z wymaganiami NIST, certyfikowane filtry kalibracyjne, które zastępują skomplikowaną kalibrację z wykorzystaniem cieczy i wzorców co zmniejsza obciążenie w zakresie przeglądów.

  • Komórki przepływowe o niewielkiej objętości dla fotometrów procesowych umożliwiają szybki pomiar i zapewniają optymalną wydajność produktu.