Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Czujniki i przetworniki mętności

Produkty do niezawodnego pomiaru mętności i zawiesiny substancji stałych dla wszystkich gałęzi przemysłu

Pomiar mętności jest niezbędny w procesach zapewniania jakości i kontroli procesu we wielu branżach takich jak wytwarzanie wody pitnej, monitorowanie ścieków oraz pomiar stężenia osadu w oczyszczalniach ścieków, monitorowania punktów poboru wody morskiej w instalacjach odsalania oraz wykrywanie strat produktu w mleczarniach. Kliknij przycisk poniżej i dowiedz się, jak nasze czujniki substancji stałych i zawiesiny substancji stałych oraz nasze czujniki i przetworniki mętności mogą Ci pomóc.

Dobór czujników mętności

Nasze czujniki i przetworniki mętności stosowane są w branży wodociągowej, kanalizacyjnej, spożywczej, chemicznej, farmaceutycznej, energetycznej itp. Wybór odpowiedniego czujnika zależy od jego przeznaczenia: czujniki nefelometryczne należy stosować do mediów o niewielkim zmętnieniu, na przykład wody pitnej. Do pomiaru medium o wysokim stopniu mętności, takiego jak ścieki, należy stosować czujniki zawiesiny substancji stałych. Do pomiaru medium charakteryzującego się ekstremalnie częstymi zmianami mętności stosować należy czujniki absorpcyjne, które zapewniają jednoznaczne wyniki pomiaru, tzn. niezawodnie wykrywają straty produktu.

Czujniki mętności i przetworniki do wody pitnej, wody procesowej, ścieków i mediów ©Endress+Hauser

Mętność to ograniczenie przezroczystośći cieczy powodowane występowaniem zawiesin. Film pokazuje zasadę działania sond do pomiaru mętności.

Pomiar ogólnych substancji stałych i zawiesiny substancji stałych

Czujniki ogólnych substancji stałych lub zawiesiny substancji stałych wykorzystują metodę rozpraszania wstecznego światła. Wyposażone są w lampę LED i dwa czujniki światła ustawione pod kątem 90 i 135 stopni. Cząstki stałe zawieszone w cieczy powodują rozproszenie padającego na nie światła z lampy. Zmętnienie lub ilość substancji stałych w medium obliczana jest na podstawie ilości rozproszonego światła odebranego przez czujniki. Przetwornik wyświetla wartość końcową ilości substancji stałych lub zawiesiny substancji stałych w wybranej jednostce, na przykład g/l lub %TS.

Zasada pomiaru ogólnych substancji stałych i zawiesiny substancji stałych ©Endress+Hauser

Pomiar mętności za pomocą czujników nefelometrycznych

Czujniki nefelometryczne mierzą zmętnienie zgodnie z normami PN-EN ISO 7027 / PN-EN 27027. Posiadają one lampę LED i czujnik światła ustawiony pod kątem 90 stopni. Lampa emituje wiązkę światła w kierunku medium, w którym ulega ona rozproszeniu po uderzeniu w cząsteczkę znajdującą się w określonym obszarze. Czujnik konwertuje intensywność padającego na niego światła na sygnał elektryczny. Sygnał ten jest następnie przeliczany na końcową wartość mętności, którą można wyświetlić na przetworniku w wybranej jednostce.

Zasada pomiaru mętności z wykorzystaniem nefelometrii ©Endress+Hauser

Pomiar mętności za pomocą czujników absorpcyjnych

Absorpcyjne mierniki mętności mierzą ilość światła absorbowanego przez cząsteczki w medium. Posiadają one lampę LED oraz czujnik światła ustawiony bezpośrednio naprzeciw lampy. Przepływające między nimi cząsteczki zawieszone w medium tłumią emitowane światło, które jest następnie przekształcane przez czujnik na sygnał elektryczny i przeliczane na wynikową wartość mętności. Nasze zaawansowane czujniki posiadają drugi zespół lampy i czujnika o innej długości ścieżki, co zwiększa niezawodność pomiaru.

Zasada pomiaru mętności z wykorzystaniem czujników absorpcyjnych ©Endress+Hauser

Korzyści

  • Oferujemy pełny zakres aparatury do pomiaru mętności: mierniki mętności, mierniki ogólnych substancji stałych i zawiesiny substancji stałych z odpowiednimi przetwornikami mętności i wyposażeniem dodatkowym.

  • Nasze sondy do pomiaru mętności zapewniają dużą swobodę użycia. Można je montować bezpośrednio w rurze lub w armaturze przepływowej w celu szybkiego pomiaru inline bez strat produktu. Można je również instalować z wykorzystaniem uchwytu w otwartych kanałach oraz otwartych lub zamkniętych zbiornikach.

  • Nasze przetworniki mętności przetwarzają sygnał z czujników mętności i wyświetlają wskazanie w formacie preferowanym przez użytkownika: FNU (formazynowa jednostka nefelometryczna), FTU (formazynowa jednostka mętności), NTU (nefelometryczna jednostka mętności) i nie tylko.

  • Czujniki mętności można weryfikować i kalibrować z wykorzystaniem naszych wzorców stałych: procedura jest genialnie prosta i nie wymaga stosowania cieczy, takich jak formazyny.

  • Duży wybór armatur do pomiaru mętności dla wszystkich zastosowań: armatury do montażu stacjonarnego, armatury zanurzeniowe, armatury pływakowe oraz armatury chowane.