Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Pomiary izotopowe

Gammapilot

Pomiary izotopowe

Pierwszą linię sond radiometrycznych Endress+Hauser wdrożono w 1962 roku. Dziś ta metoda pomiaru wciąż oferuje unikatowe korzyści. Znajduje zastosowanie w trudnych warunkach przemysłowych (m.in. wysokie temperatury i ciśnienia, środowiska agresywne chemicznie, media ścierne itd.) oraz na instalacjach, których budowa mechaniczna lub geometria wykluczają użycie innych metod pomiaru. Wieloletnia dyspozycyjność pomiaru i jego bezinwazyjność to podstawowe zalety eksploatacyjne. Cenna jest również wielozadaniowość tzn. jedną sondą realizujesz pomiar poziomu, gęstości, rozdziału warstw, stężenia lub ilości substancji stałej, niesionej przez ciecz.

9 Produkty
Filtr

You've viewed 8 of 32 products

Pomiary izotopowe

Wyszukiwarka produktowa pomaga wybrać urządzenia pomiarowe, oprogramowanie, komponenty systemu automatyki, w oparciu o indywidualne kryteria. Applicator to narzędzie on-line, prowadzące użytkownika ścieżką doboru urządzenia pomiarowego, biorące pod uwagę wprowadzone przez niego parametry aplikacji przemysłowej.

Pomiary izotopowe są stosowane na terenie m.in. zakładów chemicznych, górniczo-hutniczych, w elektrowniach, cementowniach, zakładach papierniczych i rafineriach. Endress+Hauser realizuje pod klucz zlecenia na zaprojektowanie, dobór podzespołów układu pomiarowego, dostawy, montaż, uruchomienie i uzyskanie pozwolenia Państwowej Agencji Atomistyki na użytkowanie.

Zasada pomiaru

Izotop cezu lub kobaltu wytwarza promieniowanie elektromagnetyczne, które podczas przenikania przez materiał ulega osłabieniu na skutek absorpcji. Przetwornik, zamontowany po przeciwległej stronie zbiornika lub rurociągu, przetwarza odebraną przez detektor wiązkę promieniowania na sygnał elektryczny. Tłumienie zależy od m.in. odległości pomiędzy źródłem promieniowania a przetwornikiem oraz od gęstości i ilości sbstancji mierzonej między nimi.

Korzyści

  • Bezinwazyjność gwarantująca wieloletnią dyspozycyjność pomiaru
  • Pomiary w trudnych warunkach technologicznych (m.in. wysokie ciśnienie i/lub temperatura, media toksyczne, agresywne chemicznie, ścierne, lepkie itd.)
  • Wielozadaniowość: pomiary poziomu, gęstości, stężenia, zawartości suchej masy w cieczy i rozdziału wielu warstw
  • Unikatowo wysoka czułość sondy scyntylacyjnej, gwarantująca bezpieczeństwo poprzez użycie izotopu o niskiej aktywności
  • Realizacja pod klucz przez Endress+Hauser zlecenia na zaprojektowanie, dobór podzespołów układu pomiarowego, dostawę, montaż, uruchomienie i uzyskanie pozwolenia PAA na użytkowanie