Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Sonda poziomu z serwosterowaniem i pływakiem

Sonda poziomu z serwosterowaniem i pływakiem

Proservo

Sondy poziomu ze sterowaniem nadążnym pozycją czujnika pływakowego są przeznaczone do dokładnych i powtarzalnych, rozliczeniowych pomiarów poziomu cieczy, w tym m.in. alkoholi, lekkich węglowodorów i gazów skroplonych (m.in. LPG i LNG) w zbiornikach magazynowych. Proservo jest odporne na prężność par i dużą wartość momentu dipolowego cząsteczek fazy lotnej nad lustrem cieczy. Przyrząd realizuje funkcje detekcji rozdziału warstw, profilu gęstości i pomiaru ilości wody dennej. Sondy Proservo są stosowane w zbiornikach legalizowanych, wymagających kontroli metrologicznej Głównego Urzędu Miar. Posiadają atest SIL2/3 wg PN-EN 61508 z audytem TUEV.

Dodatkowe funkcje Proservo to pomiar gęstości punktowej lub profilu gęstości w całym zakresie wysokości zbiornika (50 punktów), pomiar rozdziału warstw cieczy i wody dennej. Zaawansowane funkcje diagnostyczne podnoszą bezpieczeństwo układu
elektromechanicznego z pływakiem. Wbudowany w sondę Proservo koncentrator służy do komunikacji z systemem DCS/PLC i do przesyłania danych z wszystkich urządzeń pomiarowych, które pracują na zbiorniku. Umożliwia on również przyjmowanie od użytkownika zdalnych komend i wykonanie konkretnych zadań pomiarowych lub diagnostycznych na żądanie.

Zasada pomiaru

W czasie opuszczania czujnika pływakowego, po zetknięciu z cieczą jego ciężar zmniejsza się ze względu na siłę wyporu. Moment obrotowy bębna ze sprzężeniem magnetycznym ulega zmianie, wykrywanej przez 5 par czujników Hall’a z kompensacją temperaturową. Sygnał proporcjonalny do pozycji pływaka jest przesyłany do układu sterowania silnikiem. Podczas, gdy poziom cieczy zmienia się, pozycja pływaka jest regulowana przez napęd. Poziom cieczy jest wyznaczany z wysoką dokładnością na podstawie dokładnej analizy ruchu obrotowego bębna linkowego.

Korzyści

  • Bardzo wysoka dokładność i powtarzalność pomiaru

  • Zatwierdzenie typu i aprobata Głównego Urzędu Miar do stosowania w zbiornikach legalizowanych i akcyzowych

  • Jednoczesny pomiar gęstości i funkcja pomiaru rozdziału warstw cieczy

  • Funkcja koncentratora danych - przesyłanie danych do systemu DCS/PLC z wszystkich urządzeń pomiarowych, które pracują na zbiorniku

  • Atest poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2/3 wg PN-EN 61508/61511 z potwierdzeniem TUEV