Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Czujniki redoks i przetworniki pomiarowe

Produkty umożliwiające skuteczny pomiar potencjału redoks we wszystkich gałęziach przemysłu

Niezawodne czujniki redoks i przetworniki zapewniają informacje o trendach skuteczności dezynfekcji wody pitnej lub wody basenowej, kontroli napowietrzenia w oczyszczalniach ścieków i detoksykacji kąpieli galwanicznych lub odsiarczania spalin. Oferujemy szerokie portfolio produktów do zastosowań standardowych lub wymagających podniesionego poziomu higieny i do stosowania w obszarach niebezpiecznych. Kliknij przycisk poniżej i dowiedz się więcej o naszych czujnikach redoks, przetwornikach oraz armaturach montażowych i roztworach kalibracyjnych.

Dobór elektrod redoks

Nasze czujniki redoks i przetworniki stosowane są w wielu gałęziach przemysłu. Przykłady: branża chemiczna, wodno-kanalizacyjna, branża energetyczna, branża farmaceutyczna i branża papiernicza. Dobór czujnika zależy od zastosowania. Sondy redoks ze złotymi elektrodami są odpowiednie do procesów utleniania, takich jak pomiar utleniania cyjanków lub ozonu. Platynowe elektrody stosowane są w procesach redukcji, takich jak redukcja chromianu lub dozowanie chloru. Membranę elektrody redoks oraz układ odniesienia należy dobierać według potrzeb.

Czujniki redoks i przetworniki dla wszystkich gałęzi przemysłu ©Endress+Hauser

Pomiar potencjału redoks

Potencjał redoks to jednostka miary aktywności elektronów w mediach wodnych. Elektroda z metalu szlachetnego (srebro, złoto lub platyna) stanowi element pomiarowy, do którego dołączają się aktywne elektrony. Potencjał zmierzony na tej elektrodzie zależy od liczby aktywnych elektronów w medium. Sondy redoks zawierają zintegrowany układ odniesienia srebro/chlorek srebra (Ag/AgCl), który pełni funkcję wymaganej elektrody porównawczej o stałym potencjale.

Wartość potencjału redoks jest obliczana na podstawie różnicy potencjałów między układem odniesienia oraz układem pomiarowym z wykorzystaniem równania Nernsta. Wynik jest zwracany w mV.

Ponieważ o potencjale redoks decydują wszystkie pary redoks, wartość redoks stanowi sumę parametrów i nie wskazuje informacji o indywidualnych substancjach w medium ani o ich stężeniu. Wartość redoks zależy od temperatur, która musi być zawsze wskazana, aby umożliwić porównanie pomiarów.

©Endress+Hauser

Korzyści

  • Nasze czujniki redoks i przetworniki spełniają wszystkie wymagania — od podstawowych funkcji po pomiary wieloparametrowe. Nasze portfolio obejmuje czujniki pH/redoks, które mierzą jednocześnie wartość pH i potencjał redoks, zapewniając szczegółowy obraz procesu, i które potrafią mierzyć wartość rH.

  • Oferujemy wysokiej jakości bufory redoks, roztwory redoks i wzorce redoks do kalibracji i regulacji redoks.

  • W ramach poszczególnych typów elektrod dostępne są wszystkie rodzaje membran i układów odniesienia — od odpornych na zanieczyzczenia spoin PTFE, membran ceramicznych o wysokiej czułości po układy z dużymi aperturami odpornymi na niedrożności.

  • Oferujemy armatury do pomiaru potencjału redoks przeznaczone do wszystkich rodzajów zastosowań: armatury do montażu stacjonarnego, armatury zanurzeniowe, armatury pływakowe oraz armatury wysuwane ręcznie lub pneumatycznie.

  • Zautomatyzowane systemy do wzorcowania, regulacji i czyszczenia zapewniają optymalne działanie czujników redoks i przetworników w procesach chemicznych.