Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Radarowa sonda poziomu z falowodem

Radarowa sonda poziomu z falowodem

Levelflex

Wyróżnia się ona dużą odpornością na pianę, wzburzenie cieczy, zapylenie, złożoną budowę wnętrza zbiornika, nierówny usyp materiału i małą wartość stałej dielektrycznej. Jest stosowana w naczyniach poziomowskazowych jako atrakcyjny zamiennik uciążliwych nurników lub pływaków i sond hydrostatycznych w m.in. obiegach wodno-parowych kotłów. Dodatkową funkcjonalnością sond Levelflex jest możliwość jednoczesnego wyznaczania grubości warstw dwóch cieczy oraz automatyczna kompensacja zmian cech fazy lotnej nad lustrem cieczy, przydatna w obecności m.in. nasyconej pary wodnej i amoniaku. Poznaj ofertę sond Levelflex - kliknij przycisk poniżej.

Sonda radarowa Levelflex z falowodem doskonale nadaje się do pomiaru poziomu cieczy i materiałów sypkich. Gwarantuje odporność na zakłócenia wewnątrz zbiornika i jego kształt. Pomiar jest dokładny i powtarzalny - niezależny od gęstości i przewodności cieczy, wahań ciśnienia i temperatury. Przyrząd umożliwia jednoczesne wykrywanie rozdziału warstw cieczy - zastosuj jedną sondę do realizacji dwóch zadań. Levelflex wyróżnia się bezobsługowością i dużą łatwością uruchomienia. Sonda Levelflex wyróżnia się Heartbeat Technology - innowacyjną funkcjonalnością do weryfikacji stanu i do rozszerzonej diagnostyki bez demontażu ze zbiornika.

Poznaj zasadę działania radarowej sondy poziomu z falowodem

Zasada pomiaru

Działanie sondy Levelflex bazuje na pomiarze czasu przelotu impulsów elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości, wysyłanych wzdłuż falowodu. Jeżeli impulsy napotykają na swej drodze zmianę impedancji falowej (powierzchnię substancji mierzonej), to następuje ich częściowe lub całkowite odbicie. Czas przelotu impulsów odbitych jest wprost proporcjonalny do odległości od powierzchni produktu. Znajomość wysokości zbiornika i obliczonej odległości pozwala sondzie wyznaczyć poziom.

Korzyści

  • Znakomita odporność na zakłócenia wewnątrz zbiornika, obecnośc piany, wzburzenie cieczy i nierówny profil powierzchni materiału sypkiego

  • Niezależność pomiaru od zmian gęstości, temperatury, ciśnienia i zapylenia

  • Możliwość jednoczesnego pomiaru poziomu i rozdziału warstw cieczy

  • Wysokie bezpieczeństwo dzięki funkcjom śledzenia końca sondy (EoP) i kompensacji zmian cech gazów nad cieczą (GPC)

  • Heartbeat Technology zapewnia oszczędności i bezpieczeństwo operacji w zakładzie przemysłowym