Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Projekty automatyzacji procesów technologicznych

Płynne zarządzanie projektem w oparciu o globalnie zharmonizowane i ustandaryzowane standardy

Naszym celem jest pomoc klientom w pomyślnej realizacji projektów inżynierskich lub budowie zakładów produkcyjnych. Profesjonalna komunikacja i współpraca skutkują zaufaniem, które jest kluczowym czynnikiem pomyślnej realizacji projektów w zakresie automatyzacji procesów. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do dużych projektów lub przy outsourcingu mniej istotnych funkcji. Zasady te dotyczą zarówno projektów budowy nowych zakładów, jak i rozbudowy oraz modernizacji istniejących.

Grafiki przedstawiające proces biznesowy przebiegu projektów oraz informacje o Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Proces realizacji projektu — realizujemy nasze projekty w oparciu o globalnie zharmonizowane procedury zapewniające skuteczność wdrożenia

Globalna sieć Endress+Hauser zapewniająca wsparcie projektów w poszczególnych krajach. ©Endress+Hauser

Dzięki oddziałom na całym świecie projekty naszych klientów są realizowane zgodnie z terminem i zaplanowanym budżetem.

Profesjonalne komunikacja i współpraca między wszystkimi interesariuszami projektu ©Endress+Hauser

Zdolności organizacyjne pozwalające radzić sobie z każdym stopniem złożoności projektów uzyskane dzięki elastycznie pracującym zespołom projektowym, w których obowiązuje wyraźny podział obowiązków i które dysponują wsparciem eksperckim.

Zarządzanie ryzykiem jest ciągłym procesem mającym na celu identyfikację potencjalnych problemów ©Endress+Hauser

Strategie zarządzania ryzykiem - Zaangażowany jest cały zespół projektowy; zarządzanie ryzykiem odbywa się podczas realizacji projektu na podstawie procesu metodologicznego.

Zarządzanie projektem jest u nas realizowane przez menedżerów projektu z certyfikatem PMP® będących częścią zespołu ©Endress+Hauser

Nasi wszechstronnie wyszkoleni kierownicy projektu posiadający certyfikaty PMP® stanowią podstawowy punkt kontaktowy dla klientów.

Plan — Wykonanie — Kontrola — Działanie ©Endress+Hauser

1. Plan (planowanie projektu) 2. Wykonanie (wykonanie prac związanych z projektem zgodnie z planem) 3. Kontrola (identyfikacja różnic między wykonaniem a projektem) 4. Działanie (eksploatacja z wprowadzaniem odpowiednich korekt)

Do pobrania