Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Ograniczniki przepięć

Ograniczniki przepięć do zabezpieczeń nadnapięciowych

Dyspozycyjność instalacji jest niezwykle istotna, ponieważ nawet krótkie przestoje w produkcji mogą powodować wysokie straty sprzedażowe. Konieczne jest więc stosowanie odpowiednich urządzeń zabezpieczających, np. ograniczników przepięć, a także wysokiej dyspozycyjności instalacji. Bezpośrednie i pośrednie wyładowania atmosferyczne, a także operacje przełączania w ramach procesu mogą generować przeciążenia w liniach zasilania i obwodach komunikacyjnych, np. w systemach Fieldbus.

Ograniczniki przepięć są wykorzystywane głównie w systemach automatyzacji procesu oraz układach pomiarowych i komunikacyjnych w sektorach chemicznym, farmaceutycznym i wodno-kanalizacyjnym, a także w przemyśle spożywczym.

Opis oferty

Nasza oferta ograniczników przepięć obejmuje:

  • Ogranicznik przepięć do montażu na szynie DIN

  • Ogranicznik przepięć do montażu w instalacji przemysłowej

  • Ogranicznik przepięć dla kabli sygnałowych

  • Ogranicznik przepięć dla linii komunikacyjnych w systemach Fieldbus

  • Ogranicznik przepięć dla linii zasilania

Ogranicznik przepięć HAW562 do zabezpieczeń nadnapięciowych ©Endress+Hauser

Zasada pomiaru

Ograniczniki przepięć chronią podzespoły elektroniczne urządzeń przemysłowych przed zniszczeniem. Dzięki nim udary napięciowe występujące w kablach sygnałowych (np. 4–20 mA), liniach komunikacyjnych systemów Fieldbus (HART, PA, FF) oraz liniach zasilania są bezpiecznie odprowadzane do masy. Ograniczniki nie wpływają na działanie chronionych podzespołów elektronicznych, ponieważ specjalne podłączenie modułu zabezpieczającego bez wprowadzania dodatkowej impedancji nie powoduje zakłóceń w postaci spadków napięcia.

Korzyści

  • Opcjonalnie dostępna jest wersja z aprobatami ATEX oraz certyfikatem iskrobezpieczeństwa SIL2

  • Dostępny jest ogranicznik przepięć do montażu w instalacji przemysłowej lub na szynie DIN

  • Dostępny jest ogranicznik przepięć dla linii zasilania, kabli sygnałowych oraz linii komunikacyjnych w systemach Fieldbus

  • Zwiększona dyspozycyjność instalacji dzięki doskonałemu dopasowaniu ogranicznika przepięć do podzespołów elektronicznych należących do systemów automatyzacji procesu oraz układów do pomiarów procesowych