Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Analiza optyczna składu chemicznego

Analiza optyczna składu chemicznego

Kompleksowy asortyment spektrometrów laboratoryjnych i procesowych do badania ciał stałych, cieczy, zawiesin i gazów

Monitoring, pomiary i kontrola procesów chemicznych pełnią istotną rolę w przyspieszeniu prac na etapie opracowania procesu, poprawie efektywności procesu, maksymalnym zwiększeniu jego bezpieczeństwa i zapewnieniu jakości produktów. Najlepsze na świecie analizatory naszej produkcji umożliwiają klientom optymalizację kluczowych procesów przemysłowych i wiarygodną kontrolę jakości produktów w rekordowym czasie. Nasz asortyment obejmuje produkty wykorzystujące spektroskopię ramanowską, spektroskopię absorpcyjną bazującą na przestrajalnym laserze diodowym (TDLAS), oraz technologię wygaszania fluorescencji (QF).

Korzyści

  • Przejrzystość procesu: Nasze zaawansowane technologie analityczne zapewniają wgląd w Twoje procesy. Wyeliminuj przypadkowość w procesach chemicznych i podejmuj lepsze decyzje w oparciu o wiarygodne dane.

  • Pomiar w czasie rzeczywistym: Dzięki pomiarom zmiennych procesowych on-line i in-line wykonywanym przez cały czas (24/7), nasze urządzenia dostarczają danych w czasie rzeczywistym. Umożliwia to skrócenie do minimum czasu przestoju, kontrolę kosztów operacyjnych i wcześniejszą eliminację zagrożeń dla bezpieczeństwa.

  • Jakość i wiarygodność: Rygorystyczna kontrola parametrów jakościowych i zwiększenie wydajności reakcji dzięki powtarzalnym i dokładnym pomiarom. Nasze najnowocześniejsze analizatory z obsługą Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) pozwalają na szybki dostęp do danych i korzystanie z rozwiązań PAC/PAT.

  • Skalowalność: Nasze systemy ramanowskie wykorzystują tę samą technologię, co umożliwia łatwe przenoszenie protokołów ze skali badawczo-rozwojowej w warunkach laboratoryjnych do skali produkcyjnej. Pozwala to na szybkie, płynne powiększanie i rozszerzanie skali w warunkach procesowych.

  • Wysoka dyspozycyjność instalacji: Nasze łatwe w instalacji i obsłudze systemy z dostępem do rozwiązań Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) dostarczają danych pozwalających na zwiększenie stopnia automatyzacji, skrócenie czasu cyklu i umożliwiają prowadzenie procesów wsadowych/ciągłych bez przerw.

Produkty

Filtruj produkty