Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Spektroskopia ramanowska - zaawansowana metoda analizy optycznej

Bardzo dokładne instrumenty pomiarowe, umożliwiające pomiar składu i analizę jakościową w laboratorium, jak i na produkcji

Nasza zaawansowana metoda analizy optycznej wykorzystuje możliwości spektroskopii ramanowskiej do wykonywania ciągłych pomiarów składu chemicznego w czasie rzeczywistym w dowolnej skali procesu, bez konieczności poboru, przygotowania i niszczenia próbki. Bogata gama aparatury, wynikająca z ponad 40-letnich doświadczeń, pozwala naszym klientom badać strukturę substancji chemicznych, usprawniać prace badawczo-rozwojowe produktów i stanowi skalowalną platformę analityczną, która poprzez automatyzację procesów zapewnia najwyższą jakość produktów.

Spektroskopia ramanowska to technologia optycznej analizy, służąca do pomiaru składu chemicznego i stężenia

Analizator ramanowski Rxn2 firmy ©Endress+Hauser

Analizator ramanowski Rxn2: 4-kanałowy analizator ramanowski, umożliwiający pomiar w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych

Analizator ramanowski Rxn4 firmy ©Endress+Hauser

Analizator ramanowski Rxn4: Analizator ramanowski o solidnej konstrukcji, zapewniający monitorowanie i kontrolę jakości procesu w trybie ciągłym (24/7)

Grafika prezentująca asortyment sond pomiarowych do spektroskopii ramanowskiej firmy ©Endress+Hauser

Sondy pomiarowe do spektroskopii ramanowskiej: Nieniszczące, ciągłe pomiary składu chemicznego w czasie rzeczywistym w dowolnej skali procesu

Korzyści

 • Szybkie wdrożenie

  Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie umożliwiające automatyzację procesu, wiarygodny partner z długoletnim doświadczeniem w zakresie spektroskopii ramanowskiej i rozległa globalna sieć wsparcia klienta

 • Optymalizacja wydajności procesu

  Szybka dostępność bardzo dokładnych danych pomiarowych w czasie rzeczywistym, łatwa adaptacja od skali laboratoryjnej do skali przemysłowej

 • Większe bezpieczeństwo

  Wiarygodne, nieinwazyjne metody pomiarowe, ograniczające do minimum interwencję człowieka, a jednocześnie w maksymalnym stopniu ograniczające ryzyko

 • Wyższa jakość produktów

  Łatwiejsze osiągnięcie zgodności z wymaganiami przepisów, dzięki lepszemu wglądowi w przebieg procesu i dokładniejszej kontroli krytycznych parametrów jakościowych

 • Niższe koszty
  Niższe koszty konserwacji, mniej strat produktu i mniej problemów związanych z czyszczeniem, przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności reakcji i dyspozycyjności instalacji

Analizatory ramanowskie
Wszystkie analizatory naszej produkcji wykorzystują tą samą technologię i umożliwiają łatwe przeniesienie wiedzy i protokołów ze skali prac badawczo-rozwojowych do skali produkcyjnej.

Sondy ramanowskie
Oferujemy trwałe, niezawodne i wysokowydajne sondy umożliwiające pomiar różnych mediów – substancji stałych, cieczy i gazów.