Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Analizatory i czujniki parametrów biogennych

Produkty do dokładnej analizy zawartości amonu, azotanu, azotynu, fosforanu i fosforu ogólnego

Czujniki i analizatory parametrów biogennych i kontrolują odpływy oczyszczalni ścieków, aby potwierdzić zgodność z przepisami i zminimalizować opłaty za odprowadzanie ścieków. Ułatwiają one optymalizację natlenienia i dozowanie środków strącających w czasie biologicznego oczyszczania ścieków. Pozwalają również monitorować procesy denitryfikacji, ułatwiając dostarczanie niezanieczyszczonej wody pitnej, wody mineralnej i procesowej. Kliknij przycisk poniżej, aby dowiedzieć się więcej o naszych analizatorach kolorymetrycznych, czujnikach optycznych i elektrodach jonoselektywnych do analizy parametrów biogennych.

Dobór analizatorów parametrów biogennych i czujników

Czujniki i analizatory parametrów biogennych stosowane są w branży wodociągowej i kanalizacyjnej. Wybór odpowiedniego czujnika zależy od jego przeznaczenia. Czujniki azotanu i amonu in-situ należy wybrać tam, gdzie wymagany jest szybki pomiar trendów w celu umożliwienia sprawnej i efektywnej kontroli procesu. Analizatory amonu, azotanu, fosforanu i fosforu ogólnego należy wybrać tam, gdzie wymagana jest analiza z wysoką dokładnością, dla krytycznych punktów kontrolnych w celu zapewnienia zgodności z wartościami granicznymi wyznaczonymi przez organy regulacyjne.

Stężenie czynników biogennych w cieczy można mierzyć za pomocą metody kolorymetrycznej. Powyższy film wyjaśnia zasadę pomiaru kolorymetrycznego.

Analiza parametrów biogennych analizatorami kolorymetrycznymi

Do próbki dodawane są odczynniki „odbarwiające” analizowany czynnik biogenny. Intensywność koloru jest następnie mierzona fotometrycznie ponieważ czynniki biogenne absorbują światło o konkretnej długości fali. Stopień absorpcji jest proporcjonalny do stężenia zabarwionego czynnika biogennego i jest ustalany z wykorzystaniem wstępnie ustawionych krzywych kalibracyjnych. Niektóre czynniki biogenne nie mają odpowiedniej formy chemicznej, aby ulec odbarwieniu. Czynniki takie trzeba przygotować poprzez dodanie odczynnika fermentującego w wyższej temperaturze.

Zasada kolorymetrycznego pomiaru parametrów biogennych ©Endress+Hauser

Analiza parametrów biogennych czujnikami optycznymi

Ta metoda wykorzystuje fakt, że jony azotanu absorbują światło UV w o długości fali w zakresie około 190 do 230 nm. Światło ultrafioletowe lampy błyskowej przechodzi przez medium. Wiązka jest dzielona i kierowana do dwóch odbiorników z filtrami. Jeden ustala intensywność światła na mierzonej długości fali, a drugi na referencyjnej długości fali. Stosunek obu pomiarów stanowi wynik pomiaru i jest przeliczany na stężenie azotanu z wykorzystaniem wstępnie ustawionej krzywej kalibracyjnej.

Zasada optycznego pomiaru azotanu ©Endress+Hauser

Analiza parametrów biogennych czujnikami jonoselektywnymi (ISE)

Podstawą elektrody jonoselektywnej jest membrana, która reaguje tylko na konkretne mierzone jony. Na membranie tej znajdują się jonofory. Umożliwiają one selektywną „migrację” jonów do wnętrza elektrod ISE. Ta zmiana ładunku generuje potencjał elektrochemiczny. Potencjał ten jest mierzony względem elektrody odniesienia o stałym potencjale. Jest on proporcjonalny do stężenia jonów i nie wpływa na niego kolor ani mętność medium.

Zasada jonoselektywnego pomiaru azotanu i amonu ©Endress+Hauser

Korzyści

 • Nasze analizatory parametrów biogennych i czujniki spełniają wszystkie wymagania: od szybkiego pomiaru w linii do analizy online w celu zapewnienia zgodności z przepisami.

 • Nasze analizatory korzystają ze standardowych metod kolorymetrycznych porównywalnych z metodami laboratoryjnymi:
  - Odczynniki do amonu: metoda błękitu indofenolu
  - Odczynniki do fosforanu: metoda błękitu molibdenowego lub metoda molibdenianu wanadanu (żółty)
  - Odczynniki do azotynu: metoda naftyloaminowa

 • Wszystkie odczynniki dostarczane są w postaci gotowej do sporządzenia, co zapewnia długi okres eksploatacji. Są one dostarczane razem z wszystkimi wymaganymi kartami charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS).

 • Nasze systemy przygotowania próbek umożliwiają niezawodne sporządzenie próbek na wszystkich etapach oczyszczania ścieków. Wyposażone są w automatyczny system czyszczenia zwrotnego powietrzem, wodą lub środkiem czyszczącym.

 • Do naszych analizatorów Liquiline System CA80 można podłączyć maksymalnie cztery dodatkowe czujniki Memosens zapewniające jeszcze bardziej szczegółowy obraz procesu bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń pomiarowych.