Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Rozwiązanie Endress+Hauser do analizy składu pary wodnej

Wydajne i niezawodne monitorowanie jakości wody za pomocą systemu SWAS

Chroń swoje obiegi wodno-parowe, zmniejszając ryzyko osadzania się kamienia i korozji

Monitorowanie jakości wody w elektrowniach pozwala na utrzymanie wydajności pracy i maksymalne skrócenie czasu przestojów z powodu korozji i nieszczelności. Stały kontakt z wodą i parą wodną zwiększa ryzyko korozji i osadzania się kamienia na wszystkich powierzchniach metalowych. Dzięki odpowiedniemu oprzyrządowaniu do pomiaru i analizy jakości wody można zminimalizować takie ryzyko i uniknąć kosztownych napraw.

W czym możemy pomóc?

System analizy pary i wody Endress+Hauser (SWAS), dostarcza wszystkie niezbędne sygnały pomiarowe do sterowania procesem, oferuje znormalizowane rozwiązanie do wygodnego pobierania próbek i analizy wody w elektrowniach, skracając czas przestoju i zwiększając wydajność zakładu. Modułowy, skalowalny i łatwy w modernizacji, a także przystosowany do współpracy z technologią cyfrową Memosens np. do łatwej kalibracji, system SWAS zapewnia wiarygodne pomiary, wygodną konserwację i minimalizację czasu przestoju.

 • Dostępne są dwa rozwiązania panelowych systemów analitycznych: SWAS Customized (rozwiązanie indywidualne) i SWAS Compact (wstępnie zmontowane)

 • Jeden przetwornik dla wszystkich parametrów z SWAS Compact i wielokanałowych przetwornikach Liquiline

 • Możliwość przeprowadzania konserwacji w sposób predykcyjny dzięki funkcji obliczania pozostałej pojemności kationowej

 • Łatwa obsługa nawet przy niewielkim doświadczeniu technicznym

Aplikacje pomiarowe

Zapobieganie korozji systemu dzięki monitorowaniu pH

Wartość pH wody zasilającej ma bezpośredni wpływ na poziom korozji w obiegu wodno-parowym, przy czym wartości te mogą się różnić w zależności od lokalizacji w samym obiegu. Aby zapobiec korozji, operatorzy instalacji muszą zatem uważnie monitorować pH i prowadzić kondycjonowanie zgodnie z danym reżimem chemicznym pracy bloku lub kotła - najczęściej alkalicznym. Dla obiektów małej mocy może to być również reżim neutralny.

Zapobieganie korozji systemu dzięki monitorowaniu pH
Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser oferuje unikatowe czujniki i przetworniki do wysokiej jakości pomiaru pH w wielu punktach obiegów wodno-parowych.

 • Monitoruj wartość pH nawet w wysoce alkalicznych mediach lub strefach zagrożonych wybuchem dzięki naszej szklanej elektrodzie OrbisintCPS11D wykorzystującej technologię Memosens

 • Opcjonalny pierścień solny umożliwiający zastosowanie w dejonizowanej wodzie o niskiej przewodności, np. w wodzie zasilającej kocioł

Ochrona turbin dzięki precyzyjnemu monitorowaniu krzemionki

Krzemionka może osadzać się na każdej powierzchni mającej kontakt z parą wodną, prowadząc do powstania stałej warstwy na łopatkach turbin co może powodować przegrzanie łopatek i uszkodzenia mechaniczne. Usuwanie osadów z krzemionki przy wykorzystaniu substancji chemicznych lub procesów mechanicznych pochłania cenny czas i zasoby.

Ochrona turbin dzięki precyzyjnemu monitorowaniu krzemionki
Nasza wiedza ekspercka

Dzięki analizatorom Endress+Hauser możliwe jest ciągłe monitorowanie krzemionki w wielu punktach obiegów wodno-parowych.

 • Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki naszym analizatorom krzemionki Liquiline System CA80SI

 • Monitoruj parę przegrzaną ze stopni WP i SP turbiny , parę nasyconą z walczaka, kondensat, jakość wody uzupełniającej oraz wody zasilającej kocioł

 • Zapobiegaj kosztownym opóźnieniom w uruchamianiu i ręcznym testowaniu partii próbek

Monitorowanie stężenia rozpuszczonego tlenu (DO) w celu zapobiegania korozji

Tlen może powodować korozję elementów obiegu wodno-parowego i może występować jedynie w ilościach śladowych (ppb). Aby zminimalizować korozję w alkalicznym środowisku pracy, tlen rozpuszczony usuwa się za pomocą mechanicznych procesów odpowietrzania oraz chemicznych substancji pochłaniających.

Monitorowanie stężenia rozpuszczonego tlenu (DO) w celu zapobiegania korozji
Nasza wiedza ekspercka

TechnologiaMemosens zastosowana w czujnikach stężenia tlenu w połączeniu z przetwornikiemLiquiline umożliwia niezawodne wzorcowanie w laboratorium, ułatwia konserwację i skraca do minimum czas przestoju punktu pomiarowego.

 • Zwiększenie bezpieczeństwa procesu i dostępności punktu pomiarowego

 • Minimalizacja czasu przestoju procesu podczas wymiany czujników dzięki ich automatycznemu rozpoznawaniu

Unikanie tworzenia się osadów poprzez wykrywanie zmian przewodności

Rozpuszczone substancje stałe obecne w obiegach wodno-parowych mogą powodować osadzanie się kamienia na urządzeniach i awarie techniczne. Przewodność czystej wody jest prawie zerowa i nawet niewielka ilość soli może znacznie zwiększyć korozję. Dlatego przewodności jest użytecznym wskaźnikiem ilości rozpuszczonych cząstek stałych i zanieczyszczeń spowodowanych np. przez przedostanie się wody chłodzącej i powietrza oraz możliwości tworzenia się kamienia kotłowego.

Unikanie tworzenia się osadów poprzez wykrywanie zmian przewodności
Nasza wiedza ekspercka

Kompaktowe lub dla uproszczenia montowane na panelu , wieloparametrowe przetworniki Endress+HauserLiquiline wykorzystują technologię czujników cyfrowychMemosens aby pomóc w wykrywaniu rozpuszczonych cząstek stałych w wielu punktach obiegu.

 • Uruchamiaj i obsługuj swoją instalację szybko i łatwo

 • Korzystaj z ujednoliconej i intuicyjnej obsługi

Inteligentne rozwiązania ograniczające korozję i osadzanie się kamienia

Schemat procesu w obwodzie pary wodnej ©Endress+Hauser

Parametry monitorowania jakości wody (poziom pH, stężenie krzemianu, stężenie tlenu rozpuszczonego oraz przewodność) w obwodzie pary wodnej.

Korzyści

Wierzymy w inteligentne urządzenia, które chronią przed kosztownymi naprawami i niepotrzebnymi przestojami. W panelach SWAS zastosowano wysokiej klasy oprzyrządowanie w celu zagwarantowania ciągłości pracy obwodu pary wodnej. Panele są łatwe w montażu, uruchamianiu i obsłudze, a dzięki modułowej budowie mogą być dowolnie łączone.

 • 50 %

  dłuższy czas dostępności procesu dzięki cyfrowym urządzeniom Memosens zainstalowanym w panelach

 • 3250 USD

  dodatkowych oszczędności co 26 min w typowej instalacji gazowo-parowej 500 MW dzięki pomiarowi przewodności w próbce odgazowanej

 • 50%

  oszczędność czasu dzięki zintegrowaniu w układzie sterowania procesem paneli SWAS wyposażonych w przetworniki Liquiline

 • Produkty podstawowe

 • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty standardowe

 • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty zaawansowane

 • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty specjalistyczne

 • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu