Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Optymalizacja zużycia pary wodnej pod kątem wydajności i bezpieczeństwa

Precyzyjny pomiar zużycia oraz parametrów jakościowych pary wodnej maksymalizuje wydajność wymiennika ciepła

Optymalizacja zużycia pary wodnej jest stałym wyzwaniem w instalacjach energetycznych. Kluczowym czynnikiem wpływającym na koszty jest nie tylko pozyskiwanie i wykorzystywanie pary, ale również jej dokładne monitorowanie. Kierownicy zakładów muszą również dążyć do tego, aby była ona w 100% sucha, co pozwoli na efektywne zwiększenie transferu ciepła do głównych procesów przy jednoczesnej ochronie wymiennika ciepła, rurociągów i oprzyrządowania przed wilgocią i skokami ciśnienia. Technologie i wiedza specjalistyczna Endress+Hauser pomagają spełnić te liczne wymagania.

W czym możemy pomóc

Począwszy od pomiarów zużycia pary z niezrównaną dokładnością, a skończywszy na wsparciu w określaniu najistotniejszych wskaźników efektywności, Endress+Hauser jest właściwym partnerem w zakresie zarządzania parą. Nasz bogaty asortyment urządzeń pomiarowych i systemów monitorowania zapewnia, że para wodna docierająca do procesów jest nasycona i w 100% sucha, co zapewnia efektywny transfer ciepła i optymalne bezpieczeństwo urządzeń..

 • Dokładny bilans masy i energii systemu parowego dzięki precyzyjnym pomiarom z kompensacją wilgotności pary realizowaną w punkcie pomiaru przy użyciu dwuprzewodowych przyrządów pomiarowych

 • Zgodność z normami zarządzania energią (ISO 50001) i zarządzania środowiskiem (ISO 140001) przy użyciu oprzyrządowania Endress+Hauser z wbudowaną diagnostyką, weryfikacją i monitorowaniem (Technologia Heartbeat Technology)

 • Bezpośredni pomiar pary wodnej mokrej i suchej kompensowany zgodnie z międzynarodowymi standardami (IAPWS- IF97/ASME)

 • Bezpośredni pomiar pary wodnej mokrej i suchej kompensowany zgodnie z międzynarodowymi standardami IAPWS- IF97/ASME

 • Kontrola i poprawa efektywności poprzez monitorowanie energii przekazywanej do procesu

Aplikacje pomiarowe

Dokładny, wiarygodny pomiar wszystkich zmiennych procesowych

Efektywne wykorzystanie pary w każdym procesie przemysłowym zależy od dokładnego pomiaru i monitorowania wielu parametrów procesowych.

Dokładny, wiarygodny pomiar wszystkich zmiennych procesowych
Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser oferuje szeroki zakres oprzyrządowania pomiarowego dla wszystkich zmiennych procesowych związanych z parą, w tym przepływomierze, przetworniki ciśnienia, temperatury, analizy fizyko-chemicznej i poziomu. Endress+Hauser pomaga zapewnić efektywne wykorzystanie ciepła z pary w procesach.

 • Wykrywanie pary mokrej i pomiar frakcji suchej wraz z obliczaniem masy i energii pary za pomocą wieloparametrowego przepływomierza wirowego. Proline Prowirl F 200

 • Monitorowanie ciśnienia pary za pomocą przetworników, takich jakCerabar M PMP51

 • Kontrola temperatury pary wodnej za pomocą solidnych termometrów oporowych Pt100 Omnigrad (TR15 oraz TH15)

 • Kontroluj jakość kondensatu za pomocą czujników mętności z rodziny Turbimax, lub czujników przewodności Condumax, aby wiedzieć, czy kondensat może być ponownie użyty w celu zmniejszenia kosztów środków chemicznych

Wymiennik ciepła i ochrona produktu

Wymienniki ciepła mogą być podatne na przebicia, a wynikający z tego bezpośredni kontakt z parą stanowi zagrożenie zarówno dla personelu, jak i dla produktów.

Wymiennik ciepła i ochrona produktu
Nasza wiedza ekspercka

Rozwiązania Endress+Hauser pozwalają jednocześnie poprawić ochronę wymienników ciepła, jak i umożliwić szybką interwencję w razie awarii.

 • Wykrywaj uszkodzenia wymienników ciepła poprzez kontrolę zmętnienia kondensatu za pomocą naszych czujnikówTurbimax

 • Maksymalizuj dyspozycyjność instalacji i minimalizuj straty produkcyjne dzięki natychmiastowemu wykrywaniu problemów

 • Kontroluj stopień suchości pary na wlocie wymiennika ciepła, aby zmniejszyć ryzyko jego uszkodzenia lub zniszczenia przez udary hydrauliczne (młoty wodne)

Weryfikacja sprawności wymiennika ciepła

Sprawność wymiennika ciepła może być obniżona zarówno przez nagromadzenie się magnetytu lub innych materiałów po stronie pierwotnej, jak i nagromadzenie się zdegenerowanego produktu po stronie wtórnej wymiennika, co ma znaczący wpływ na efektywność kosztową.

Weryfikacja sprawności wymiennika ciepła
Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser Memograph M to menedżer danych dotyczących energii i aplikacji do monitorowania i wizualizacji w czasie rzeczywistym zużycia energii przez wymienniki ciepła oraz ich wydajności energetycznej.

 • Monitorowanie wydajności wymiennika ciepła w czasie rzeczywistym

 • Szybkie wykrywanie dryftu w sprawności wymiennika ciepła

 • Optymalizacja działań w celu uzyskania maksymalnej wydajności i niezawodności produkcji

Udokumentowane pomiary energii

Kluczowym wyzwaniem dla menedżerów instalacji mediów użytkowych jest zapewnienie wiarygodności pomiarów wykorzystywanych do określenia efektywności zużycia pary.

Udokumentowane pomiary energii
Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser oferuje usługę potwierdzania wiarygodności pomiarów energii poprzez sprawdzenie i potwierdzenie dokładności pomiarów efektywności zużycia pary. Ponadto, poza sprawdzeniem wszystkich elementów w pętli pomiarowej energii i przedstawieniem jasnych zaleceń dotyczących poprawy dokładności pomiarów, nasi eksperci techniczni przeprowadzą na miejscu kalibrację i weryfikację Twoich urządzeń obiektowych, przy minimalnych lub żadnych przerwach w procesie..

 • Polegaj na sprawdzonej dokładności pomiarów pary w całej pętli pomiaru energii

 • Optymalizuj zużycie i jakość pary, aby zwiększyć wydajność produkcji

 • Skracaj czasy przestojów i poprawiaj bezpieczeństwo dzięki wczesnemu rozpoznawaniu problemów

Kluczowe punkty pomiarowe w instalacji parowej

Schemat procesu dystrybucji pary wodnej z płaszczowo-rurowym wymiennikiem ciepła ©Endress+Hauser
Schemat procesu zużycia pary wodnej z płytowym wymiennikiem ciepła ©Endress+Hauser

Korzyści

Podstawą naszej oferty produktów i usług w zakresie pary wodnej jest dogłębne zrozumienie zarządzania energią i mediami oraz Twoich codziennych wyzwań.. Oferujemy kompleksowe portfolio dokładnych i solidnych przyrządów pomiarowych dla wszystkich zmiennych procesowych, wraz z usługami i rozwiązaniami, które zapewniają pełną przejrzystość i zgodność z normami zarządzania energią i środowiskiem. Wybierz Endress+Hauser, jeśli zależy Ci na bezpiecznym, dostępnym, przejrzystym i wydajnym monitorowaniu zużyciu pary.

 • 5–15%

  typowe oszczędności w zużyciu energii dzięki kompleksowym rozwiązaniom monitorowania energii

 • 24/7

  bezpieczeństwo pracy w całym cyklu życia instalacji do wytwarzania pary wodnej

 • > 60

  lata doświadczenia w obszarze mediów użytkowych

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu