Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Dystrybucja pary wodnej ściśle monitorowana pod kątem wydajności procesu

Dokładny pomiar parametrów dystrybucji pary wodnej zapewnia efektywność procesu z zachowaniem bezpieczeństwa

Dystrybucja pary wodnej przy minimalnych stratach energii jest kluczowym wyzwaniem przy dążeniu do efektywnej eksploatacji instalacji energetycznych. Od kotłowni do punktów odbioru końcowego, nieodpowiednia izlacja rurociągów, wadliwe działanie odwadniaczy i nieefektywne chłodzenie pary przegrzanej może zmniejszyć efektywność dystrybucji energii. Udary hydrauliczne w postaci granatów wodnych mogą prowadzić do zużycia infrastruktury. Dlatego ważne jest ciągłe i dokładne monitorowanie stopnia suchości pary wodnej w celu zapewnienia jej optymalnej jakości. Nasze rozwiązania technologiczne pomagają zoptymalizować dystrybucję pary.

W czym możemy pomóc?

Endress+Hauser umożliwia dokładny pomiar i optymalizację dystrybucji pary, uwzględniając pomiary rozliczeniowe. Począwszy od zmniejszenia ryzyka uderzeń hydraulicznych, poprzez zapewnienie efektywnego chłodzenia przegrzanej pary, aż po sprawdzenie, czy osuszacze pary i zawory redukujące ciśnienie działają prawidłowo. Nasze kompletne portfolio 2-przewodowych rozwiązań pomiarowych i monitorujących zwiększy dostępność Państwa dostaw pary oraz umożliwi dokładny bilans masy i energii dla bezpiecznej i wydajnej dystrybucji pary.

 • Poprawa efektywności procesów dzięki dokładnemu monitorowaniu dystrybucji energii

 • Zmniejszenie ryzyka korozji dzięki monitorowaniu jakości wody chłodzącej i zużycia amin

 • Zgodność z międzynarodowymi standardami dzięki technologii Endress+Hauser Heartbeat

Aplikacje pomiarowe

Precyzyjny pomiar ciśnienia pary

Precyzyjny pomiar ciśnienia pary ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia optymalnych warunków procesu. Temperatura procesu, kontrolowana za pomocą ciśnienia, nie może być ani zbyt wysoka, gdyż powoduje niepotrzebne straty, ani za niska, bo nie dojdzie do sterylizacji.

Precyzyjny pomiar ciśnienia pary
Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser oferuje szeroką gamę bardzo dokładnych przetworników ciśnienia, które doskonale sprawdzają się w aplikacjach parowych w instalacjach energetycznych.

 • Polegaj na naszych solidnych, dokładnych przetwornikach ciśnienia Cerebar

 • Mierz ciśnienia z dokładnością do ± 0,025% zakresu pomiarowego. za pomocą Cerabar S

 • Wykorzystaj nasze przepływomierze Prowirl z opcjonalnym wbudowanym pomiarem ciśnienia i kompensacją

Korozja i redukcja kosztów inhibitorów

Korozja jest stałym wyzwaniem we wszystkich systemach dystrybucji pary, co zwiększa ryzyko kosztownych przestojów z powodu awarii urządzeń. Dodatek amin może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka korozji, jednak dodatki takie mogą być kosztowne i wymagać precyzyjnego dozowania oraz dobrego zarządzania zapasami.

Korozja i redukcja kosztów inhibitorów
Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser oferuje solidne systemy pomiarowe gwarantujące optymalne zarządzanie zapasami.

 • Mierzy zużycie amin z dokładnością ± 0.1% w.m. za pomocą kompaktowego przepływomierza PromassA

 • Monitoruj dokładnie poziom aminy w zbiorniku, aby dokładnie wiedzieć kiedy dokonać ponownego zamówienia

 • Skutecznie chroń swój sprzęt przed korozją

Ochrona dostępności pary wodnej

Ciągła dostępność pary przy wymaganych parametrach procesowych jest nieodzowna. Awaria systemu zasilania parą może spowodować całkowite wstrzymanie produkcji, przynosząc poważne konsekwencje finansowe.

Ochrona dostępności pary wodnej
Nasza wiedza ekspercka

Portfolio Endress+Hauser obejmuje pełny zakres produktów i rozwiązań do monitorowania instalacji w celu zapewnienia ochrony dostaw pary, utrzymania parametrów procesu i zminimalizowania ryzyka wyłączenia.

 • Monitorowanie temperatury pary za pomocą trwałych termometrów Omnigrad

 • Chroń swój kolektor rozprowadzający parę za pomocą naszej linii sygnalizatorów poziomu Liquiphant

 • Kontrola jakości wody chłodzącej w schładzalnikach za pomocą czujnikówLiquiline do pH, tlenu i przewodności

Transparentny transfer rozliczeniowy pary wodnej

Jako że tylko sucha para umożliwia maksymalizację procesu, istotne jest, aby menedżerowie instalacji energetycznych mogli znać zawartość energii w parze, którą otrzymują przy zakupie pary z zewnętrznego źródła.

Transparentny transfer rozliczeniowy pary wodnej
Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser oferujeProwirl , pojedynczy, zintegrowany przyrząd do pomiaru pary umożliwiający ciągłe monitorowanie jej jakości w punkcie odbioru w celu uzyskania optymalnych procesów i przejrzystych relacji z dostawcami..

 • Monitorowanie, temperatury i ciśnienia z zewnętrznym komputerem przepływu

 • Określenie, czy i w jakim stopniu para jest przegrzana, mokra lub sucha nasycona

 • Prawidłowa kompensacja energii i masy, również z uwzględnieniem frakcji suchej

Dokładny pomiar energii pary

Niedokładne lub niepewne pomiary zużycia i strat energii w różnych punktach systemu dystrybucji pary mogą prowadzić do błędnych wniosków i niewłaściwych działań optymalizacyjnych. Osoby zarządzające instalacjami energetycznymi muszą dysponować precyzyjnymi pomiarami.

Dokładny pomiar energii pary
Nasza wiedza ekspercka

Bazując na dogłębnych ekspertyzach w zakresie pomiarów energii i kalibracji, usługa Endress+Hauser Energy Proving Service umożliwia sprawdzenie i potwierdzenie dokładności pomiarów energii.

 • Polegaj na ekspertach Endress+Hauser w zakresie kalibracji i weryfikacji urządzeń obiektowych wykonywanych na miejscu, przy minimalnych lub żadnych zakłóceniach procesu

 • Postaraj się zrozumieć ogólną niepewność pomiaru energii

 • Zdobądź jasne zalecenia dotyczące sposobu poprawy dokładności pętli pomiaru energii

Kluczowe punkty pomiarowe w instalacji parowej

Diagram pomiaróww systemie dystrybucji pary wodnej ©Endress+Hauser
Schemat procesu schładzania pary użytkowej ©Endress+Hauser
Schemat redukcji ciśnienia w procesie wytwarzania pary technologicznej ©Endress+Hauser
Schemat układu rozliczeniowego pomiaru ilości pary wodnej ©Endress+Hauser

Korzyści

Bilansowanie systemów dystrybucji i zużycia pary wymaga dużych umiejętności i wiedzy specjalistycznej. Nasza szeroka gama dokładnych i solidnych produktów oraz usług w zakresie pomiarów, monitorowania i zarządzania parą zapewnia pełną przejrzystość oraz wydajną i bezpieczną dystrybucję pary zgodnie z normami zarządzania energią i środowiskiem. Współpracuj z nami w zakresie zintegrowanych rozwiązań zarządzania parą, które odblokowują maksymalny potencjał całego systemu parowego.

 • Nawet 15%

  typowe oszczędności w zużyciu energii dzięki kompleksowym rozwiązaniom monitorowania energii

 • 24/7

  wysoka dokładność pomiarowa i bezpieczeństwo pracy przez cały cykl życia systemu parowego

 • Dziesiątki milionów

  oszczędności dzięki czujnikom i rozwiązaniom z powodzeniem stosowanym w instalacjach mediów użytkowych

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu