Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Pomiar jakości pary za pomocą Proline Prowirl 200

Pomiar jakości i ilości pary mokrej, pary nasyconej i pary przegrzanej

Para od dawna jest niezwykle ważnym źródłem energii w przemyśle przetwórczym. Z tego względu 40 procent samych paliw kopalnych jest zużywane do generowania pary. Dzięki Prowirl F 200 można precyzyjnie kontrolować skuteczność energetyczną oraz kosztową instalacji parowej. Na animacji pokazano, w jaki sposób Prowirl jako pierwszy na świecie przepływomierz może mierzyć jakość i ilość pary mokrej, pary nasyconej i pary przegrzanej.

Korzyści

  • Jako przepływomierz mierzący wiele zmiennych Prowirl 200 może odczytywać wartości bezpośrednio z zewnętrznych urządzeń ciśnieniowych i posiada czujnik temperatury oraz licznik przepływu z zapisanymi tabelami pary zgodne z obowiązującymi normami międzynarodowymi.

  • Dzięki tym wszystkim rozwiązaniom jedno urządzenie może wykonywać dokładne obliczenia przepływu masowego i przepływu energii. Dzięki unikalnej funkcji pomiaru pary mokrej Prowirl 200 może także wykrywać ryzyko uderzeń wodnych, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo instalacji.

Do pobrania