Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Zoptymalizowana praca i wydłużona żywotność kotła

Precyzyjne pomiary i monitorowanie optymalizują wydajność i ochronę kotła, co przekłada się na efektywną eksploatację

Optymalizacja pracy kotłów jest kluczowym zagadnieniem dla menedżerów instalacji energetycznych, którzy dążą do zwiększenia wydajności produkcji. Para wodna jest wciąż ważnym źródłem energii dla przemysłowego ogrzewania procesowego, jednak koszty energii są coraz większe. Konkurencja powoduje, że przestoje i konserwacje są coraz bardziej kosztowne, dlatego konieczna jest ochrona urządzeń kotłowych i systemów sterowania. Dzięki dokładnym i wiarygodnym pomiarom i kontroli zużycia paliwa można zoptymalizować i wydłużyć żywotność kotła, uwalniając tym samym znaczne oszczędności finansowe.

W czym możemy pomóc?

Endress+Hauser łączy szeroką gamę oprzyrządowania, usług i rozwiązań z dogłębnym zrozumieniem problematyki związanej z zarządzaniem energią i mediami, aby umożliwić menedżerom instalacji energetycznych optymalizację wydajności kotłów przy jednoczesnej ochronie podstawowej integralności urządzeń. Niezależnie od tego, czy chodzi o zapewnienie wymaganej jakości i dostawy wody zasilającej, ocenę spalin, czy też o określenie dokładności wyników pomiarów, umożliwiamy zwiększenie efektywności i optymalizację kosztów utrzymania.

 • Polegaj na wiodącej w swojej klasie technologii pomiarowej, najwyższej jakości i niezawodności

 • Popraw efektywność kotłowni i instalacji przy jednoczesnej dbałości o bezpieczeństwo

 • Zoptymalizuj proces konserwacji dzięki bezpośredniemu dostępowi do wiedzy specjalistycznej w firmie

 • Dbaj o zgodność z normami ochrony środowiska i zarządzania energią

Aplikacje pomiarowe

Przygotowanie wody zasilającej

Stała, wysoka jakość wody zasilającej ma zasadnicze znaczenie nie tylko dla optymalnej sprawności kotła, ale także dla jego trwałości i bezpieczeństwa funkcjonowania. Zapobiega to awariom urządzeń, kosztownym przestojom i korozji oraz zapewnia stałą dostępność pary.

Przygotowanie wody zasilającej
Nasza wiedza ekspercka

Rozwiązania Endress+Hauser do pomiaru i monitorowania dostarczają istotnych informacji i wskazówek, które pozwalają zmaksymalizować jakość wody zasilającej i zminimalizować koszty eksploatacji kotła. Nasze systemy analizy wody/pary pomagają ciągle kontrolować jakość wody zasilającej.

 • Pomiar przepływu dody zasilającej za pomocą wieloparametrowego przepływomierza Proline Prowirl F 200 dostarcza informacji o masie i energii wyjściowej

 • Monitorowanie temperatury wody zasilającej za ekonomizerem za pomocą iTHERMTM131

 • Wydłużenie żywotności kotła i zwiększenie wydajności produkcji pary wodnej

Spalanie paliwa i odprowadzanie spalin

Efektywne spalanie paliwa i emisja spalin zgodna z obowiązującymi przepisami są kluczowymi celami w pracy kotła. Spalanie paliwa w kotle w nieoptymalnych warunkach, może prowadzić do kosztownych strat, a także do naruszenia norm emisji. Dokładny pomiar parametrów spalania paliwa i spalin jest istotnym, ale złożonym przedsięwzięciem.

Spalanie paliwa i odprowadzanie spalin
Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser dostarcza dostosowane rozwiązania pozwalające zrealizować pomiary związane ze spalaniem paliwa i zarządzaniem spalinami w bezpieczny, wydajny i łatwo dostępny sposób, aby zmaksymalizować wydajność Twojego kotła.

 • Pomiar przepływu paliwa za pomocą przepływomierza Proline t-mass 65F oraz ciśnienia za pomocą przetworników Cerabar M PMP51

 • Pomiar temperatury powietrza do spalania za pomocą iTHERMTM131 przepływu za pomocą Proline t-mass A 150

 • Zgodność z kodami testów wydajności ASME (PTC 4-1998) dla wytwornic pary opalanych paliwem

Wytwarzanie pary wodnej

Efektywne, bezpieczne doprowadzenie pary o odpowiedniej temperaturze jest niezbędne dla efektywnej pracy instalacji, co oznacza, że odpowiednie sterowania kotłem i ciągły pomiar przepływu są z po prostu niezbędne.

Wytwarzanie pary wodnej
Nasza wiedza ekspercka

Oferując pełną gamę solidnych, sprawdzonych rozwiązań w zakresie pomiaru i monitorowania przepływu, Endress+Hauser jest również liderem w dziedzinie nowych technologii opartych na wieloparametrowych przepływomierzach typu Vortex ze zintegrowaną kompensacją ciśnienia i temperatury.. Technologia ta umożliwia detekcję pary mokrej lub pomiar frakcji suchej, a dzięki temu zapewnia najwyższą ogólną sprawność kotła.

 • Zapewnienie dokładnego sterowania kotłem dla efektywnego wytwarzania pary

 • Maksymalizacja potencjału zawartego w palwie przekładająca się na redukcję kosztów

 • Wydłużenie interwałów czasowych pomiędzy kalibracjami w celu zminimalizowania czasu przestoju dzięki innowacyjnej technologii Heartbeat Technology

Dowiedz się, jakie parametry należy mierzyć, aby zwiększyć wydajność procesu

Parametry pary wodnej

Kontrola kotła ©Endress+Hauser

Korzyści

Głębokie zrozumienie Twoich wymagań biznesowych i branżowych leży u podstaw naszej oferty produktów i usług. Oferujemy wsparcie w zakresie projektowania ulepszonych instalacji kotłów parowych, konserwacji i wydajności pracy. Od początków istnienia naszej firmy kierujemy się zasadą, że wysoka jakość usług jest ważniejsza niż zysk.

 • 24/ 7

  Bezpieczeństwo pracy w całym cyklu życia instalacji do wytwarzania pary wodnej

 • 10 mln

  urządzeń zainstalowanych na całym świecie

 • 73 000 USD

  oszczędności rocznie po zainstalowaniu układu sterowania zmniejszającego częstotliwość przedmuchiwania z 8% do 6%

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu