Monitorowanie wydajności kotłów parowych

Kontrola wskaźników efektywności energetycznej wytwarzania pary pozwala na wydłużenie żywotności kotła

Para wodna jest jednym z głównych nośników ciepła w przemysłowych układach grzewczych. Z uwagi na stale rosnące koszty energii ograniczenie jej zużycia, przy jednoczesnym zapewnieniu ciągłości wytwarzania ciepła, wymaga skutecznych rozwiązań w zakresie efektywności cieplnej instalacji.
Dokładne i niezawodne systemy konktrolno-pomiarowe ograniczają do minimum czas przestojów oraz koszty obsługi urządzeń. Nasze zaawansowane rozwiązania do zarządzania gospodarką energetyczną pomagają w uzyskaniu oszczędności na każdym etapie procesu wytwarzania ciepła, a w konsekwencji zmniejszeniu kosztów eksploatacji systemów parowych.

Nasza oferta

Wykorzystujemy naszą szeroką wiedzę specjalistyczną na temat urządzeń pomiarowych i procesów cieplnych, aby wspierać klientów w realizacji projektów w zakresie oceny i poprawy wydajności posiadanych kotłów, optymalizacji instalacji grzewczej, czy oceny emisji spalin. Współpraca z Endress+Hauser w zakresie rozwiązań służących do zarządzania gospodarką cieplną, pozwoli Państwu na pełne skorzystanie z naszej szerokiej oferty w zakresie urządzeń i systemów do pomiaru, monitorowania i zarządzania układami wytwarzania pary wodnej.

 • Najwyższej klasy przemysłowa techniki pomiatrowe dla wszystkich zmiennych procesowych występujących w pomiarach cieplnych: przepływ, analiza jakościowa, poziom, ciśnienie, temperatura

 • Urządzenia zwiększające bezpieczeństwo kotłowni i instalacji grzewczych

 • Wyznaczanie współczynników efektywności energetycznej

 • Szeroka oferta zintegrowanych rozwiązań dla systemów grzewczych, spełniających wymogi międzynarodowych norm

Zestaw punktów pomiarowych zalecanych dla celu oceny sprawności kotła

Parametry procesu wytwarzania pary wodnej w typowym kotle płomienicowo-płomieniówkowym

Kontrola kotła ©Endress+Hauser

Kontrolowane procesy technologiczne

Przygotowanie wody zasilającej

Uzdatnianie wody zasilającej

Uzdatnianie wody zasilającej ma, obok regulacji poziomu i przepływu, decydujący wpływ na bezpieczeństwo funkcjonalne, sprawność instalacji oraz żywotność kotła. Utrzymanie odpowiednich parametrów wody zasilającej znacząco wpywa na zmniejszenie strat powstających w procesie odmulania i odsalania kotła, oraz zwiększa trwałość instalacji poprzez minimalizację procesów korozyjnych. W wypadku pracy z turbiną parową, analiza jakości wody podawanej do kotła ma decydujące znaczenia dla bezpieczeństwa turbiny i pozwala uniknąć nieplanowanych przestojów wskutek wytrącania się osadów na łopatkach turbiny.

Spalanie paliwa i odprowadzanie spalin

Proces spalania paliwa i odprowadzenie spalin

Sprawność procesu spalania paliwa w kotle określa nie tylko efektywność instalacji, ale wpływa też na parametry emisji spalin do atmosfery. Kontrola wydajności cieplnej w odniesieniu do energii chemicznej paliwa jest więc kwestią priorytetową. Endress+Hauser oferuje układy pomiarowe umożliwiające monitorowanie wskaźników efektywności energetycznej i identyfikację strat wynikających z jakości procesu spalania i zużycia kotła instalacji kotłowej. Opomiarowanie procesów odsalania i odmulania oraz analiza wody i pary pozwalają na identyfikację strat przedmuchu oraz reagowanie na nieprawidłowości zakresie przygotowania wody zasilającej kocioł.

Wytwarzanie pary wodnej

Wytwarzanie pary wodnej

Wytwarzanie pary musi się odbywać z odpowiednią wydajnością. Równie ważne jest to, aby para podawana na potrzeby procesów cieplnych lub innych procesów technologicznych odznaczała się odpowiednią jakością mierzoną poprzez jej temperaturę, ciśnienie, stopień suchości i czystość. Opracowana przez Endress+Hauser technologia pomiaru przepływu przepływomierzami wirowymi umożliwia bezpośrednie wyznaczenie rzeczywistego stopnia suchości w warunkach procesu. Dzięki integracji w przyrządzie czujników ciśnienia i temperatury, Użytkownik otrzymuje również wyliczenie strumienia masy, gęstości pary, entalpii i ilości ciepła bezpośrednio na instalacji.

Przeglądaj naszą ofertę!

Korzyści

Nasza oferta produktów i usług opiera się na dogłębnym zrozumieniu techniki cieplnej. Oferujemy wsparcie w zakresie projektowania ulepszonych instalacji wodnych i parowych, konserwacji i wydajności pracy. Od początków istnienia naszej firmy kierujemy się zasadą, że wysoka jakość usług jest ważniejsza niż zysk.

 • 24/ 7

  Bezpieczeństwo w całym cyklu życia instalacji cieplnych

 • 10 mln

  urządzeń zainstalowanych na całym świecie

 • 73 000 USD

  oszczędności rocznie dzięki zmniejszeniu wskaźnika przedmuchu kotła z 8% do 6%