Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

E-direct
Przewody rurowe, z których wydobywa się para

Zarządzanie zużyciem energii i mediów

Pomiar sprawności pozwala na ograniczenie kosztów konserwacji i obsługi

Woda, zamienianiana na parę wodną w procesie jej grzania, stanowi podstawę działania wielu instalacji technologicznych. Sprawne funkcjonowanie oprzyrządowania kotła oraz niezawodność układu sterowania są niezbędne do zapewnienia wydajności i bezpieczeństwa. Rosnące koszty paliwa i konserwacji oraz straty energii cieplnej podczas transportu pary wodnej mogą prowadzić do wzrostu wydatków. Dokładne i niezawodne rozwiązania do pomiaru i monitorowania przeznaczone do systemów zarządzania zużyciem energii i mediów przynoszą znaczne oszczędności w całym procesie wytwarzania pary wodnej.

4,5

mln EUR

utraconych potencjalnych oszczędności z powodu nieprawidłowego określenia wydajności kotła w typowym 10-letnim okresie działania.

Rozwiązania do zarządzania zużyciem energii

Nasza oferta

Rozwiązania Endress+Hauser gwarantują znaczne zmniejszenie kosztów zużycia energii i doskonale sprawdzają się w wielu zastosowaniach, takich jak monitorowanie funkcjonowanie układów przygotowania wody, określanie dokładności wyników pomiaru oraz identyfikacja i pomiar ilościowy strat w układzie wytwarzania pary wodnej. Nasza oferta produktów i usług opiera się na dogłębnym zrozumieniu wymogów zarządzania zużyciem energii i mediów. Endress+Hauser oferuje:

  • Pełny asortyment rozwiązań do pomiaru i monitorowania gwarantujących dostępność, bezpieczeństwo i dużą wydajność pracy instalacji parowej

  • Kompleksowa oferta oprzyrządowania pomiarowego, usług i rozwiązań spełniających normy w zakresie ochrony środowiska i zarządzania zużyciem energii

  • Rozwiązania pozwalające na zapewnienie najwyższej jakości i sprawności stacji przygotowania wody, co ma kluczowy wpływ na bezpieczeństwo, wydajność i okres użytkowania kotła

  • Optymalizacja przeglądów i lokalne wsparcie w codziennej działalności

  • Najwyższa jakość i niezawodność dzięki wiedzy specjalistycznej i dogłębnej znajomości branży

Dowiedz się, jakie parametry należy mierzyć, aby zwiększyć wydajność procesu

Parametry mierzone w obiegach wodno-parowych

  • Schemat procesu wytwarzania pary wodnej ©Endress+Hauser

    Proces doprowadzania pary wodnej

Zastosowania

Przygotowanie wody zasilającej

Zagwarantowanie najwyższej jakości wody zasilającej jest niezwykle istotne, ponieważ wpływa bezpośrednio na produktywność. W konsekwencji utrzymanie optymalnego poziomu produkcji i zasilania pozwala na uniknięcie szybkiego zużywania się sprzętu, kosztownego nadmuchu i korozji kotła. Pozyskiwanie kluczowych danych z systemów pomiarowych i monitorujących również może przyczynić się do zmniejszenia kosztów operacyjnych. Nasze rozwiązania gwarantują najwyższą jakość wody zasilającej, a także pozwalają na ograniczenie ilości materiałów eksploatacyjnych wymaganych do przygotowania wody i wydłużają okres użytkowania kotła.

Przygotowanie wody zasilającej

Spalanie paliw i odprowadzanie spalin

Dokładny pomiar wydajności procesu przekształcania zawartości ciepła paliwa na użyteczną energię jest niezwykle trudny. Aby zwiększyć wydajność kotła i umożliwić szybkie wykrywanie błędów, należy kontrolować ciśnienie, temperaturę doprowadzanego powietrza do procesu spalania oraz temperaturę spalin. Endress+Hauser oferuje w tym celu niezawodne, bezpieczne i skutecznie urządzenia pomiarowe, spełniające wymogi normy dotyczącej testów wytrzymałościowych ASME (PTC 4-1998) oraz innych norm.

Spalanie paliwa i odprowadzanie spalin

Wytwarzanie pary wodnej

Aby zapewnić wysoką sprawność i wydajność wytwarzania pary, konieczne jest odpowiednie sterowanie pracą kotła. Ciągły pomiar ilości produkowanej pary wodnej z wykorzystaniem sprawdzonych i przetestowanych urządzeń, takich jak przepływomierze wirowe Prowirl,.pozwalają zwiększyć wydajność procesu. Nasze przepływomierze zostały zaprojektowane z myślą o zwiększeniu bezawaryjności i dostępności instalacji. Innowacyjna metododa weryfikacji przepływomierzy, Heartbeat Technology, pozwala na znaczne wydłużenie odstępów pomiędzy ich wzorcowaniem, a w rezultacie na skrócenie czasu przestojów.

Wytwarzanie pary wodnej

Dystrybucja pary wodnej

Jednym z wyzwań w procesie dystrybucji pary wodnej jest jej transport z kotłowni do punktów punktów odbioru przy zachowaniu minimalnego poziomu strat energii. Odpowiednia izolacja rurociągów i monitorowanie pracy odwadniaczy ograniczają straty energii i eliminują ryzyko uderzeń wodnych. Aby zagwarantować wiarygodne bilanse Endress+Hauser oferuje usługę weryfikacji ciepłomierzy i ich elementów składowych. Nasi eksperci techniczni przeprowadzają wzorcowanie w miejscu instalacji i weryfikują dokładność wskazańn urządzeń monitorujących.

Dystrybucja pary wodnej

Pobór pary wodnej

Para wodna dociera do wymiennika ciepła w stanie przegrzanym lub wilgotnym, przy czym stopień wilgotności jest zróżnicowany. Optymalnie powinna być dostarczana w postaci 100% suchej pary nasyconej. Wilgotna para wodna zmniejsza wydajność procesu dystrybucji ciepła i zwiększa ryzyko uderzeń wodnych. Przepływomierze Prowirl 200 mogą być wyposażone w funkcję pomiaru jakości pary (zawartości kondensatu w parze). Gwarantuje to dokładność i wiarygodność wyników pomiaru oraz dostarcza cennych informacji na temat poprawności prowadzonego procesu.

Pobór pary wodnej

Korzyści

Oferujemy usługi wsparcia technicznego w zakresie pojedynczych urządzeń, a także umowy serwisowe obejmujące kompleksowe przeglądy instalacji. Rozumiemy wyzwania, z jakimi zmagają się operatorzy systemów do zarządzania zużyciem energii i mediów i dlatego oferujemy rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo, wydajność i dostępność instalacji do wytwarzania pary wodnej. Od początków istnienia naszej firmy kierujemy się zasadą, że wysoka jakość usług jest ważniejsza niż zysk.

5–15%

— szacunkowy poziom oszczędności po wprowadzeniu układów do monitorowania zużycia energii

2%

— typowy poziom podniesienia wydajności kotła na każde zwiększenie temperatury wody zasilającej o 10°C dzięki zastosowaniu podgrzewaczy

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Dowiedz się więcej zamknij