Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Technologia Liquiphant FailSafe

Punktowy sygnalizator poziomu zapewniający maksymalne bezpieczeństwo

Punktowe sygnalizatory poziomu cieczy z rodziny Liquiphant od trzydziestu lat cieszą się ogromną popularnością wśród klientów. Nowa seria Endress+Hauser Liquiphant FailSafe wyznacza standardy bezpieczeństwa i wysokiej dyspozycyjności. Punktowy sygnalizator poziomu jest stosowany w systemach zabezpieczających przed suchobiegiem pomp oraz w rozwiązaniach zapobiegających przepełnieniu, głównie w sektorze chemicznym, naftowym i gazowym oraz energetycznym.

Korzyści

  • Nowa technologia Endress+Hauser Liquiphant FailSafe odpowiada na wszystkie potrzeby nowoczesnej branży przemysłowej i zapewnia najwyższy stopień bezpieczeństwa produktów i instalacji. Piana i wzburzone powierzchnie nie wpływają na pomiar.

  • Wibracyjną metodę pomiaru charakteryzują zalety: na przykład pomiary są nieczułe na fizyczne właściwości medium, takie jak przewodność, stała dielektryczna lub zmiany gęstości.

  • Piana i wzburzone powierzchnie nie wpływają na pomiar. Wzorcowanie pod kątem odpowiedniego medium również jest zbędne

  • Wysoki stopień bezpieczeństwa: poziom nienaruszalności bezpieczeństwa do SIL3 zgodnie z normą PN-EN ISO 61508/PN-EN ISO 61511 z tylko jednym przyrządem (nadmiarowość wewnętrzna)

  • Bezpieczne działanie dzięki funkcji ciągłego
    automatycznego monitorowania SFF (ang. Safe Failure Fraction) > 99%

  • Odstępy pomiędzy testami kontrolnymi można wydłużyć do 12 lat, niezależnie od tego, czy czujnik jest zakryty (ochrona pomp) czy odkryty (zabezpieczenie przed przepełnieniem)

  • Znacznie uproszczone testy kontrolne zgodnie z wytycznymi ustawy WHG (ustawa o zasobach wodnych) lub wymogami norm PN-EN ISO 61508/PN-EN ISO 61511 w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego