Razem z nami kontroluj proces eksploatacji obiegu wodno-parowego

Wystarczy niewiele pary wodnej, by dostarczyć wiele energii, wystarczy niewiele wody w parze, by uszkodzić turbinę

Para wodna jest wygodnym w użyciu i wydajnym nośnikiem energii, ponadto nie jest toksyczna ani palna, a instalacje do jej wytwarzania i przesyłu są powszechnie dostępne. Instalacje cieplne z wykorzystaniem pary podlegają jednak ostrym rygorom bezpieczeństwa i wymagają starannej obsługi zapewniającej ich trwałość i ciągłość pracy. Dotyczy to w szczególności obiegów wodno-parowych bloków energetycznych, a zwłaszcza ich ochrony przed korozją i wytrącaniem się osadów, uzyskania jak najwyższej sprawności cieplnej poprzez odpowiednią separację pary i wody, a także zapewnieniem możliwości bezpiecznego uruchomienia i odstawienia bloku.

Nasza oferta

Dla obiegów wodno-parowych, oferujemy pełen asortyment metod pomiarowych i rozwiązań dostosowanych do pracy warunkach wysokich ciśnień, próżni i zmiennych gęstości. Nasze urządzenia do pomiaru poziomu, ciśnienia, przepływu, temperatury oraz parametrów analitycznych wody są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami zapewnienia jakości, dysponują samoczynną diagnostyką i są w pełni zgodne z obowiązującymi protokołami transmisji danych. Dla pomiarów poziomu w urządzeniach ciśnieniowych oferujemy kompletne kolumny pomiarowe z sondami radarowymi Levelflex, które:

 • Zapewniają trwałość pomiaru

 • Pomagają zunifikować zastosowaną aparaturę

 • Minimalizują koszty montażu i uruchomienia

 • Są zgodne z normami bezpieczeństwa (PED)

 • Eliminują uciążliwą obsługę układów różnicy ciśnień

Możesz usprawnić kontrolę obiegu wodno-parowego

Schemat obiegu wodno-parowego ©Endress+Hauser

Proces obiegu pary wodnej z naciskiem na sterowanie poziomemi

Przykłady zastosowań

Pomiar poziomu w głównym kondensatorze

Kondensator turbiny

Zadaniem kondensatora turbinowego jest skraplanie pary wodnej ze stopnia niskociśnieniowego turbiny. Kondensat ten, po regeneracji wykorzystuje się jako wodę zasilającą kotła. Utrzymanie próżni w kondensatorze jest niezbędne dla utrzymania sprawności cieplnej procesu. Wymaga to starannej obsługi i niezawodnego pomiaru poziomu kondensatu. W jaki sposób rozwiązać problemy z próżnią i wyeliminować uciążliwą obsługę układów pomiaru różnicy ciśnień? Oferujemy rozwiązania z radarem falowodowym, stanowiące alternatywę dla tradycyjnych przetworników ciśnienia różnicowego i wyporowych urządzeń do pomiaru poziomu. Wypróbuj nasz radar falowy Levelflex.

Rozwiązania Endress+Hauser do pomiaru poziomu w walczaku

Walczak i wymienniki regeneracyjne

Jeżeli poziom wody w walczaku jest zbyt niski, może to spowodować przegrzanie rurek wodnych kotła, co prowadzi do awarii i przestojów oraz stwarza zagrożenie dla personelu. W przypadku zbyt wysokiego poziomu wody, jest ona unoszona do przegrzewaczy pary, co obniża sprawność instalacji a także może spowodować groźne w skutkach uszkodzenie łopatek turbiny parowej. Sygnały kontroli poziomu wody w walczaku i wymiennikach regeneracyjnych odgrywają kluczową rolę w sterowaniu pracą parowego bloku energetycznego i wymagają użycia zaawansowanej i niezawodnej technologii - wysokociśnieniowego radaru falowodowego w dedykowanej kolumnie pomiarowej.

Elektrociepłownia - kompleksowe opomiarowanie produkcji i dystrybucji ciepła

Ciepłownicze systemy grzewcze i chłodnicze

Opomiarowanie parametrów cieplnych zbiorników, wymienników ciepła i rurociągów jest niezbędnym elementem każdej sieci ciepłowniczej, zarówno dystrybucyjnej jak i przemysłowej. Procesy ogrzewania i chłodzenia, wymiany i przesyłu ciepła, prowadzone są w sposób ciągły na potrzeby przemysłu, budynków mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych. Nowy pakiet urządzeń pomiarowych Endress+Hauser dla ciepłownictwa wspomaga naszych klientów w przejrzystym i oszczędnym gospodarowaniu energią cieplną.

 • Licznik ciepła: EngyCal RH33 (komputer do obliczeń cieplnych i licznik BTU )

 • Pomiar temperatury: TR10 (czujnik Pt100 )

 • Pomiar przepływu: Prosonic Flow E Heat (przepływomierz ultradźwiękowy - ze zintegrowanym pomiarem temperatury)

 • Pomiar przepływu: Promag 10W (przepływomierz elektromagnetyczny)

Przeglądaj naszą ofertę!

Korzyści

Posiadamy ponad 60-letnie doświadczenie w opomiarowaniu systemów cieplnych, dzięki czemu skutecznie doradzamy klientom w zakresie zmniejszenia kosztów eksploatacji oraz zarządzania aparaturą kontrolno-pomiarową. Naszym celem jest dostarczanie bezpiecznych i dokładnych rozwiązań, które przynoszą użytkownikom wymierne korzyści.

 • 25%

  zmniejszenia kosztów dzięki zastosowaniu falowodowych przetworników radarowych w kolumnach pomiarowych na walczakach i wymiennikach regeneracyjnych

 • Pełna

  oferta od jednego dostawcy

 • 100 000

  zainstalowanych kolumn pomiarowych z radarem falowodowym Levelflex na całym świecie