Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Memosens: przełomowa technologia czujników pomiarowych

Sprawdź jak cyfrowa technologia Memosens uprości i zwiększy bezpieczeństwo procesu produkcyjnego.

Technologia Memosens zrewolucjonizowała technikę pomiarów analitycznych. Przelicza ona wartości mierzone na sygnał cyfrowy i indukcyjnie, za pomoca połączenia bezstykowego, przesyła do przetwornika, eliminując tym samym możliwość pojawienia się zakłóceń spowodowanych przez wilgoć i korozję – czujniki mogą być obsługiwane nawet pod wodą! Memosens wysyła komunikat w przypadku pojawienia się zakłóceń, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo przesyłania danych i zwiększa dostępność punktów pomiarowych i niezawodność procesu.

Czujniki Memosens są całkowicie odporne na wilgoć i korozję ©Endress+Hauser
Memosens przelicza wartości mierzone na sygnał cyfrowy - indukcyjne przesyłanie danych ©Endress+Hauser
Czujniki Memosens z zaciskiem bagnetowyn ©Endress+Hauser
Czujniki Memosens z zaciskiem bagnetowyn ©Endress+Hauser
Indukcyjny, niewrazliwy na wilgoć transfer danych ©Endress+Hauser

Memosens przelicza wartości mierzone na sygnał cyfrowy i za pomocą bezstykowego połaczenia przesyła do przetwornika. Animacja pokazuje jak za pomocą Memosens możesz zoptymalizować kontrolę procesu i czynności związane z utrzymaniem ruchu

Korzyści

  • Wyeliminowanie błędów pomiaru: wilgoć i korozja nie wpływają na bezstykową, cyfrową transmisję danych. Gdy dojdzie do zakłócenia sygnału, zostaje wysłane powiadomienie.

  • Gwarantowane bezpieczeństwo EMC: galwaniczna izolacja zapewnia niezakłócony pomiar.

  • Prosta osługa: kalibracja w wygodnych warunkach laboratoryjnych, złącze bagnetowe, opcja plug & play z automatycznym rozpoznawaniem czujnika.

  • Zmniejszenie kosztów operacyjnych: łatwa wymiana elektrody za pomocą wstępnie kalibrowanych czujników skraca czas przestoju instalacji, regularna konserwacja wydłuża żywnotność czujników.

  • Zarządzanie danymi: przechowywanie danych pomiarowych i dotyczących kalibracji ułatwia optymalizację czynności związanych z utrzymaniem ruchu.

Cyfrowe czujniki Memosens przechowują dane kalibracyjne i pomiarowe, pozwalając na kalibrację w warunkach laboratoryjnych, co zwiększa żywotność urządzeń i skraca czas przestoju instalacji. Wymiana czujnika przebiega bardzo sprawnie za sprawą złącza bagnetowego i automatycznemu rozpoznawaniu czujników. Informacje przechowywane w pamięci czujnika mogą zostać użyte do przeprowadzenia predykcyjnych konserwacji i optymalizacji pracy instalacji przemysłowej.