Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Elektrownia wodna

Bezpieczeństwo eksploatacji i zwiększenie wydajności elektrowni wodnej

Elektrownia wodna pracuje w sposób czysty i ekonomiczny, jednak niesie ze sobą pewne zagrożenia dla bezpieczeństwa otoczenia.

Elektrownie wodne i elektrownie szczytowo-pompowe są w stanie magazynować i dostarczać energię odnawialną na żądanie, wymagają stosunkowo niewielkich nakładów na konserwację i charakteryzują się niskimi kosztami eksploatacji. Jednak ich budowa może być kosztowna i podatna na zdarzenia naturalne oraz awarie sprzętu spowodowane wysoką wilgotnością względną, wodą, która może zawierać bakterie, piasek lub inne zanieczyszczenia. Endress+Hauser oferuje pomoc na etapie planowania, niezawodne urządzenia i dokładne oprzyrządowanie niezbędne dla bezpieczeństwa elektrowni wodnych.

W czym możemy Ci pomóc

Szeroka oferta urządzeń Endress+Hauser oraz specjalistyczna wiedza naszych specjalistów z zakresu energetyki i techniki pomiarowej umożliwiają operatorom elektrowni wodnych bezpieczną optymalizację swojego obiektu w całym cyklu jego eksploatacji.

 • Znormalizowana konstrukcja i łatwość integracji obiektowej

 • Doświadczenie w zakresie modernizacji w celu optymalizacji instalacji

 • Automatyzacja procesów dla efektywnej pracy

 • Optymalna wydajność dzięki efektywności i funkcjonalności

Aplikacje pomiarowe

Monitorowanie temperatury turbiny, generatora i wału

Dokładny pomiar temperatury jest niezbędny do efektywnego działania każdej elektrowni wodnej. Przegrzania łożysk turbiny, łożysk generatora, łożysk prowadzących i oporowych muszą być szybko wykrywane, aby zapobiec stratom energii w wyniku zwiększonego tarcia oraz aby uchronić wały wirników przed uszkodzeniem.

Monitorowanie temperatury turbiny, generatora i wału
Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser oferuje odporne na wibracje czujniki temperatury z czujnikiem Pt 100, w tym iTHERM® StrongSens RTD, zapewniające szybkie i dokładne monitorowanie temperatury w wymagających środowiskach takich, jakie występują na elektrowniach wodnych.

 • Łatwa instalacja dzięki modułowej i kompaktowej konstrukcji

 • Łatwa integracja w systemie sterowania dzięki przetwornikom wyposażonym w popularne protokoły komunikacyjne

 • Skróć czasy konserwacji i przestojów dzięki niezawodnym, trwałym, odpornym na wibracje czujnikom temperatury Omnigrad

Regulacja prędkości obrotowej turbin i monitorowanie układu hamulcowego

Pomiar poziomu w zbiorniku oleju regulatora lub zbiorniku oleju hydraulicznego oraz ciśnienia oleju są niezbędne do zapewnienia prawidłowego działania układu regulacji prędkości obrotowej turbiny i układu hamulcowego oraz minimalizacji ich zużycia.

Monitorowanie regulacji prędkości obrotowej turbin
Nasza wiedza ekspercka

Rozwiązania i urządzenia Endress+Hauser, takie jak radary falowodowe (GWR), pojemnościowe sondy poziomu oraz pomiary poziomu bazujące na przetwornikach różnicy ciśnień umożliwiają dokładne monitorowanie zbiornika oleju regulacyjnego w celu optymalnego sterowania turbiną i minimalnego zużycia systemu.

 • Monitorowanie poziomu w zbiorniku oleju regulatora za pomocą LevelflexFMP51 w celu zapewnienia prawidłowego działania całego systemu

 • Dobrze znany wiarygodny pomiar poziomu (DP) za pomocą DeltabarS PMD75 przy stabilnej gęstości

 • Bezpieczna eksploatacja bez względu na kształt zbiornika dzięki sprawdzonym sondom pojemnościowym Liquicap

Monitorowanie temperatury w obszarze wysokiego napięcia

Podwyższone temperatury otoczenia w obszarach przekształcania i przesyłu energii elektrycznej mogą zwiększyć ryzyko pożarowe spowodowane łukiem elektrycznym. Stałe monitorowanie temperatury w takich miejscach, w połączeniu z systemem sygnalizacji pożaru, zwiększa bezpieczeństwo instalacji.

Monitorowanie temperatury w obszarze wysokiego napięcia
Nasza wiedza ekspercka

Czujnik temperatury otoczenia TST434 firmy Endress+Hauser, w połączeniu z najnowszymi, najnowocześniejszymi przetwornikami, został zaprojektowany specjalnie do stosowania w takich warunkach..

 • Monitorowanie temperatury w otoczeniu szyn zbiorczych w celu uniknięcia ryzyka wystąpienia przegrzania

 • Spełnienie wymagań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi normami

 • Korzystaj z zalety doskonałej izolacji galwanicznej i zintegrowanego interfejsu Bluetooth® do zdalnej obsługi za pomocą urządzeń mobilnych

Pomiar poziomu wody w zbiorniku do sterowania pracą pomp odwadniających

Alarmy od przekroczenia poziomu wody, zalania i sygnał dla ewakuacji są niezbędne do bezpiecznej pracy każdej elektrowni wodnej. Każda usterka w systemie pomiaru poziomu, który steruje pompami odwadniającymi, może mieć katastrofalne skutki. Układy mechaniczne zawierające pływaki lub pomiary przewodności mogą być podatne na wysokie poziomy wilgotności i korozji, co zwiększa ryzyko awarii.

Monitorowanie poziomu wody do sterowania pracą pomp odwadniających
Nasza wiedza ekspercka

Ultradźwiękowe, radarowe i hydrostatyczne przyrządy do pomiaru poziomu Endress+Hauser stanowią niezawodną alternatywę dla urządzeń mechanicznych do monitorowania poziomu..

 • Unikaj ryzyka awarii sprzętu spowodowanej wilgocią i korozją

 • Popraw bezpieczeństwa instalacji monitorując poziom w niezawodny i sprawdzony sposób

 • Wdrażaj programy ochrony przeciwpowodziowej, aby automatycznie zamykać zasuwy wlotowe lub zawory górne i utrzymać pracę turbin

Pomiar poziomu w zbiorniku wyrównawczym

Głównym zadaniem zbiornika wyrównawczego jest redukcja wahań ciśnienia wywołanych gwałtownymi zmianami prędkości przepływu wody. Pomiary są wymagane w celu zmniejszenia skoków ciśnienia wody, które mogłyby uszkodzić turbinę lub doprowadzić do zwiększenia obciążeń. Zapewnia to nieprzerwaną produkcję energii elektrycznej. Podwyższone temperatury otoczenia w obszarach przekształcania i przesyłu energii elektrycznej mogą zwiększyć ryzyko pożarowe spowodowane łukiem elektrycznym. Stałe monitorowanie temperatury w takich miejscach, w połączeniu z systemem sygnalizacji pożaru, zwiększa bezpieczeństwo instalacji.

Pomiar poziomu w zbiorniku wyrównawczym
Nasza wiedza ekspercka

Eksperci Endress+Hauser doradzą Ci odpowiednie rozwiązanie dla wszystkich głównych punktów pomiarowych, aby zapewnić ochronę i optymalną pracę zbiornika wyrównawczego, w tym opcje niezależnego zasilania i bezprzewodowej transmisji sygnału..

 • Zainstaluj solidne, odporne na przeciążenia czujniki ceramiczne o wysokiej czystości, zapewniające niezawodną kontrolę poziomu

 • Korzystaj z zalet bezkontaktowych radarów o małym kącie propagacji wiązki dla niezawodnego wskazania poziomu

 • Aby zwiększyć bezpieczeństwo i sprawność działania, ustawiaj i monitoruj wartości graniczne

Monitorowanie położenia zaworów regulacyjnych

Tradycyjnie do monitorowania położenia zaworu stosuje się układy różnicy ciśnień z przewodami impulsowymi lub układami kapilarnymi. Przewody impulsowe są często blokowane przez zanieczyszczenia, ale na ten istotny dla bezpiecznej pracy turbiny pomiar (Francis, Kaplan, Pelton itp.) mają wpływ również młoty wodne i skoki ciśnienia, które mogą wystąpić podczas uruchamiania lub wyłączania hydroelektrowni. Ponadto, zbiornik wyrównawczy pomaga zmniejszyć ciśnienie na rurze.

Monitorowanie położenia zaworów regulacyjnych
Nasza wiedza ekspercka

Rozwiązaniem Endress+Hauser jest elektroniczny system pomiaru różnicy ciśnień DeltabarFMD71, na który nie mają wpływu zanieczyszczenia w przewodach impulsowych, a w porównaniu z przetwornikami dp z wypełnionymi olejem kapilarami, nie wpływają udary wodne/skoki ciśnienia ani też zmiany temperatury..

 • Efektywne pomiary - wyeliminowanie problemów związanych z tradycyjnymi pomiarami różnicy ciśnień z rurkami impulsowymi i separatorami membranowymi

 • Dokładne pomiary - odporność na uderzenia hydrauliczne, skoki ciśnienia i zmiany temperatury

 • Bez kompromisów w zakresie pozycji montażowej - wystarczy zwykły przewód elektryczny pomiędzy czujnikami a przetwornikiem

 • Brak zakłóceń pomiaru w obszarach wysokich zakłóceń elektromagnetycznych

Proces w elektrowni wodnej

Schemat procesu w elektrowni wodnej ©Endress+Hauser

Korzyści

Nasz wykwalifikowany personel serwisowy i handlowy pomoże Ci ocenić wpływ, jaki zaawansowane układy pomiarowe i systemy automatyzacji mogą mieć na bezpieczeństwo, wydajność i ciągłość pracy obiektu. Nasi inżynierowie oraz kierownicy projektów, dzięki umiejętnościom i doświadczeniu wykraczającym daleko poza samo oprzyrządowanie, są w stanie udzielić wsparcia podczas modernizacji Państwa instalacji.

 • > 10

  lat doświadczenia w projektach z zakresu energetyki wodnej, w tym w projektach inżynieryjnych elektrowni o mocy zainstalowanej ponad 14500 MW

 • Kompletny układ

  od jednego dostawcy. Zapewniamy najbardziej kompletną ofertę oprzyrządowania wraz z lokalnymi usługami i zarządzaniem projektem

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu