Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Turbina w elektrowni węglowej

Minimalizacja ryzyka poprzez modernizację systemu pomiarowego

Poprawa bezpieczeństwa poprzez zastąpienie przestarzałych technologii nowoczesnymi rozwiązaniami

Elektrownie to często niebezpieczne środowiska, w których występuje wiele potencjalnych zagrożeń - narażających na niebezpieczeństwo ludzi, przedsiębiorstwo i środowisko. Awaria lub zatrzymanie produkcji w wyniku wymuszonego przestoju wiąże się zwykle z wysokimi kosztami. Środki zapobiegawcze, takie jak zastąpienie liczników mechanicznych i innych przestarzałych technologii bardziej niezawodnymi i skutecznymi systemami, są kluczowe dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i wydajności procesu.

W czym możemy pomóc?

Aby pomóc w bezpiecznym usprawnieniu procesów w Twoim zakładzie - niezależnie od tego, czy jest to elektrownia węglowa, blok gazowo-parowy, hydroeletrownia, silnik spalinowy czy elektrociepłownia - wykorzystujemy nasze doświadczenie branżowe i najlepsze rozwiązania techniczne pozwalające w bezpieczny i efektywny sposób zastąpić istniejące liczniki mechaniczne i inne starzejące się technologie. Oprzyrządowanie, wymagające mniejszych nakładów na obsługę, cechujące się mniejszym ryzykiem awarii, co ułatwia osiąganie pożądanych celów ekonomicznych.

 • Asortyment bezpiecznych systemów pomiarowych zgodnych z międzynarodowymi normami, takimi jak ATEX, FM, TIIS

 • Najnowocześniejsza technologia wg normy PN-EN 61508 SIL 2 umożliwiająca stosowanie redundantnych i jednorodnych systemów z poziomem nienaruszalności bezpieczeństwa do SIL 3

 • Zintegrowana diagnostyka, weryfikacja i monitorowanie; bezpieczne procesy i praca instalacji zapewnione przez technologię Heartbeat

 • Ujednolicona koncepcja obsługi zapewniająca prostotę, a tym samym bezpieczniejsze zarządzanie eksploatacją

 • Dzięki naszej kompleksowej ofercie usług i wiedzy branżowej wspieramy Cię przez cały cykl życia instalacji, bez względu na to, w którym zakątku świata się ona znajduje. Oferujemy seminaria i szkolenia poświęcone bezpieczeństwu i przestrzeganiu przepisów w celu podniesienia kwalifikacji personelu

Aplikacje pomiarowe

Bezpośredni, dokładny pomiar przepływu na wlocie do turbiny gazowej

Zużycie paliwa ma ogromny wpływ na wydajność zakładu i koszty ogólne, co sprawia, że dokładne pomiary przepływu gazu ziemnego są bardzo ważne. Tradycyjne przepływomierze turbinowe mierzą tylko objętość, co oznacza, że do określenia masy lub skorygowanego strumienia objętości potrzebne są dodatkowe mierniki. Pod wpływem zużycia, dokładność tych mierników pogarsza się w czasie. Niezbędne jest również ich regularne smarowanie.

Bezpośredni, dokładny i ekonomiczny pomiar przepływu na wlocie do turbiny gazowej
Nasza wiedza ekspercka

Wymiana przepływomierzy turbinowych na przepływomierze Coriolisa Promass pozwala na bezpośrednie określanie przepływu masy gazu.

 • Zwiększona niezawodność i bezpieczeństwo dzięki autodiagnostyce i weryfikacji in-situ Heartbeat

 • Przepływomierze Coriolisa Promass to przyrządy wieloparametrowe: nie ma potrzeby stosowania dodatkowych mierników do pomiaru i korygowania ciśnienia, temperatury i gęstości

 • Większa dokładność +/- 0,35% oznacza duże oszczędności gazu

Wymień detektor i zachowaj izotopowe źródło radiometryczne

Niektóre wymagające zastosowania w elektrowniach zasilanych paliwami kopalnymi, biomasą i energią z odpadów nadal opierają się na radiometrycznych pomiarach poziomu, sygnalizacji poziomu i gęstości wykorzystujących promieniowanie Gamma. Jednak w typowych instalacjach z rurowymi licznikami Geigera Müllera wydajność pomiarowa pogarsza się wraz z upływem czasu ze względu na malejącą aktywność źródła i próg czułości odbiorników.

Czujnik scyntylacyjny o wyższej czułości
Nasza wiedza ekspercka

Żywotność istniejącego źródła promieniowania można wydłużyć poprzez przejście na nowsze detektory scyntylacyjne.

 • Detektory o wyższej czułości, takie jak Gammapilot FMG50 wykrywają znacznie niższe poziomy promieniowania, co pozwala na zachowanie istniejącego źródła przez wiele lat

 • Unikaj dodatkowych prac i kosztów związanych z formalnościami, wymianą i utylizacją źródła promieniowania, a jednocześnie zmniejszaj ryzyko

Automatyczne, niskoobsługowe pomiary pH w procesie odsiarczania

Kontrola wartości pH jest bardzo ważna dla prawidłowego funkcjonowania instalacji mokrego odsiarczania spalin. Trudne, ścierne warunki w reaktorze odsiarczania mają negatywny wpływ na żywotność czujników pH. Standardowe instalacje wymagają częstego czyszczenia i ręcznej kalibracji oraz regularnej wymiany czujników.

Automatyczne czyszczenie i kalibracja
Nasza wiedza ekspercka

Dzięki inteligentnym systemom pomiaru pH, takim jak LiquilineControl CDC90 proces czyszczenia i kalibracji czujników może zostać zautomatyzowany.

 • W pełni automatyczne czyszczenie i kalibracja w celu zapewnienia niezawodnego, niezmiennie precyzyjnego pomiaru pH i zmniejszenia kosztów konserwacji.

 • Zapewnia niezawodne wartości pomiarowe i dłuższą żywotność czujników pH

 • Poprawa bezpieczeństwa pracy poprzez minimalizację prac konserwacyjnych w niebezpiecznych warunkach

Pomiar gęstości zawiesiny w układach odsiarczania gazów spalinowych (IMOS)

Pomiar gęstości zawiesiny wapiennej w miejscu jej wtrysku jest ważny dla efektywności procesu oczyszczania spalin. Po osiągnięciu określonego stężenia gips jest usuwany z procesu. Właściwości ścierne medium sprawiają, że jest to trudny pomiar wymagający trwałego rozwiązania, takiego jak pomiar radiometryczny. Wciąż jednak istnieje wiele starzejących się systemów, które wykorzystują źródła wysokiej energii i przestarzałą technologię przetworników. Bezpieczeństwo i wymagania formalne zwiększają zapotrzebowanie na rozwiązania alternatywne.

Pomiar gęstości i przepływu w procesie odsiarczania spalin (FGD)
Nasza wiedza ekspercka

Pomiar gęstości można wykonać za pomocą czułego i bezpiecznego układu radiometrycznego nowej generacji Gammapilot. Alternatywą dla klientów, którzy wolą nie używać pomiarów radiometrycznych, może być masowy przepływomierz Coriolisa Promass, który może jednocześnie mierzyć gęstość, przepływ masy i temperaturę.

 • Radiometryczne układy Gammapilot nowej generacji są czułe, bezpieczne i solidne, zapewniając najwyższą osiągalną ciągłość pomiarów

 • Dzięki masowym przepływomierzom Coriolisa Promass możesz pozbyć się źródeł promieniowania ze swojego zakładu, redukując formalności i oszczędzając czas, jaki poświęcasz na zdobycie i utrzymanie specjalnych uprawnień

Tablet PC nowej generacji zastępuje ręczne komunikatory HART®

Konfiguracja urządzeń stanowi znaczą część codziennej pracy inżyniera serwisu. Większość ręcznych komunikatorów, jest ograniczonych do jednego protokołu (np. HART) i posiada funkcjonalność wyłącznie konfiguracji.

Nowa generacja Tablet PC
Nasza wiedza ekspercka

Zwiększ wydajność i bezpieczeństwo pracy w terenie dzięki nowemu, wytrzymałemu tabletowi PC Field Xpert który zapewnia wydajne i usprawnione zarządzanie wszystkimi przyrządami. Oszczędzaj czas i obniżaj koszty w trudnych warunkach dzięki łatwej konfiguracji i weryfikacji urządzeń oraz rozszerzonym możliwościom komunikacyjnym.

 • Oszczędzaj czas dzięki prostej w obsłudze, wykorzystuj zalety nowoczesnego, zoptymalizowanego dotykowo interfejsu użytkownika

 • Obniżenie kosztów dzięki wykorzystaniu jednego urządzenia dla protokołów PROFIBUS i Modbus, a także interfejsów serwisowych Endress+Hauser. Szybkie połączenie jednym kliknięciem z urządzeniem dzięki funkcji automatycznego rozpoznawania hardware'u

 • Poprawa zgodności: tworzenie raportów konfiguracji i weryfikacji Heartbeat, wyświetlanie krzywej obwiedni echa i wiele więcej

Pomiar poziomu popiołu lotnego bez źródła i detektora promieniowania

Usuwanie cząstek stałych ze spalin wymaga zastosowania punktowych sygnalizatorów poziomu, które wskazują, kiedy zbiorniki na popiół lotny w elektrofiltrach (ESP) i filtrach workowych są pełne. Pomiar radiometryczny (Gamma) jest uznanym, niezawodnym rozwiązaniem, szczególnie w przypadku węgla gorszej jakości. Jaki masz wybór, jeśli nie chcesz korzystać z pomiarów radiometrycznych?

Pojemnościowy pomiar poziomu w zbiornikach popiołu lotny w elektrofiltrach i komorach filtrów workowych
Nasza wiedza ekspercka

Klienci, którzy nie chcą używać pomiarów radiometrycznych, mogą wymienić je na pojemnościowe sygnalizatory poziomu, takie jak SolicapFTI77.

 • Dzięki masowym przepływomierzom Coriolisa możesz pozbyć się źródeł promieniowania ze swojego zakładu, redukując formalności i oszczędzając czas, jaki poświęcasz na szkolenia . Redukuj koszty utrzymania ruchu

 • Najbardziej wytrzymały i niezawodny czujnik pojemnościowy dostępny obecnie na rynku, Solicap FTI77 jest doskonale przystosowany do pracy w środowisku gorącym i ściernym

 • Duży obszar aktywny zapewnia bardzo stabilny pomiar (brak fałszywych alarmów)

Korzyści

Na etapach projektowania, budowy, eksploatacji i konserwacji elektrowni najważniejszą rolę odgrywa bezpieczeństwo personelu. Poważne awarie mogą być spowodowane przez uszkodzenie sprzętu, które często wynika z wieloletnich zaniedbań związanych z ich konserwacją lub niewłaściwą eksploatacją. To właśnie dlatego zapewniamy kompletną gamę rozwiązań, technologii i usług, które spełnią wymagania stawiane przez konkretne zastosowania. Nasza produkcja odbywa się z przestrzeganiem najwyższych standardów jakościowych, dzięki czemu możemy zagwarantować stałą jakość wykonania i kompatybilność.

 • x10

  większa niezawodność urządzeń cyfrowych w porównaniu z miernikami mechanicznymi

 • Zero

  części ruchomych oraz niezależność od wahań gęstości

 • 17+

  lat stosowania normy bezpieczeństwa funkcjonalnego PN-EN 61508 (jakość, bezpieczeństwo i niezawodność)

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu