Minimalizacja ryzyka poprzez modernizację aparatury kontrolno - pomiarowej

Poprawa bezpieczeństwa obiektu w wyniku zastąpienia przestarzałych technologii inteligentnymi systemami pomiarowymi

Bezpieczeństwo jest bezdyskusyjnym priorytetem na każdej instalacji cieplnej i w każdej elektrowni. Na obiektach energetycznych wyznaczone są strefy zagrożenia zależnie od całego szeregu występujących czynników ryzyka. Mimo, iż służby utrzymania ruchu przykładają najwyższą wagę do zapewnienia bezpiecznej pracy ludzi urządzeń, awarie i wypadki niestety wciąż się zdarzają. Jednym z warunków podniesienia poziomu bezpieczeństwa obiektu jest zaimplementowanie inteligentnych systemów pomiarowych, zdolnych z wyprzedzeniem informować operatorów o zagrożeniach i zastępujących tradycyjne, często mechaniczne urządzenia sygnalizacyjne.

Nasza oferta

Dostarczamy rozwiązania pomiarowe podnoszące poziom bezpieczeństwa bloku energetycznego w elektrowniach i elektrociepłowniach, ciepłowniach przemysłowych, a także w energetyce wodnej, i spalarniach odpadów. Służymy fachowym doradztwem w zakresie zamiany istniejących urządzeń sygnalizacyjnych i pomiarowych przez systemy dysponujące zdalną komunikacją i samoczynną weryfikacją swojego stanu. Pomagamy przeprowadzić modernizację aparatury obiektowej i zapewniamy wsparcie serwisowe dostarczonych układów przez cały cykl ich eksploatacji. Tym samym, pomagamy ograniczyć ryzyko nieplanowanych przestojów i zmniejszyć nakłady na obsługę urządzeń.

 • Szeroka oferta przyrządów pomiarowych do pracy w warunkach niebezpiecznych, atestowanych zgodnie z międzynarodowymi normami, taki, jak ATEX, FM, TIIS

 • Parametry niezawodności umożliwiające zastosowanie przyrządów w układach zabezpieczeń wymagających poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa zgodnie z SIL 2 wg PN-EN 61508, a w przypadku homogenicznej redundancji również z SIL 3

 • ciągła weryfikacja stanu aparatury pomiarowej; technologia Heartbeat zapewniająca samoczynną diagnostykę i generowanie świadectw o stanie przyrządów bez przerywania ich pracy

 • Spójne, zunifikowane interfesjy użytkownika, z przejrzystym menu ułatwiającym obsługę

 • szkolenia poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa w metrologii, podnoszące kwalifikacji personelu Użytkownika

Niezawodny i wydajny pomiar - w bezpiecznych rękach

Bezpośredni, dokładny, oszczędny pomiar przepływu

Bezpośredni, dokładny pomiar przepływu na wlocie turbiny gazowej

Zużycie paliwa ma ogromny wpływ na wydajność zakładu i wyniki finansowe, co sprawia, że niezbędne jest dokładne mierzenie przepływu gazu ziemnego. Tradycyjne przepływomierze turbinowe mierzą tylko objętość, co oznacza, że do wyznaczenia masy lub skorygowanego natężenia przepływu potrzebne są inne liczniki. Z zastrzeżeniem zużycia, dokładność tych mierników z czasem dryfuje i wymagają one okresowego smarowania. Wymiana przepływomierzy turbinowych na przepływomierze masowe Coriolisa pozwala na bezpośrednie określenie przepływu masowego gazu.

 • Przepływomierz masowy Coriolisa jest wielozmienny: nie ma potrzeby stosowania dodatkowych mierników do pomiaru i korygowania ciśnienia, temperatury i gęstości

 • Lepsza dokładność +/- 0,35%, co zapewnia duże oszczędności gazu

 • Zwiększona niezawodność i bezpieczeństwo w przypadku weryfikacji Heartbeat i autodiagnostyki

Detektor scyntylacyjny o wyższej czułości

Wymień detektor i zachowaj źródło radiometryczne Gamma

Wiele trudnych aplikacji w paliwach kopalnych, biomasie i zakładach odpadów na energię nadal opiera się na poziomie radiometrycznym gamma, poziomie punktu i pomiarze gęstości. Jednak w typowych instalacjach z odbiornikami lampowymi Geigera Müllera, pomiar wydajności pogarsza się z upływem czasu, z powodu malejącej aktywności źródła i względnej niewrażliwości odbiorników. Możesz wydłużyć żywotność istniejącego źródła radioaktywnego, przełączając się na nowsze detektory w stylu scyntylatora.

 • Detektory o wyższej czułości, takie jak Gammapilot FMG60 z polami o niskim napromieniowaniu, umożliwiają zachowanie istniejącego źródła przez wiele lat

 • Unikaj papierkowej roboty, kosztów wymiany części i usuwania usterek

Automatyczne czyszczenie i kalibracja

Automatyczne monitorowanie niskiego poziomu pH podczas odsiarczania

Kontrola wartości pH jest bardzo ważna dla prawidłowo działającego systemu oczyszczania gazów spalinowych. Jednak trudne warunki ścierne w płuczce gazowej utrudniają działanie czujników pH. Standardowe instalacje wymagają częstego czyszczenia i kalibracji ręcznej oraz regularnej wymiany czujnika. Na szczęście inteligentne systemy mogą teraz zautomatyzować czyszczenie i kalibrację czujników, aby zapewnić niezawodny, precyzyjny pomiar pH i obniżone koszty konserwacji.

 • W pełni automatyczne czyszczenie i kalibracja za pomocą systemu pomiaru pH Liquiline Control CDC90

 • Zapewnia niezawodne wartości pomiarowe, dłuższą żywotność czujników pH i niższe koszty konserwacji

 • Lepsze bezpieczeństwo pracy dzięki minimalizacji prac konserwacyjnych w środowiskach niebezpiecznych

Pomiar gęstości w instalacjach mokrego odsiarczania spalin

Pomiar gęstości zawiesiny w odsiarczaniu gazów spalinowych (FGD)

Pomiar gęstości zawiesiny wapna w miejscu wstrzyknięcia jest ważny dla skuteczności procesu oczyszczania gazów spalinowych. Po osiągnięciu pewnego stężenia gips jest usuwany z procesu. Pomiar gęstości można wykonać za pomocą czułego i bezpiecznego radiometrycznego Gammapilota. Dla klientów, którzy wolą nie stosować pomiarów radiometrycznych, nowa technologia przepływomierzy Promass może jednocześnie mierzyć gęstość, przepływ masowy i temperaturę.

Tablet PC nowej generacji

Tablet PC nowej generacji zastępuje ręczny komunikator HART®

Konfiguracja urządzenia jest ważną częścią codziennej pracy inżyniera serwisu. Większość komputerów kieszonkowych posiada sterowniki tylko do jednego protokołu (np. HART) i jest ograniczona tylko do konfiguracji. Zwiększ wydajność i bezpieczeństwo na polu dzięki wytrzymałemu, nowemu tabletowi PC Field Xpert, który zapewnia wydajne i sprawne zarządzanie wszystkimi instrumentami na wyciągnięcie ręki. Oszczędzaj czas i koszty w trudnych warunkach, dzięki łatwej konfiguracji i weryfikacji urządzenia oraz lepszej łączności.

 • Oszczędź czas dzięki prostemu w obsłudze, zoptymalizowanemu pod względem dotykowym, nowoczesnemu użytkownikowi

 • Obniż koszty dzięki jednemu urządzeniu dla wszystkich interfejsów serwisowych specyficznych dla PROFIBUS, Modbus i Endress+Hauser. Szybkie połączenie z urządzeniami jednym kliknięciem, dzięki automatycznemu wykrywaniu sprzętu

 • Poprawa zgodności: tworzenie konfiguracji i raporty weryfikacji pulsu, wyświetlanie krzywej echa i inne

Cerabar S: Pomiar ciśnienia za pomocą czujnika z celką ceramiczną na Instalacji Odsiarczania Spalin

Pomiar ciśnienia mediów silnie korozyjnych i ściernych

Czujniki ciśnienia z membranami metalowymi narażone są na przyspieszone zużycie przez media silnie ścierne i korozyjne, jak wodne zawiesiny popiołów czy sorbentów wapiennych. Czujniki z wypełnieniem olejowym są ponadto wrażliwe na warunki próżni panujące w kondensatorze turbiny. Doskonałą odporność na wymienione zagrożenia wykazują bezolejowe czujniki ceramiczne. Materiał membrany ceramicznej przetworników Ceraphire odznacza się bardzo wysoką twardością a jednocześnie podatnością na odkształcenia zapewniającą dokładny pomiar na zakresach pomiarowych od 1 mbar abs.

 • Odporna na przeciążenia cela pomiarowa Ceraphire z ceramiki korundowej o czystości 99,9 % Al2O3

 • Przetworniki ciśnienia Cerabar S sprawdzone w pomiarach w próżni w kondensatorze, w pomiarach zawiesiny sorbentu na instalacjach odsiarczania spalin, w zawiesinie wodnej popiołu i żużla na instalacjach hydrotransportu

Przeglądaj naszą ofertę!

Korzyści

Na etapach projektowania, budowy i eksploatacji elektrowni najważniejszą rolę odgrywają bezpieczeństwo personelu i techniczne bezpieczeństwo obiektu. Awarie urządzeń często wynikają z braku aktualnej informacji o stanie urządzeń pomiarowych. Dlatego zapewniamy kompletną gamę urządzeń wykonanych zgodnie z najwyższymi standardami zapewnienia jakości, i dysponującymi bieżącą, diagnostyką i weryfikacją, wykonywanymi bez przerywania pracy urządzeń. Informacje o stanie przyrządu przekazywane są do Użytkownika z zastosowaniem bezprzewodowych i przewodowych technik cyfrowej transmisji danych, kompatybilnych z powszechnie obowiązującymi protokołami.

 • x10

  — o tyle wzrasta niezawodność urządzeń cyfrowych w porównaniu do mechanicznych urządzeń pomiarowych

 • Zero

  części ruchomych oraz niewrażliwość na zakłócenia od wahań gęstości ośrodka

 • 17+

  lat stosowania normy bezpieczeństwa funkcjonalnego PN-EN 61508 (jakość, bezpieczeństwo i niezawodność)