Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Automatyzacja procesów na wagę złota

Usprawnienie procesów w Agnico Eagle dzięki czujnikom pH Memosens

Kopalnia złota Agnico Eagle w Kittilä, w północnej Finlandii, jest największym producentem złota w Europie. Agnico Eagle nie był zadowolony ze stosowanych urządzeń do pomiaru pH. Były niedokładne, a ich wzorcowanie pochłaniało znaczną ilość czasu i zasobów. Dzięki technologii Endress+Hauser Memosens przedsiębiorstwo zyskało pewność pomiarów pH i skróciło czas poświęcany na wzorcowanie i naprawy w miejscu instalacji nawet o 90%.

Kopalnia w gminie Kittilä w północnej Finlandii ©Endress+Hauser

Kopalnia w Kittilä w północnej Finlandii.

Wyniki

  • Udało się skrócić czas poświęcany na wzorcowanie i naprawy w miejscu instalacji z 2200 do około 240 roboczogodzin na rok.

  • Wolny czas i zasoby mogą teraz zostać wykorzystane na bardziej produktywne zadania.

  • Dzięki zastosowaniu urządzeń Memosens i Liquiline prace konserwacyjne nie muszą już być przeprowadzane w trudnych warunkach w miejscu instalacji, co pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa pracy.

  • Wykorzystanie tej samej technologii pomiarowej do pomiarów ręcznych i pomiarów na linii produkcyjnej zapewniło pełną spójność danych, a w konsekwencji większą pewność wyników pomiaru.

  • Zużycie metadisiarczanu sodu, który jest bardzo kosztowną substancją chemiczną, spadło nawet o 50%.

Reijo Mämmioja

Dzięki technologii Memosens zdołaliśmy znacznie ograniczyć nakłady związane z wzorcowaniem pętli do pomiaru pH — skróciliśmy czas poświęcany na te czynności z 2200 do 240 godzin rocznie.

Reijo Mämmioja, Starszy inżynier ds. AKPiA
Agnico Eagle
Jussi Roukanen

Dzięki technologii Memosens możemy zmniejszyć zakres wartości granicznych procesu, a zatem zwiększyć jego dokładność i niezawodność.

Jussi Roukanen, Metalurg
Agnico Eagle

Wyzwania

Główną substancją chemiczną stosowaną w procesie separacji jest cyjanek, który ze względu na swoją wysoką toksyczność wymaga niezawodnego i precyzyjnego pomiaru pH. Niedokładny lub nieprawidłowy odczyt może prowadzić do potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.

Agnico Eagle nie był zadowolony z funkcjonalności i poziomu niezawodności używanego oprzyrządowania. Niedokładne pomiary pH prowadziły do obniżenia poziomu bezpieczeństwa i wydajności procesów.

Ponadto wzorcowanie urządzeń pochłaniało znaczną ilość czasu i zasobów. Kierownictwo przedsiębiorstwa chciało zapewnić lepszą kontrolę nad procesem za pomocą pomiarów. Jednocześnie poszukiwano rozwiązania, które mogłoby usprawnić konserwację urządzeń pomiarowych.

Nasze rozwiązanie

  • Technologia Memosens i platforma przetworników Liquiline stanowią rozwiązanie odpowiadające na wyzwania związane z pomiarem pH. Czujniki Memosens wykonują dokładne pomiary nawet w trudnych warunkach i w wymagających zastosowaniach. Bezkontaktowy sygnał cyfrowy przesyłany pomiędzy czujnikiem a przetwornikiem działa niezawodnie i nie jest podatny na zakłócenia przez czynniki zewnętrzne, takie jak wilgoć. Ponadto urządzenie umożliwia konserwację zapobiegawczą.

  • Prawidłowe wzorcowanie stanowi podstawę wiarygodnych pomiarów i analizy. Dzięki technologii Memosens proces wzorcowania został znacznie ułatwiony i nie musi być przeprowadzany w trudnych i niebezpiecznych warunkach w miejscu instalacji.

  • Zastosowanie przenośnego ręcznego urządzenia Liquiline To Go zapewnia spójność danych pomiarowych: można teraz stosować tę samą technologię czujników w ręcznym urządzeniu i w systemie do pomiaru procesu online.

  • Oprogramowanie Memobase Plus do diagnostyki, wzorcowania i pomiarów laboratoryjnych stanowi doskonałe uzupełnienie platformy Memosens-Liquiline . Umożliwia nawiązanie połączenia pomiędzy komputerem a czujnikiem Memosens za pośrednictwem portu USB, co zapewnia praktycznie natychmiastowy dostęp do informacji na temat warunków i diagnostyki.

  • Funkcja automatycznego czyszczenia w urządzeniach gwarantuje mierzalną poprawę zarówno pod względem wydajności, jak i zadowolenia personelu.