Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Składowiska odpadów górniczych muszą być odpowiednio monitorowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

Zarządzanie wodą odpadową - bezpieczne, efektywne i zgodne z prawem

Optymalizacja gospodarki wodą pochodzącą z odpadów przeróbczych w celu ekonomicznej ochrony społeczności i środowiska naturalnego

Gospodarka wodą w kopalniach stanowi wyzwanie w wielu operacjach górniczych. Płonny osad górniczy wpompowywany do stawów osadowych wymaga ciągłego monitorowania w celu ochrony otaczającego środowiska i lokalnych mieszkańców. Często przeprowadzana na miejscu kontrola wielu niezbędnych parametrów, takich jak dopływ, zwierciadło wody, sąsiednie zbiorniki wodne i poziom zapory, może być czasochłonna i podatna na błędy. Endress+Hauser oferuje kompleksowe portfolio przyrządów i usług do precyzyjnego i efektywnego zarządzania odpadami przeróbczymi.

W czym możemy Ci pomóc?

Inteligentne oprzyrządowanie Endress+Hauser, obejmujące wiele parametrów, może w spójny sposób przesyłać bardzo dokładne i wiarygodne dane zdalnie do systemu monitoringu lub sterowania. W ten sposób Endress+Hauser umożliwia bardziej efektywną i wydajną gospodarkę wodną odpadową w zakładach górniczych.

 • Monitoring wlotów, zapór i jakości wody w celu ochrony ludności i środowiska

 • Bardzo dokładne, solidne oprzyrządowanie przystosowane do pracy w trudnych warunkach środowiskowych

 • Zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym umożliwiające bezpieczną i skuteczną interwencję

Aplikacje pomiarowe

Kompleksowe monitorowanie wlotu

Rygorystyczne zarządzanie odpadami przeróbczymi zaczyna się na wlocie do stawów osadowych. Wykracza ono również poza monitorowanie podstawowych parametrów wlotowych, takich jak przepływ szlamu rudy. W celu monitorowania pojemności stawu osadowego należy również mierzyć zawartość suchej masy w szlamie przeróbczym.

Kompleksowe monitorowanie wlotu
Nasza wiedza ekspercka

Technologie Endress+Hauser zapewniają kompleksowy monitoring wlotów do stawów osadowych..

Precyzyjne pomiary poziomów

Jednym z najbardziej krytycznych parametrów zapewniających bezpieczną eksploatację zapory jest poziom nie tylko powierzchni wody w stawie osadowym, ale także zwierciadła wody pod zaporą. Monitorowanie poziomu lustra wody w stawie może dostarczyć wczesnych informacji o nagłym wzroście poziomu spowodowanym powodziami, deszczem lub topnieniem śniegu.

Precyzyjne pomiary poziomów
Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser oferuje szeroką gamę produktów do dokładnego i bezpiecznego monitorowania zapór na zbiornikach osadowych.

Praktyczne i zgodne z przepisami monitorowanie jakości wody

Odpowiedzialna gospodarka wodami odpadowymi wiąże się z monitorowaniem jakości wody w okolicznych zbiornikach wodnych w celu zapewnienia ochrony miejscowej ludności i środowiska naturalnego.

Praktyczne i zgodne z przepisami monitorowanie jakości wody
Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser ułatwia to zadanie, oferując zarówno stacjonarne, jak i przenośne stacje poboru próbek w pełni zgodne ze wszystkimi odpowiednimi normami krajowymi i międzynarodowymi, takimi jak ISO 5667.

 • Dopasuj stację poboru próbek do swoich specyficznych wymagań

 • Wykorzystaj przenośne stacje poboru próbek wody do praktycznego i dokładnego monitorowania wody na miejscu

 • Prowadź wygodne, automatyczne pobieranie próbek wody za pomocą stacjonarnej stacji poboru próbek

 • Podłącz do czterech cyfrowych czujników analitycznychMemosens, aby stworzyć kompletną instalację pomiarową

 • Wykorzystaj dodatkowy potencjał próbkowania zdarzeniowego i dalszej integracji ze sterownikami PLC

Bezpieczny zdalny monitoring

Ręczne monitorowanie zapór zbiorników do składowania odpadów poflotacyjnych jest zarówno czasochłonne, jak i pracochłonne.

Bezpieczny zdalny monitoring
Nasza wiedza ekspercka

Łącząc bezprzewodowe, inteligentne urządzenia z szeroką gamą sieci cyfrowych, Endress+Hauser umożliwia zdalne monitorowanie, zapewniając opłacalną i niezawodną alternatywę bez uszczerbku dla bezpieczeństwa i zgodności z prawem.

 • Skonsultuj się z naszym zespołem ekspertów aby zaprojektować optymalne dla swoich rozwiązanie

 • Integracja bardzo dokładnych i niezawodnych inteligentnych urządzeń monitorujących

 • Połącz się z urządzeniami za pomocą znormalizowanych protokołów, takich jak WirelessHART lub autorskiego rozwiązania Endress+Hauser Netilion opartego na chmurze

 • Przejdź na zdalne monitorowanie i zarządzanie zaporą na zbiorniku odpadów przerębowych w celu zwiększenia efektywności kosztowej

Dowiedz się więcej na temat zdalnego monitoringu

Sieć WirelessHART ©Endress+Hauser

Korzyści

Każdy wypadek na terenie składowiska odpadów powoduje wzrost świadomości wprowadzenia surowszych przepisów i surowszej kontroli. Dzięki naszemu doświadczeniu w przemyśle górniczym i gospodarce wodno-ściekowej, zapewniamy wsparcie w opracowaniu niezawodnego systemu monitorowania składowisk odpadów. Nasz bogaty asortyment obejmuje nie tylko aparaturę dla punktów pomiarowych, ale także urządzenia do zdalnego monitorowania z komunikacją cyfrową. Dzięki temu nadzór nad składowiskiem odpadów jest bardziej efektywny i mniej czasochłonny.

 • 80%

  tyle wynosi maks. zawartość (wagowo) cząstek stałych, których pomiar jest możliwy za pomocą przepływomierzy elektromagnetycznych naszej produkcji

 • +/- 2 mm

  taką dokładność zapewniają nasze urządzenia do pomiaru poziomu wody

 • 90%

  naszej aparatury kontrolno-pomiarowej posiada interfejs cyfrowy

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu