Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Modernizacja wielkiego pieca w ArcelorMittal Méditerranée

Cyfrowy gigant i ludzie

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na rynku roczna zdolność produkcyjna w zakładzie ArcelorMittal we francuskim Fos-sur-Mer ma wzrosnąć z 4,6 do 5,3 miliona ton stali. Jednym z kluczowych projektów opracowanych, aby osiągnąć ten cel była modernizacja wielkiego pieca nr 1. Zachowanie tego gigantycznego urządzenia wymagało zastosowania nowych technologii pomiarowych oraz znormalizowanej sieci przemysłowej PROFIBUS w zastępstwie znacznej części sygnałów analogowych.

Dwóch serwisantów Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Modernizacja w liczbach (wszystkie branże)

 • 450 000 godzin przygotowań, 550 000 godzin prac na terenie zakładu i 1 milion roboczogodzin

 • 95 dni przestoju

 • Około stu podwykonawców

 • 800 osób pracujących każdego dnia

Philippe Divol — Kierownik projektu ArcelorMittal

„Powodzenie modernizacji wielkiego pieca przede wszystkim jest wynikiem bardzo efektywnego etapu projektowania. Potem wystarczyło pozyskać do współpracy najlepsze firmy w swoich branżach”.

Pan Philippe Divol, Kierownik projektu
ArcelorMittal
Alphonse Fabiani — Inżynier aparatury pomiarowej ArcelorMittal

„Endress+Hauser szybko odpowiadał na wszystkie nasze pytania dotyczące nowej konfiguracji aparatury w sieci przemysłowej”

Pan Alphonse Fabiani, Inżynier aparatury pomiarowej
ArcelorMittal
Luc Reibel — Kierownik projektu Endress+Hauser

„W celu skrócenia czasu pracy, a przez to również ograniczenia ryzyka, cała aparatura pomiarowa została przygotowana i skonfigurowana w naszych warsztatach.”

Pan Luc Reibel, Kierownik projektu
Endress+Hauser
Alphonse Fabiani — Inżynier aparatury pomiarowej ArcelorMittal

„Nastawy i diagnostykę będzie można wykonać zdalnie. Zastosujemy predykcyjne — a nie naprawcze — podejście do konserwacji.”

Pan Alphonse Fabiani, Inżynier aparatury pomiarowej
ArcelorMittal
Philippe Divol — Kierownik projektu ArcelorMittal

„Potrzebowaliśmy rozwiązań, a nie ludzi obarczających się wzajemnie za błędy.”

Pan Philippe Divol, Kierownik projektu
ArcelorMittal

Endress+Hauser przyjął odpowiedzialność za powodzenie projektu w zakresie aparatury pomiarowej.

Gigantyczny piec ma ponad 80 metrów wysokości i pojemność 3000 m3. Temperatura wewnątrz tygla o 11-metrowej średnicy przekracza 2000°C. Cyfrowe kontrolowanie procesu wymaga ekspozycji elementów układu automatyzacji i aparatury pomiarowej na ekstremalne warunki. Endress+Hauser uczestniczył w całym tym wielkim projekcie od etapu planowania po finalne uruchomienie i odbiory.

Rozwiązanie problemu klienta

Wieloletni partnerzy, ArcelorMittal i Endress+Hauser, wspólnie opracowali rozwiązanie. Dostarczona aparatura pomiarowa spełniała wszystkie wymagania. ArcelorMittal skorzystał z bogatego doświadczenia i wsparcia ze strony inżynierów Endress+Hauser: doświadczonych profesjonalistów w dziedzinie projektowania układów automatyki przemysłowej oraz zarządzania projektami.

Uważni i współodpowiedzialni za wynik

W celu realizacji wymagań w zakresie jakości, bezpieczeństwa i wydajności, w czasie uruchamiania aparatury i cyfrowej sieci Endress+Hauser nawiązał
współpracę z dwoma innymi firmami o ugruntowanej pozycji, SNEF i Cegelec. Celem współpracy było przygotowanie, dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie aparatury pomiarowej w ustalonych ramach czasowych.

U podstaw tego konsorcjum leżała współpraca i wymiana doświadczeń technicznych i branżowych.

André Amar, Kierownik ds. kluczowych klientów, opiekujący się ArcelorMittal, zatrudniony w Endress+Hauser od ponad 26 lat dopilnował, aby zmiany zgłaszane przez klienta, czasem z krótkim terminem realizacji, były zawsze sprawnie realizowane.

Kompleksowe wsparcie techniczne

Specjaliści Endress+Hauser uruchomili ponad 1.100 czujników bezpośrednio w wielkim piecu i nadzorowali 700 innych w instalacjach pomocniczych, takich jak układ oczyszczania gazu i oczyszczanie żużlu. Wszystkie te czujniki pracują w jednej cyfrowej sieci przemysłowej. Ponad 400 czujników w wielkim piecu połączonych jest za pośrednictwem sieci PROFIBUS.

Aparatura objęta jest długoterminowymi umowami serwisowymi. W kontekście eksploatacji, zarządzanie zasobami obiektowymi jest łatwiejsze ze względu na dedykowane oprogramowanie, takie jak FieldCare oraz W@M — Life Cycle Management.

Maksymalna wydajność wyposażenia produkcyjnego

Czas eksploatacji warstwy ogniotrwałej wewnątrz wielkiego pieca wynosi 20 lat, a przez ponad 20 następnych lat ten śródziemnomorski gigant będzie pracował z pełną przepustowością. Alphonse Fabiani ma nadzieję korzystać z wszystkich funkcjonalności, jakie dają urządzenia połączone w sieci Profibus.

Wiele osób, jeden zespół, jeden gigant

Ten projekt stanowi modelowy przykład wykorzystania doświadczenia i pracy zespołowej w celu dostarczenia usługi:
po 95 dniach przestoju wielki piec nr 1 otrzymał nowe życie.

Kontynuując udaną współpracę, Endress+Hauser ponownie został wybrany przez ArcelorMittal jako partner w zakresie modernizacji wielkiego pieca nr 2 w zakładzie Fos-sur-Mer.

Usługi Endress+Hauser

 • Endress+Hauser jako główny dostawca aparatury (MIV)

 • Zarządzanie projektami

 • Wdrożenie testów na platformie (projektowanie sieci przemysłowej, raporty zgodności z protokołem PROFIBUS)

 • Zaprojektowanie i dostarczanie aparatury pomiarowej (przepływ, ciśnienie, temperatura): 1.800 zainstalowanych i uruchomionych urządzeń oraz 60 km ułożonych kabli

 • Integracja z siecią obiektową

 • Weryfikacja sieci przemysłowej

 • Uruchamianie

 • Szkolenie

 • Skład konsygnacyjny