Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Usprawnienie procesów w górnictwie takich, jak flotacja i zagęszczanie

Usprawnienie procesów separacji w górnictwie

Maksymalne zwiększenie skuteczności procesu flotacji i zagęszczania, dzięki dokładnej aparaturze pomiarowej

Coraz niższa jakość rudy stanowi wyzwanie dla funkcjonowania kopalń. Istnieje jednak wiele technologii przetwórstwa pozwalających na zwiększenie stopnia wykorzystania surowców górniczych, m.in. ługowanie, zagęszczanie i flotacja. Procesy te wiążą się ze zużyciem energii, chemikaliów i wody. Oznacza to, że aby zrównoważyć uzysk i koszty, procesy wydobycia muszą być prowadzone w optymalny sposób. Zwłaszcza w czasach, gdy rynek i ceny są niestabilne.

W czym możemy pomóc?

Ługowanie, flotacja i zagęszczanie do główne etapy obecnie stosowanych procesów separacji w górnictwie. Optymalizacja procesu separacji jest jednak złożonym zadaniem ze względu na wiele wzajemnie zależnych od siebie czynników. We wszystkich trzech procesach wykorzystywane są chemikalia, które stanowią jedne z głównych czynników kosztotwórczych. W procesach tych zużywane są także duże ilości wody, która w niektórych regionach górniczych może być surowcem deficytowym, który zakład musi najpierw wyprodukować np. poprzez odsalanie wody morskiej.

 • Ługowanie

 • Flotacja

 • Zagęszczanie

Aplikacje pomiarowe

Ługowanie

Ługowanie to metoda ekstrakcji wykorzystująca roztwory kwasów, którymi spryskuje się rozdrobnioną rudę, celem uzyskania roztworu nasyconego żądanym metalem. Rodzaj zastosowanego kwasu zależy od rodzaju ługowanej rudy.

Ługowanie hałd kopalnianych
Nasza wiedza ekspercka

Okazało się, że stężenie i natężenie przepływu roztworu kwasu ma istotny wpływ na uzysk i zużycie kwasu. Endress+Hauser oferuje aparaturę pomiarową, która jest odporna na agresywne kwasy i dostarcza wiarygodnych danych.

 • Cyfrowe elektrody do analizy cieczy naszej produkcji charakteryzują się bezkontaktową transmisją danych pomiarowych; łatwa wymiana elektrody na elektrody wzorcowane fabrycznie skraca czas przestoju instalacji, a regularna konserwacja wydłuża ich żywotność.

 • Nasze przepływomierze elektromagnetyczne są dostępne zarówno w wersji kompaktowej, jak i rozdzielnej.

Flotacja

Flotacja służy do odzysku cząstek mineralnych o wielkości mniejszej od 500 mikronów (35 mesh) i jest stosowana w wielu procesach wydobywczych, np. złota i miedzi. Na proces ten, a także na wielkość uzysku wpływają różne parametry. Najważniejsze parametry decydujące o wydajności procesu, to: pomiar przepływu i gęstości surowca, wysokość piany flotacyjnej, dokładne określenie granicy rozdziału piany i ciekłej zawiesiny, wartości pH i potencjału redoks (Eh), dozowanie i jakość odczynników flotacyjnych oraz przepływ powierza.

Flotacja
Nasza wiedza ekspercka

Endress+Hauser nie tylko dysponuje aparaturą do realizacji wszystkich tych zadań, ale także oferuje różne technologie pomiaru, pozwalające na optymalny dobór przyrządu do konkretnego procesu - wszystko od jednego dostawcy.

 • Do pomiaru surowca zalecamy zastosowanie przepływomierzy elektromagnetycznych z funkcją obliczania zawartości ciał stałych.

 • Do oznaczania wysokości piany i granicy rozdziału piany i ciekłej zawiesiny idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch czujników ultradźwiękowych. Jeden mierzy odległość do piany, a drugi odległość do płytki bazowej połączonej z prętem i pływakiem stożkowym.

 • Nasze cyfrowe elektrody analityczne do pomiaru pH i potencjału redoks (Eh) zapewniają wiarygodny pomiar, nawet w trudnych warunkach pracy.

 • Zawartość suchej masy, prędkość podawania i wysokość piany można wykorzystać jako sygnał wejściowy w pętli sterującej dozowaniem ksantatu, środka spieniającego i substancji chemicznej modyfikującej pH. Parametry te mogą być podane na wejście przepływomierza Coriolisa, co umożliwi dokładne dozowanie.

 • W procesie flotacji powietrze służy do mieszania. Pomiar przepływu powietrza umożliwia optymalizację kosztów wytwarzania sprężonego powietrza. Przepływomierz wirowy produkcji E+H jest niewrażliwy na drgania instalacji ani na uderzenia sprężonego powietrza, ma wysoką dokładność i szeroki zakres pomiarowy.

Zagęszczacz

Zagęszczanie to proces polegający na zwiększeniu koncentracji składników mineralnych wskutek opadania grawitacyjnego. Cząstki stałe opadają na dno zbiornika, a proces ten można przyśpieszyć przez dodanie flokulantu.

Zagęszczacz
Nasza wiedza ekspercka

Najważniejsze wskaźniki procesu to poziom złoża, masa złoża, gęstość i przepływ produktu dolnego (odcieku), które służą do obliczenia całkowitej objętości zawiesiny oraz klarowność wody nadosadowej jako wskaźnik jakości całego procesu. Poprzez pomiar wszystkich tych parametrów operatorzy mogą zwiększyć efektywność i bezpieczeństwo całego procesu, zmniejszając ryzyko przepełnienia zbiornika.

Dowiedz się więcej na temat optymalizacji procesów wydobycia w górnictwie

Optymalizacja procesów wydobycia w górnictwie ©Endress+Hauser
Optymalizacja procesów wydobycia w górnictwie ©Endress+Hauser
Optymalizacja procesów wydobycia w górnictwie ©Endress+Hauser

Spotkaj się z naszym ekspertem

"Największym wyzwaniem, które widzę, kiedy odwiedzam klientów, jest to, że nie wykorzystują oni pełnego potencjału swoich danych, które mogą zebrać ze swoich czujników. 97% danych pozostaje niewykorzystanych."

Jenish Gheewala

Industry Manager, Endress+Hauser Group Services AG

Korzyści

Niezależnie od tego, jakie trudności wiążą się z procesami wydobycia — niski uzysk, wysokie koszty operacyjne czy kosztowne procedury konserwacji — dzięki gruntownej znajomości branży, nasi konsultanci będą dokładnie wiedzieć, jak usprawnić Państwa procesy. We współpracy z naszymi klientami, przez ostatnie 60 lat udało im się uzyskać doskonałe rezultaty — także dzięki naszej ofercie aparatury optymalizowanej pod kątem tej branży.

 • 50%

  o tyle zmniejszyło się zużycie chemikaliów.

 • 90%

  o tyle można skrócić czas poświęcony na konserwację.

 • 10 mln

  tyle naszych urządzeń zainstalowano na całym świecie

 • Produkty podstawowe

 • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty standardowe

 • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty zaawansowane

 • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty specjalistyczne

 • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu