Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Bezpieczna dostawa wody, zarządzanie ryzykiem oraz optymalne uzdatnianie

Dotrzymuj parametrów oraz zarządzaj ryzykiem dostarczając wodę, dzięki nowoczesnym urządzeniom pomiarowym oraz automatyzacji

Rosnąca liczba ludności na świecie, uprzemysłowienie oraz zmiany klimatu nasilają problem niedoboru wody. Pobór wody głębinowej oraz powierzchniowej musi być kontrolowany, aby uniknąć nieodwracalnego uszkodzenia lokalnego bilansu wodnego. Jednocześnie pojawiają się nowe mikro- zanieczyszczenia jak medykamenty czy hormony utrudniające produkcję wody pitnej. Skutkuje to bardziej złożonymi procesami uzdatniania, które wymagają dokładnego monitorowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa w produkcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Jak możemy pomóc

Oferując kompletne rozwiązania w zakresie pomiarów parametrów fizyko-chemicznych i konserwacji, zaspokajamy potrzebę automatyzacji i monitorowania procesu. Nasze portfolio ułatwia zaawansowane zarządzanie jakością w zakresie poboru, uzdatniania i dystrybucji wody, w tym zarządzanie dokumentacją, weryfikację przyrządów i planowanie eksploatacji.

 • Kontenery monitorujące jakość wód powierzchniowych

 • Duży wybór produktów do większości punktów pomiarowych w procesach uzdatniania wody

 • Solidne rozwiązania do monitoringu wody, ze zdalnym dostępem do miejsc oddalonych od zakładu uzdatniania

 • Audyty instalacji w celu identyfikacji krytycznych punktów kontrolnych, optymalizacja eksploatacji urządzeń pomiarowych

Aplikacje pomiarowe

Optymalny monitoring

Dokładne monitorowanie wód powierzchniowych, wiąże się z wyjątkowymi wyzwaniami, takimi jak narażenie na żywioły, słaba dostępność miejsca montażu, przy jednoczesnym zintegrowaniu określonych parametrów i wielu technologii.

Optymalny monitoring
Nasza wiedza ekspercka

Nasze rozwiązania w zakresie kontenerów pomiarowych wykorzystują naszą wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania, wyposażania kontenerów pomiarowych oraz zarządzania projektami.

Dokładne pomiary i analizy

Wysoka dokładność pomiaru jest niezbędna do bezpiecznego monitorowania punktów kontrolnych.

Dokładne pomiary i analizy
Nasza wiedza ekspercka

Oparte na technologii Memosens nasze inteligentne czujniki do analizy cieczy mają zintegrowaną pamięć w złączu, w której przechowuje surowe dane i mogą być łatwo wymienione i ponownie skalibrowane bez zakłóceń procesu. Nasze przetworniki pomiarowe, analizatory i automatyczne próbopobieraki wykorzystują naszą najnowocześniejszą platformę Liquiline.

 • Wygoda, wydajność i bezpieczeństwo użytkowania

 • Trendy odczytu z czujników umożliwiają przewidywanie i łatwą konserwację

 • Zoptymalizowany zapas części zamiennych pomaga uzyskiwać oszczędności

Niezawodny pomiar przepływu

Wykrywanie wycieków, zarządzanie pompami i badanie rozpływu w sieci wodociągowej nie jest możliwe bez pomiaru przepływu.

Niezawodny pomiar przepływu
Nasza wiedza ekspercka

Nasza kompletna oferta przepływomierzy elektromagnetycznych została zaprojektowana specjalnie dla branży wodnej.

 • Certyfikat odporności korozyjnej Proline Promag W 400 zgodny z EN ISO 1294 daje pewność przy permanentnym zakopaniu lub zalaniu

 • Zwiększona niezawodność pomiaru dzięki naszej zaawansowanej koncepcji autodiagnostyki

 • Obniżone koszty instalacji dzięki sprawdzonym kołnierzom obrotowym.

Schemat procesu uzdatniania wody

Uzdatnianie wody pitnej ©Endress+Hauser
Ujęcie wody ©Endress+Hauser
Napowietrzanie ©Endress+Hauser
Wytrącanie manganu i żelaza ©Endress+Hauser
Flokulacja i sedymentacja ©Endress+Hauser
Filtr piaskowy ©Endress+Hauser
Demineralizacja z wymianą jonową ©Endress+Hauser
Filtracja membranowa ©Endress+Hauser
Zbiornik wody czystej ©Endress+Hauser
Wyjscie ze stacji uzdatniania / dystrybucja ©Endress+Hauser

Poznaj naszego eksperta

„Jestem bardzo ciekawy, czy mogę poznać i zrozumieć procesy, aby móc zoptymalizować uzdatnianie wody. Spędzam dużo czasu z klientami, stawiając sobie nawzajem wyzwania i pomagając im ulepszyć procesy”.

Niek Brink

Regionalny kierownik sprzedaży, Branża wodno-ściekowa, Endress+Hauser

Korzyści

Czysta woda pitna jest niezbędna do życia. Dlatego na operatorach stacji uzdatniania wody spoczywa ogromna odpowiedzialność. Potrzebują zatem partnera godnego zaufania. Endress+Hauser to firma rodzinna działająca na rynku od ponad 60 lat. Skupiamy się na tworzeniu trwałych relacji z klientami z całego świata.

 • 40%

  dłuższy okres eksploatacji czujników z Memosens

 • 250 000

  czujników Memosens zainstalowanych na całym świecie

 • 60+

  lat doświadczenia w dziedzinie aparatury pomiarowej

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu