Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Przepływomierze ultradźwiękowe: detekcja wycieków

Przepływomierze ultradźwiękowe

Uniwersalny i ekonomiczny pomiar przepływu gazów i cieczy w rurociągach o średnicy do DN 4000

Za pomocą fal dźwiękowych można wiarygodnie mierzyć przepływ objętościowy szerokiej gamy gazów i cieczy — niezależnie od przewodności elektrycznej, ciśnienia, temperatury i lepkości.
W instalacjach wymagających gwarantowanej dokładności pomiaru zaleca się stosowanie czujników ultradźwiękowych zintegrowanych z rurą pomiarową. Czujniki ultradźwiękowe zaciskane montuje się natomiast na zewnętrznej ścianie rurociągu — pozwala to na łatwe wykonywanie pomiarów tymczasowych lub szybką modernizację instalacji technologicznej.

Czujniki zaciskane

 • Łatwy montaż i demontaż bez konieczności przerywania procesu technologicznego

 • Bezproblemowe pomiary cieczy agresywnych nawet w warunkach wysokiego ciśnienia

 • Możliwość stosowania w rurach wykonanych z tworzywa sztucznego, stali, żeliwa, materiałów kompozytowych (z wykładziną wewnętrzną lub bez)

 • Możliwość stosowania w rurach o średnicy do DN 4000

Czujniki in-line (z rurą pomiarową)

 • Gwarantowana dokładność dzięki identyfikowalnemu wzorcowaniu fabrycznemu

 • Wytrzymała konstrukcja do zastosowań przemysłowych zgodnie z normami ASME i PN-EN

 • Krótkie odcinki dolotowe

 • Możliwość stosowania w rurociągach o średnicy do DN 300 (12")

Zasada działania przepływomierza ultradźwiękowego

Zasada pomiaru przepływu metodą ultradźwiękową

Płynięcie pod prąd wymaga więcej siły i czasu niż płynięcie z prądem. Ta prosta zasada stanowi podstawę ultradźwiękowego pomiaru przepływu mierzącego różnicę czasów przejścia: metoda ta wykorzystuje dwa czujniki rozmieszczone na przeciwko siebie w rurze pomiarowej. Każdy czujnik może naprzemiennie wysyłać i odbierać sygnały ultradźwiękowe, mierząc jednocześnie czas przejścia sygnału.

Gdy płyn w rurze zacznie przepłynąć, ultradźwięki są przyspieszane w kierunku przepływu i opóźniane w kierunku przeciwnym. Różnica czasów przejścia mierzona przez oba czujniki jest bezpośrednio proporcjonalna do natężenia przepływu (strumienia objętości).

Korzyści

 • Pomiar niezależny od ciśnienia, gęstości, temperatury, przewodności i lepkości (dla płynów jednorodnych)

 • Brak przewężeń wewnętrznych, brak strat ciśnienia

 • Brak elementów ruchomych, niewielkie wymagania w zakresie konserwacji i eksploatacji

 • Wysoka żywotność, brak zużycia ściernego oraz korozji powodowanych przez płyny

 • Montaż in-line lub zaciskowy do stacjonarnych lub tymczasowych pomiarów przepływu

Do pobrania

  Pomiary przepływu cieczy, pary i gazów

  Oferta produktów i usług

  Przepływomierze Proline w różnych gałęziach przemysłu (eBook)

  Innowacyjne przepływomierze dla Twojej instalacji przemysłowej