Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Usługi dla branży wodno-ściekowej

Osiągnij zgodność z przepisami i efektywność dzięki szerokiej ofercie naszych usług

Praca w stacji uzdatniania wody czy oczyszczalni ścieków wiąże się z wieloma wyzwaniami: koniecznością przestrzegania przepisów, lokalnych standardów, rosnącymi wymaganiami dotyczącymi skuteczności oczyszczania i stopniem złożoności procesów. Kontrola procesu może być skuteczna o ile umożliwia to aparatura kontrolno-pomiarowa. Do poprawnego funkcjonowania aparatura powinna być odpowiednio zaprojektowana, zainstalowana i regularnie serwisowana. Kontrola procesu może być skuteczna, o ile umożliwia to aparatura pomiarowa, a do poprawnego funkcjonowania, aparatura ta powinna być odpowiednio zaprojektowana, zainstalowana i regularnie serwisowana.

W czym możemy pomóc?

Wspieramy Państwa w osiąganiu celów. Wsparcie to nie kończy się wraz z dostarczeniem naszej aparatury na obiekt. Endress+Hauser posiada kompleksową ofertę usług zapewniających Państwa sukces. Od uruchomienia, weryfikacji, konserwacji, po wsparcie przy wyborze i obsłudze analizatorów cieczy - to tylko kilka usług, które Państwu oferujemy. Nasi doradcy techniczni pozostają do Państwa dyspozycji.

 • Uruchomienie

 • Weryfikacja

 • Konserwacja

 • Wsparcie w zakresie analizatorów cieczy

Aplikacje pomiarowe

Uruchomienie

Etap uruchomienia wiąże się z wieloma wyzwaniami. Głównym celem jest zwykle dotrzymanie terminu i zmieszczenie się w planowanym budżecie.

Technik serwisu uruchamia przepływomierz
Nasza wiedza ekspercka

Nasi eksperci udzielają wsparcia podczas konfiguracji aparatury pomiarowej i rozwiązań automatyki. Obejmuje to dostarczenie szczegółowej dokumentacji w postaci raportów, jak i kopii zapasowych plików. Ponadto, dzięki wiedzy aplikacyjnej, zapewniają oni prawidłowy montaż komponentów tak, aby od samego początku monitoring lub kontrola procesu były możliwe i efektywnie prowadzone.

 • Dowiedz się więcej na temat naszych usług uruchomienia

 • Szczegółowa dokumentacja dla uruchamianych czujników

 • Znajomość aplikacji

Weryfikacja

W wielu krajach operatorzy mają prawny obowiązek weryfikacji przepływomierzy w regularnych odstępach czasu. Jednym z powodów jest konieczność pomiaru ilości wody pobieranej z naturalnych akwenów wodnych czy wody zrzucanej do nich z powrotem. Inny, to możliwość wykazania dokładności rozliczeń z klientami.

Weryfikacja przepływomierza
Nasza wiedza ekspercka

Weryfikacja może być wykonywana ręcznie lub w przypadku przepływomierzy z Heartbeat Technology, w oparciu o parametry wewnętrzne, co oznacza, że odbywa się to praktycznie bez przerywania procesu.

Konserwacja

Niezawodna kontrola procesu wymaga regularnej konserwacji czujników pomiarowych. W przeciwnym razie istnieje ryzyko wydłużenia czasu przestoju i obniżenia jakości procesu oczyszczania. Z drugiej strony procedury konserwacji mogą być bardzo czasochłonne.

Przepływomierze w stacji pomp
Nasza wiedza ekspercka

Nasi doświadczeni serwisanci zapewniają niezawodny serwis aparatury, w tym pełną, przejrzystą dokumentację wyników. Dzięki ich wsparciu możecie Państwo zwiększyć efektywność konserwacji, poprzez zastosowanie strategii konserwacji predykcyjnej, która zaczyna się od analizy zasobów instalacji obiektowej. Z ich pomocą, poprzez wprowadzenie zasad konserwacji predykcyjnej, uda się zwiększyć efektywność planu konserwacji, poczynając od pełnej analizy bazy zainstalowanych urządzeń.

Wsparcie w zakresie analizatorów cieczy

Analizatory cieczy to jedne z najbardziej krytycznych przyrządów pomiarowych w oczyszczalniach ścieków, które służą do pomiaru jakości wody. Aby mogły one wykonywać swoją pracę, wymagają regularnej konserwacji, w tym czyszczenia, płukania, wymiany części ulegających zużyciu eksploatacyjnemu oraz wzorcowania.

Analizator cieczy
Nasza wiedza ekspercka

Nasz kompleksowy pakiet serwisowy dla analizatorów zapewnia ich bezbłędne działanie przez cały cykl życia. Obejmuje ono uruchomienie i roczną konserwację przez uprawnionych techników serwisu, w tym dostawę materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych ulegających zużyciu, wsparcie techniczne w gwarantowanym czasie reakcji* oraz ubezpieczenie (opcja) od napraw na miejscu.

 • Dowiedz się więcej na temat naszych analizatorów cieczy

 • Aby uzyskać więcej informacji o naszej dedykowanej ofercie usług serwisowych, skontaktuj się z lokalnym oddziałem Endress+Hauser

Procesy uzdatniania wody i oczyszczania ścieków

Uzdatnianie wody pitnej ©Endress+Hauser

Uzdatnianie wody pitnej obejmuje wiele różnych procesów, które muszą być dokładnie monitorowane, aby zapewnić jakość wody i zgodność z przepisami prawa.

Oczyszczanie ścieków ©Endress+Hauser

Jednym z głównych wyzwań związanych z oczyszczaniem ścieków jest to, aby proces ten był bezpieczny, jak i efektywny ekonomicznie. Nasza oferta usług serwisowych pomoże Ci go zoptymalizować.

Korzyści

Aby zapewnić niezmiennie wysoką jakość usług, niezależnie od lokalizacji i potrzeb, nasi serwisanci pracują według identycznych norm i praktyk. Usługi, które oferujemy, mają certyfikat zgodności z normą PN-EN ISO 90001:2008. Aby sprostać Państwa potrzebom, zarówno zakres jak i częstotliwość naszych usług dostosowujemy do indywidualnych potrzeb.

 • Ponad 1000

  tylu jest serwisantów na całym świecie, wykorzystujących te same narzędzia, pracujących według tych samych standardów

 • 5000

  tyle przepływomierzy weryfikujemy co roku

 • 50%

  tyle wynosi oszczędność czasu dzięki zastosowaniu Heartbeat Technology

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu