Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Właściwe planowanie przeglądów i konserwacji

Zakład oczyszczania ścieków nad jeziorem Thunersee czerpie korzyści z szybkiego dostępu do informacji o posiadanych urządzeniach

Oczyszczalnia ścieków w szwajcarskim Thun optymalizuje przeglądy aparatury pomiarowej dzięki dostępowi on-line do aktualnych danych na temat statusu posiadanych urządzeń. Rozwiązanie pozwala szybko i płynnie pobierać wymaganą dokumentację i dane, identyfikować newralgiczne przyrządy z punktu widzenia procesu oraz redukować wydatki na części zamienne.

Zoptymalizowana konserwacja aparatury pomiarowej dzięki dostępowi on-line do aktualnych danych na temat urządzeń. ©Endress+Hauser

Aktualne informacje o urządzeniach pozwalają zakładowi oczyszczania ścieków w szwajcarskim Thun ograniczać koszty przeglądów obsługowych

Wyniki

  • Usprawnione procesy konserwacyjne dzięki szybkiemu pobieraniu stosownych dokumentów i aktualnych danych (on-line)

  • Łatwy dostęp do informacji dzięki integracji z istniejącym systemem sterowania

  • Standaryzacja części zamiennych i podzespołów redukująca stany magazynowe i zarządzanie magazynem części

Dostęp do istotnych informacji o urządzeniach pomaga zakładowi oczyszczania ścieków optymalizować konserwację

Połączenie z systemem sterowania pozwala nam szybko identyfikować niesprawne urządzenia i błyskawicznie zamawiać odpowiednie zamienniki lub potrzebne części zamienne.

Hanspeter Reist, Dyrektor ds. projektów i procesów
ARA Thunersee

Opis problemu

W ramach projektu, zakład oczyszczania ścieków zoptymalizował procesy konserwacyjne w odniesieniu do zarządzania dokumentacją. Celem było wprowadzenie aplikacji internetowej pozwalającej na proste planowanie konserwacji. Inżynierowie operacyjni wybrali rozwiązanie W@M Portal. Ponieważ rozwiązanie mogło zostać zintegrowane z systemem sterowania, taka internetowa platforma danych doskonale spełniała przyjęte założenia. Zawsze aktualne dane na temat zainstalowanej aparatury pomiarowej pozwalają zoptymalizować konserwację i zarządzenie dokumentacją.

Nasze rozwiązanie

Najpierw wykonano audyt w celu zarejestrowania urządzeń pomiarowych w platformie W@M Portal. Inżynierowie serwisu wykonali niezależną ocenę przyrządów, uwzględniając ich znaczenie w instalacji procesowej (ryzyko usterek). Opracowana tabela newralgicznych przyrządów stanowi źródło informacji o urządzeniach pomiarowych, dla których należy posiadać zamienniki lub części zmienne. Pozwala to znacznie ograniczyć koszty magazynowania oraz ustandaryzować podzespoły urządzeń Endress+Hauser.

Integracja z systemem sterowania

Po wprowadzeniu danych do platformy W@M Portal nawiązano połączenie z systemem sterowania oraz powiązano punkty pomiarowe z odpowiednimi danymi. Program wizualizacji pozwala oczyszczalni Thunersee WWTP szybko identyfikować urządzenia pomiarowe i uzyskiwać dostęp do potrzebnych informacji. Aby uzyskać dostęp do właściwych instrukcji obsługi, informacji zamówieniowych, raportów z konserwacji, sterowników lub części zamiennych wystarczy jedno kliknięcie myszki. Wszystkie informacje są zawsze aktualne dzięki internetowej łączności z bazą danych Endress+Hauser.

Aktualny przegląd zainstalowanej aparatury

W@M Portal zapewnia oczyszczalni Thunersee WWTP pełny wgląd w zainstalowaną aparaturę i stanowi doskonałą podstawę do planowania prac konserwacyjnych oraz wyceniania operacji, takich jak wymiany lub modernizacje. Aktualność wszystkich danych oraz ich ciągła dostępność znacznie ułatwiają komunikację z zespołem serwisowym Endress+Hauser, z którym klienci kontaktują się gdy tylko jest to potrzebne.