Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Liczniki ciepła i przepływu do monitorowania wartości procesu

Liczniki ciepła i przepływu

Liczniki ciepła i przepływu do monitorowania wartości procesu

Ogrzewanie i chłodzenie są energochłonnymi procesami. Ciągle rosnące koszty (w zależności od branży koszty energii mogą stanowić nawet 40% całkowitych kosztów produkcji przemysłowej) oraz optymalizacja energii są więc obecnie bardzo interesującymi tematami. Podstawą optymalizacji jest rejestrowanie przepływów energii. Właśnie do tego służą liczniki ciepła i przepływu. Urządzenia te wykorzystują informacje o przepływie, temperaturze i/lub ciśnieniu do obliczania parametrów energetycznych cieczy i par.

Co oferujemy?

Nasza oferta liczników ciepła obejmuje:

  • Licznik ciepła: przemysłowy licznik do obliczania parametrów energetycznych wody i pary

  • Licznik ciepła i przepływu: uniwersalny licznik energii i przepływu gazów, cieczy i pary

  • EngyCal: licznik ciepła (BTU) oraz pary do obliczania energii i zarządzania energią

Nasza oferta liczników przepływu:

  • Licznik przepływu: Memograph M z pakietem energetycznym oblicza przepływy masowy i energetyczny w układach wody i pary

Licznik ciepła RMS621 — przemysłowy licznik do obliczania parametrów energetycznych wody i pary ©Endress+Hauser

Zasada pomiaru

Bezpieczne systemy rejestracji danych mierzą sygnały wejściowe i ekstrapolują informacje wymagane dla poszczególnych zastosowań. Informacje są następnie wyświetlane na ekranie urządzenia, a także zapisywane w pamięci wewnętrznej lub na wymiennym nośniku pamięci. Dane procesowe mogą być przechowywane długookresowo po przesłaniu do systemów nadrzędnych (np. komputerów PC); dzięki temu będą łatwo dostępne w każdym momencie.

Cechą wspólną tych urządzeń jest fakt, że nie podlegają one praktycznie zużyciu (brak konieczności stosowania papieru i długopisów), dzięki czemu pozwalają na oszczędności czasu i pieniędzy.

Dzięki możliwości stosowania różnych rodzajów interfejsów urządzenia te można integrować z nowoczesnymi topologiami sieci do rejestrowania danych pomiarowych oraz automatyzacji procesów. Dzięki wyświetlaczom graficznym liczniki ciepła i przepływu można stosować w systemach po stronie klienta, co znacznie przyspiesza podejmowanie stosownych decyzji.

Działania matematyczne i logiczne umożliwiają wykonywanie skomplikowanych obliczeń i automatyczne analizowanie sygnału pomiarowego.

Korzyści

  • Zarządzenie energią we wszystkich gałęziach przemysłu

  • Wysoki poziom bezpieczeństwa danych

  • Obliczenia energetyczne masy, ilości ciepła, ciepła netto, różnic ciepła w instalacjach zawierających gazy, ciecze, parę i wodę

  • Jednoczesne obliczenia do sześciu parametrów przez urządzenie

  • Funkcja dziennika zdarzeń do rejestracji komunikatów błędów oraz zmian parametrów wraz z datą i czasem