Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zasilacze i bariery dla czujników i przetworników

Zasilacze i bariery

Zasilacze i bariery dla czujników i przetworników

Zasilacze i bariery doprowadzają zasilanie elektryczne np. do przetworników (także w obszarze zagrożonym wybuchem Ex), a następnie przesyłają izolowany galwanicznie sygnał. Opcjonalnie dostępna wersja z obsługą protokołu HART® pozwala monitorować stan przetwornika. Dzięki temu z łatwością lokalizowane są nawet krótko występujące błędy.

Opis oferty

Nasza oferta zasilaczy i barier montowanych na szynie DIN obejmuje:

  • Zasilacze dla przetworników 2- lub 4-przewodowych

  • Barierę aktywną z zasilaczem do bezpiecznej separacji obwodów prądowych 4–20 mA w postaci jednego urządzenia

  • Zasilacze i bariery z dwukierunkową transmisją HART® , gniazdami komunikacyjnymi HART® oraz zintegrowanym rezystorem HART® do konfiguracji czujnika

Bariera aktywna RN221N z zasilaczem do bezpiecznej separacji obwodów prądowych 4–20 mA ©Endress+Hauser

Zasada pomiaru/przykład zastosowania

Przykład zastosowania — zasilacz przetwornika temperatury:
Jeśli w termometrze zainstalowany jest przetwornik 4–20 mA HART® , należy do niego doprowadzić zasilanie. Bariera aktywna doprowadza zasilanie elektryczne do przetwornika (także w obszarze zagrożonym wybuchem Ex), a następnie przesyła izolowany galwanicznie sygnał. Opcjonalnie dostępna wersja z obsługą protokołu® pozwala monitorować stan przetwornika. W przypadku wystąpienia błędu przekaźnik na barierze aktywnej wygeneruje alarm.

Przykład zastosowania bariery pasywnej z zasilaczem rezerwowym:
Jeżeli czujnik znajdujący się w obszarze zagrożonym wybuchem ma być zasilany zasilaczem rezerwowym, konieczne jest zastosowanie bariery pasywnej. Bariera pasywna przesyła zasilanie z obszaru niezagrożonego wybuchem do obszaru zagrożonego, a następnie odsyła sygnał 4–20 mA. Bariera pasywna nie wymaga zasilania, ponieważ pobiera zasilanie z pętli 4–20 mA.

Korzyści

  • Szeroki zakres zasilania, elastyczne źródła zasilania

  • Zasilacze dla przetworników 2- lub 4-przewodowych

  • Izolacja galwaniczna obwodów prądowych 4–20 mA

  • Międzynarodowe aprobaty do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem (EX); dostępne aprobaty Germanischer Lloyd/do zastosowań morskich

  • Monitorowanie czujnika z systemem wczesnego ostrzegania